Szakajánló sorozatunk: Pázmány német képzés
családias légkör, osztrák nyelvi lektorok és külföldi ösztöndíj-lehetőségek

p4200193_2.jpgA német nyelv és kultúra mindig is nagy hatást gyakorolt Magyarország életére. Elegendő a Habsburg uralkodóházra gondolni, amely az utóbbi 600 évben jelentősen befolyásolta, illetve meghatározta a közép-európai térség történetét. Fejesné Bognár Zsuzsanna docens, a germanisztika tanszék vezetője történelmi visszatekintéssel kezdi a szakon folyó oktatás ismertetését. A docens asszony sorolja a gazdag múltbéli örökséget, a német területen szakmát tanuló középkori céhlegényektől kezdve a német egyetemekre járt magyar diákokon át a német nyelvű polgárság Budapest – és más magyar városok, illetve térségek – újkori felvirágzásában, modernizációjában játszott szerepét.

A német nyelv és kultúra ismerete magától értetődően ma is meghatározó Magyarországon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán folyó germanisztikai képzés ennek az igénynek áll magas szinten a szolgálatában. Bognár Zsuzsanna hangsúlyozza: „Emelt szintű érettséginek megfelelő nyelvismerettel kerülhetnek be hozzánk a hallgatók, majd széleskörű nyelvfejlesztésben részesülnek.”

Kormos László most végez osztatlan tanárképzésen. „Negyedikes általános iskolás korom óta tanulom a német nyelvet, s már a gimnáziumban tudatosodott bennem, hogy a némettanár szeretnék lenni.”  

A tanszék három területen különösen hangsúlyt helyez a képzésre. „Az elején legfontosabb a nyelvi ismeretek megerősítése, a nyelvi kompetencia fejlesztése. Ennek érdekében az első két évben a kurzusok többsége erre koncentrál, pl. német nyelvtan, stilisztika és beszédgyakorlatok. Oktatóink saját nyelvkönyvet dolgoztak ki, amely alkalmazkodik a hallgatók nyelvtudásához, és abból kiindulva alkalmasint kissé egyszerűbben, másfajta adagolásban, másféle tálalásban tárgyalja a nyelvtant, mint a korábbi nyelvkönyvek.”

essen_csoportkep_1.jpgA harmadik szemeszter végén a hallgatók alapvizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítése előfeltétele bizonyos további tárgyak felvételének. Az egyetemi alapvizsga nagyjából a közép- és a felsőfokú nyelvvizsga közötti szintnek felel meg.

Kormos László már tanít az egyik gimnáziumban. „A gyerekeknek mindig azt mondom, a német nyelv valóban nehéz az elején, ha azonban valaki eljut egy bizonyos pontig, egyszerre átlátja, mennyire logikus nyelv. Ehhez azonban kitartás és lelkesedés szükséges.”

A végzős hallgató így vall az egyetemi évekről: „A Pázmány német szakán családias légkör uralkodik. Ha szükséges volt, oktatóink órán kívül is foglalkoztak velünk, s mindig bíztattak, akkor is, ha valaki nem volt éppen a legjobb formában.”

Hangsúlyt fektetnek alapvető nyelvtudományi ismeretek elsajátítására is. „Ennek az a célja, hogy a hallgatónak átfogó ismeretei legyenek a német nyelv rendszeréről.”

A harmadik fontos terület: bevezetés a német nyelvű irodalom és kultúra rendkívül gazdag tárházába. A szakot Vizkelety András akadémikus, a középkori német irodalom jeles ismerője és kutatója alapította, s az ő szellemi öröksége nyomán a magyar felsőoktatásban egyedülállóan széleskörű történeti áttekintést nyújtanak a múlt értékeiről. „Ezek mellett természetesen a kortárs kultúra megismertetése is szerepel az oktatásban, olyan kurzusokban, mint például a Medialitás a modern német nyelvű irodalomban,  Irodalmi művek megfilmesítése. A hallgatók kedvencei közé tartozik az Irodalom és pszichológia című BA-kurzus.”

germanisztika_tanszek.jpgFolyamatosan osztrák nyelvi lektorok segítik az oktató munkát. A hallgatók – megfelelő tanulmányi eredmény mellett – számos külföldi ösztöndíj-lehetőség közül választhatnak. „Diákjaink előszeretettel pályáznak – többek között – Heidelbergbe, Stuttgartba, Essenbe, a bonni és a passaui egyetemre. Az Erasmus ösztöndíj segítségével egy egész szemesztert tölthetnek külföldön, s ezt akár meg is hosszabbíthatják. A kint elvégzett kurzusokat – előzetes egyeztetés alapján – beszámítjuk itthoni tanulmányaikba.”

Kétségtelen, hogy a szak iránt csökkent a hallgatók érdeklődése az utóbbi időben. Ez azonban azzal a pozitívummal jár együtt, hangsúlyozza Bognár Zsuzsanna, hogy a kisebb létszámú csoportokban intenzívebb, ugyanakkor a személyes vonatkozásokra is figyelmet fordító munka folyik. „Arra törekszünk, az órákon jó hangulatban, stresszmentes légkörben folyjon a munka, és a hallgatót szellemileg inspiráljuk, vagyis az egyetemen töltött évek alatt szellemi fejlődésre sarkalljuk.”

A tanszék rendszeresen szervez rövidebb-hosszabb tanulmányi kirándulásokat belföldön és német területen. Ezek, hangsúlyozza a tanszékvezető, erősítik a közösségi szellemet. „S közben ráirányítjuk a figyelmet a valódi értékeket képviselő látni- és tudnivalókra.” A különböző, német vonatkozású kulturális programokon, színházi, zenei eseményeken, kiállításokon való részvétel és az azokra való felkészülés pedig hozzátartozik az adott kurzus anyagához.

A végzett hallgatók számos munkahely közül választhatnak. „Közismert, milyen sok német vállalkozás működik Magyarországon, s ezeknek nagy szükségük lenne a német nyelvet jól ismerő munkatársakra. De ezen kívül is a kultúra minden területén – különösen az iskolákban – szívesen fogadják a Pázmány német szakán végzetteket.”

Germanisztika Tanszék
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +3626577054
E-mail: germanisztika@btk.ppke.hu
Tanszéki Facebook
Tanszéki weboldal

Nézz körül a tanszéken!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotók: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása