Komplex biblioterapeuta képzés
Biblioterápia szakirányú továbbképzés bemutatása

biblioterapia.jpgA biblioterápia kifejezés a nemzetközi szakirodalomban olyan terápiás módszert jelöl, amely a terápiás folyamat kiindulópontjául egy adott problémára fókuszáló narratív anyagot használ. Ez igen sokféle lehet: önsegítő irodalom, újságcikk, szakkönyv stb.

Az irodalomterápia a biblioterápia szűkebben értelmezett ága, amely elsősorban az értékes szépirodalmi művek terápiás feldolgozására összpontosít (mese, szakrális irodalom, klasszikus és modern szépirodalom), és emiatt a művészetterápiák körébe sorolható. Olyan terápiás célú irányított olvasási tevékenységet jelöl tehát, amely a csoportban részt vevők problémáinak megoldását a megfelelően kiválasztott irodalmi művek élményszerű, érzelmi feldolgozásán és a művekből kiinduló, de egyéni problémákra koncentráló szövegalkotáson keresztül segíti elő. 

A fejlesztő irodalomterápia az irodalom perszonalizálása, ezért alapvetően eltér az esztétikai vagy irodalomtörténeti irányú megközelítéstől. Célja elsősorban preventív: a személyiség fejlesztése, az önismeret elmélyítése, az egészséges személyiséget jellemző tulajdonságok (belátás, empátia, érzelmi intelligencia, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, alkalmazkodókészség, problémamegoldó képesség, közösségi gondolkodás képessége stb.) kialakítása és/vagy erősítése, de használható rehabilitációs célok elérésére, illetve kiegészítő terápiaként a klinikai gyakorlatban is.

Az irodalomterápia fontos elmélyülési lehetőséget nyújthat a foglalkozásvezető szakemberek számára (iskolapszichológus, börtönpszichológus, orvos stb.) is a további fejlesztő, segítő, gyógyító munkához.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2019 őszén indult Biblioterápia szakirányú képzési szak az egyetemen már 2009 és 2013 között működő, Magyarországon első biblioterápiás képzés szerves folytatása, ennek képzési és kimeneti követelményeire építve nyújt egy megújított programot az egyre nagyobb számú érdeklődőknek.

A budapesti egyetemek közül ma egyedül a PPKE BTK rendelkezik a biblioterapeuta képzés terén olyan eredeti, következetes képzési tervvel, egyetemi oklevelet kibocsátó programmal, melynek erőssége a hangsúlyozott pszichológiai és szépirodalmi orientáció mellett a program komplexitása (saját élménytől az önálló foglalkozások tartásig), gyakorlatorientáltsága, interdiszciplinaritása, valamint az oktatók felkészültsége és elkötelezettsége.

A kétéves képzés célja, hogy az itt képzett biblioterapeuták saját eredeti szakterületükön hasznosítsák a biblioterápiás módszert.   

A biblioterápiás továbbképzésére ezért elsősorban gyakorlati szakembereket (pedagógusokat, gyógypedagógusokat, pszichológusokat, mentálhigiénés szakembereket, szociális gondozókat, pasztorációs munkát végzőket, könyvtárosokat, coachokat), illetve az egyetem alapképzésein végzett vagy mesterképzésein részt vevő hallgatókat (elsősorban pszichológusokat, irodalom szakos tanárokat, könyvtárosokat, teológusokat) várunk.

Szöveg: Dr. Imrei Andrea

A bejegyzés trackback címe:

https://pazmanyonline.blog.hu/api/trackback/id/tr9215754924

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Címkék

AKTUÁLIS (79) ALUMNI (10) BTK (57) HITÉLET (10) HTK (3) ITK (18) JÁK (17) MOBILITÁSI PROGRAM (7) TÁVOLLÉTI OKTATÁS (15) TUDOMÁNY (13) VÉLEMÉNY (8)