Szakajánló sorozatunk: Pázmány pszichológia képzés
A Pázmány színes és igen magas szintű pszichológiai képzést nyújt, jó híre van az itt folyó oktató-kutató munkának

800_dsc4436.jpgA pszichológia divatos szakmának számít manapság. Ez a jó értelemben vett divat azonban nem veszélyezteti a tudományterület súlyát, jelentőségét, mondja Gyimesi Júlia, a Pszichológiai Intézet docense, tanszékvezető.

„Mi a Pázmányon szerencsés helyzetben vagyunk, mert magas ponthatárral, jó képességű hallgatók kerülnek be hozzánk.”

Milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, aki pszichológus szeretne lenni? Gyimesi Júlia erre a következőket mondja: „Mindvégig legyen motivált a pszichológussá válás folyamatában. S természetesen szükség van arra is, hogy valaki tudjon és szeressen tanulni.”

Sütöri Sára most végez alapszakon. „Azért esett választásom a Pázmányra, mert más egyetemeken vagy gyakorlatorientált vagy kutatásorientált képzés folyik. Engem meg mind a kettő érdekelt, s a Pázmányon folyó oktatás megfelelt várakozásaimnak.”

A hároméves BA képzés során négy nagy tudományterülettel ismerkednek meg a diákok: személyiségpszichológia az egyik, szociálpszichológia a másik, illetve a fejlődéspszichológia és az általános pszichológia területeiről szereznek átfogó elméleti és kisebb részben gyakorlati ismereteket a hallgatók.

„Örülök, hogy a tanári karban egyaránt vannak praktizáló szakemberek, illetve magyarországi szinten neves kutatók is. Minden hallgató egyéni szintje alapján haladhat, s az oktatók lehetővé teszik, hogy a diák az őt leginkább érdeklő területen mélyedhessen el. Engem az általános pszichológia kötött le leginkább” – mondja Sára.

150916_014.jpgAz alapképzés után a diákok jó része a Pázmányon folytatja a mesterképzést. „Ennek során négyféle specializáció közül választhatnak. Egyik a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermekpszichológia. Nagy népszerűségnek örvend a klinikai és egészségpszichológiai specializáció. Kínáljuk az úgynevezett szervezet- és társadalompszichológia specializációt, negyedikként pedig az interperszonális és interkulturális specializációt. Ez utóbbiban kap helyet a vallás, a család kérdése, interdiszciplináris nézőpontból szemlélve, filozófiai kérdésekkel gazdagítva. Ez a képzési irány több tudományág ismereteit igyekszik integrálni.”

Sára hangsúlyozza: „A pszichológia tudománya igen széles kört ölel fel. Lehet foglalkozni a biológiai oldalával, a lélekkel, a pszichével, de bizonyos társadalmi folyamatokkal is. Mindegyikbe belekóstoltunk.”

A hallgatók tanulmányaik során élhetnek az Erasmus-ösztöndíj adta lehetőségekkel. „Sokan valamelyik külföldi partnerintézményben töltenek egy félévet. Ugyanakkor mi is fogadunk külföldi diákokat, például a Leuveni Katolikus Egyetemről.”

Fiatalon elhunyt oktató kollégájuk emlékére alapították a Mohácsi Ágnes Emlékdíjat, amelyet BA hallgatóknak hirdetnek meg. A Fiatal Kutatói Díjat pedig mesterszakos diákok nyerhetik el. „Színvonalas verseny keretében, kiemelkedő műhelymunkákkal, szakdolgozatokkal vagy más dolgozatokkal lehet pályázni. Az így szerzett elismerés a későbbiekben, akár a doktori iskolába bejutásnál, előnynek számít.”

img_9567.JPGÉvfolyamonként általában száznál többen tanulnak. „Ez azt is jelenti – mondja Gyimesi Júlia –, hogy kissé nehezebb helyzetben vagyunk a kis létszámú szakoknál, ahol mindenki mindenkit ismer. De igyekszünk ezt a nehézséget áthidalni.” Rendszeresen szerveznek olyan alkalmakat – a hallgatók, illetve az oktatók kezdeményezésére –, ahol lehetőség nyílik az informálisabb keretek közötti találkozásra tanárok és diákok között. „A gyakorlati kurzusokat úgy alakítjuk, hogy a magas létszám ellenére kialakuljon a személyes kapcsolat.” Az oktatók által meghirdetett kutatásokba bármikor bekapcsolódhatnak a lelkes hallgatók.

„A pázmányos hangulat igen vonzó – mondja Sára lelkesen. – Sokféle ember jár az egyetemre, azon belül a pszichológia szakra is. A közösség igen befogadó, legyen valaki bármennyire különc is, biztosan talál olyan diáktársakat, akikkel utána hasznosan, jó hangulatban tud eltölteni néhány évet.”

A pszichológushallgatók nagy többsége leány. „Az elnőiesedés valóban jellemző erre a tudományterületre, de nem hiszem, hogy a pszichológia nőies mentalitást követelne. Régebben találkoztunk ilyen felfogással, ma már ez nem állja meg a helyét. Örülnénk, ha sokkal több kiváló tudású fiú jelentkezne hozzánk.”

otdk.jpgA Pázmányon szerzett diplomával sokfelé el lehet helyezkedni. A végzett hallgatók jelentős része tovább képezi magát klinikai pszichológussá vagy másféle szakképzést választ. „Magyarországon soklépcsős folyamat a szakképzett pszichológussá válás. Ennek az első lépcsőfokát jelenti az egyetemi diploma megszerzése. De ha valaki megáll akár az alapképzés vagy a mesterképzés után, akkor is számos területen találhat végzettségének megfelelő munkahelyet.” A lehetőségek rendkívül szélesek, akár egy multinacionális cég is alkalmaz pszichológusokat. Azt sem árt tudni, hogy ha valaki mondjuk az alapképzés után más tudományterület felé fordul, a pszichológia szakon szerzett tudását ott is hasznosítani tudja.   

A Pázmány színes és igen magas szintű pszichológiai képzést nyújt. Tárgyilagosan megállapítható, hogy jó híre van országosan az itt folyó oktató-kutató munkának. „Örömmel tanítok a Pázmányon – vallja Gyimesi Júlia –, szeretem az okos, felkészült, lelkes hallgatókat, akikre mindig számítani lehet. Olyan közösség ez, ahol nemcsak a pszichológiát tanulják meg, hanem beilleszkednek egy szakmai közegbe is. Érdekelnek minket a tananyaggal kapcsolatos reflexióik. Az a célunk, hogy valódi tudományos párbeszéd valósuljon meg az oktatók és a hallgatók között, s úgy érzem, ezt sikerül is elérnünk.”

Pszichológiai Intézet
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +361-327-5929; +361-235-3039
E-mail: pszichologia@btk.ppke.hu
Intézeti weboldal
Nézz körül az intézetnél!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Címkék

AKTUÁLIS (278) ALUMNI (54) BTK (148) HITÉLET (13) HTK (20) INTERNATIONAL (23) ITK (48) JÁK (49) MOBILITÁSI PROGRAM (7) PPCUFHSS (12) PPCUFITB (11) SPORT (15) TÁVOLLÉTI OKTATÁS (15) TUDOMÁNY (37) VÉLEMÉNY (8) ZENE (2)
süti beállítások módosítása