Szakajánló sorozatunk: Pázmány mérnökinformatikus képzés
az oktatás és a kutatás szerves egységben, magas szinten folyik

mi_msc.jpgHová helyezzük el a mérnökinformatikus képzést az informatika különböző területei között? A választ Szederkényi Gábor egyetemi tanár adja meg: „A mérnökinformatikus feladata – röviden összefoglalva – összetett hardver és szoftver elemeket tartalmazó, sokszor kritikus és hierarchikus hálózati struktúrájú rendszerek tervezése és üzemeltetése.” Ez különbözteti meg a szakot az informatikai téren folyó egyéb képzésektől. „Az is következik ebből – folytatja a professzor –, hogy a képzés alapos matematikai, fizikai és villamosmérnöki ismereteket igényel. S az így szerzett tudás nem avul el. A hallgatók képesek lesznek arra, hogy húsz-harminc év múlva is el tudják sajátítani az akkori informatikai rendszerek tervezését és működtetését.”

   Az oktatás és a kutatás szerves egységben folyik az egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán. „A hallgatók létszámát viszonylag alacsonyan tartjuk, s ehhez viszonyítva a kar kutatási kapacitása jelentősnek mondható.” Minden hallgatónak lehetősége nyílik az önálló laboratóriumi munkára, szakdolgozatát, majd diplomamunkáját valamelyik belső vagy a karral együttműködő külső intézeti kutatócsoportban készítheti el. „Az így elért színvonalat akkreditációs eredményeink is elismerik, illetve visszaigazolja az egyetemi képzési rangsorokban elfoglalt helyünk is.”

   Csutak Balázs a mesterképzés vége felé jár. „Amikor választanom kellett a felvételi idején, hová jelentkezzem, a BME és a Pázmány nyílt napját is felkerestem. A Pázmány, hangulatával, légkörével meggyőző volt számomra.”

   Szederkényi Gábor joggal mondja: tudományosan magasan minősített, elkötelezett, kiváló oktatóik vannak, akiknek jelentős része elmélyült kutatómunkát is folytat, „s a legfrisseb ismereteket, kutatási eredményeket azonnal át is adják a hallgatóknak. A harmadik félévtől működik a tehetségprogramunk, ahová meghívjuk a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatókat, s velük még a szokásosnál is több időt töltünk egyéni foglalkozások keretében.”

   A kisebb létszám következtében közvetlenebb az oktatók és a hallgatók viszonya. „A személyes odafigyelés talán fokozottabb, mint más, nagyobb létszámú karok esetében.” A hallgatói animátor csapat, amely felsőbb évesekből verbuválódik, az oktatók tekintete mellett lelkesen és jó eredménnyel segíti a lemaradó diákokat a felzárkózásban, és ráirányítja a figyelmet a tehetségesebbekre.

   gears.pngA magas szintű oktatáshoz és kutatáshoz minden feltétel adott. A mérnökinformatikusok gyakorlatainak jelentős részét a PC laborban végzik. „Más laboratóriumainkban főleg a későbbi szaktárgyakhoz, illetve a szakdolgozathoz, diplomamunkához kapcsolódó önálló munkát végezhetik a hallgatók. Informatikai szempontból (a teljesség igénye nélkül) kiemelném a nagyon jól felszerelt érzékelő robotika labort, az ultrahangos labort, a nyelvfeldolgozással foglalkozó kutatócsoportot, a nagy teljesítményű számításokkal foglalkozó csoportokat, illetve a mikroelektronikai (VLSI, FPGA, MEMS) laborokat, ahol magas szinten integrált hardverek tanulmányozása, illetve tervezése folyik.”

   Szederkényi professzor elmondja, ahhoz, hogy valaki megfeleljen a követelményeknek, „erős matematikai és fizikai alapokat kérünk, mert ezekre építünk”.

   Mindenképpen megérte a Pázmányon tanulnom, mondja Csutak Balázs, aki évek óta animátorkodik. „Jól érzem magam, élvezem az oktatás magas színvonalát és a hangulatos közösségi életet. Példám nyomán a következő évtől – remélem, eléri a ponthatárt – öcsém is ide szándékozik kerülni.”

   A szakra inkább fiúk jelentkeznek nagyobb számban, ez érthető, de húsz százalék körül mozog a másik nem aránya, s a professzor hozzáteszi: „Igen kiváló női hallgatóink vannak.”

   Az alapképzés és a mesterképzés mellett doktori iskola is működik a karon. „Mintegy 60 PhD hallgatónk – ez jelentős szám – informatikából, villamosmérnöki tudományokból, illetve biológiából szerezhet doktori fokozatot. Ebből is kitetszik, hogy multidiszciplináris doktori iskoláról van szó.”

   Balázs a doktori iskolában szeretné folytatni. „A tudományos pályára készülök, talán sikerül bent maradnom az egyetemen…” – mondja némi reménységgel, rokonszenves tartózkodással.

   image.jpgA karra általában jellemző a fiatalos szemlélet és hangulat. Nyüzsgő közösségi élet folyik a Práter utcai modern épületben, a hallgatók jól ismerik egymást, a tanulmányokon kívül is találkoznak különböző rendezvényeken. Közösség és segítség, ez nyilván nem független az egyetem katolikus szellemiségétől, mondja Szederkényi professzor, s azzal folytatja: klubélet keretében kifejezetten katolikus programokat is szerveznek a diákok, s „lehetőség van a kari szentmiséken való részvételre is”.   

   Az egyetem kiválósági programja keretében tanulmányi, illetve kutatási eredményekhez kapcsolva – a rendes tanulmányi ösztöndíjon felül – további ösztöndíjat is elnyerhetnek a hallgatók. Európai Uniós forrásokból is lehetőségük van a kutatások ösztönzésére és elismerésére. „A TDK-n részt vevő hallgatóink még kiválósági ösztöndíjat is kapnak.”

   A tanulmányok egy részét külföldön folytatják a diákok. „A hallgató kiutazását megelőzően megtervezi a félévét, s már előre tudja, milyen tárgyakat és hány kredittel fog elvégezni, ezeket itthon beszámítjuk, ezért a külföldön töltött félév semmiféle késlekedést nem okoz a tanulmányi előmenetelben.”

   A mérnökinformatikus hallgatók iránt jelentős a kereslet. Sokan már a BSc tanulmányok alatt részmunkaidőben dolgoznak valamelyik cégnél. „Mi mindenkit arra buzdítunk, hogy mesterszintű oklevelet, majd akár doktori címet szerezzen, bár nagy a piac csábítása.”

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Címkék

AKTUÁLIS (278) ALUMNI (54) BTK (148) HITÉLET (13) HTK (20) INTERNATIONAL (23) ITK (48) JÁK (49) MOBILITÁSI PROGRAM (7) PPCUFHSS (12) PPCUFITB (11) SPORT (15) TÁVOLLÉTI OKTATÁS (15) TUDOMÁNY (37) VÉLEMÉNY (8) ZENE (2)
süti beállítások módosítása