Szakajánló sorozatunk: Pázmány info-bionika mérnöki képzés
A biológia és az elektronika összekapcsolása

labor_info_robotika2018-emberikez-8_1_1.jpgA bionika kifejezés a biológia és az elektronika szóösszevonásából származik. A biológia, az elektronika és az informatika interdiszciplináris területét jelenti – magyarázza Iván Kristóf docens. A bionika szakot 2006-ban alapították az egyetem Információs Technológiai Karán, és majd csak később, 2013-ban bővült a kar elnevezése is. A bionika kezdetben elsősorban az intelligens kéz- és lábprotézisek kutatását jelentette. Azóta lényegesen bővült a téma horizontja. „Az elmúlt tizennégy évben azt látjuk, hogy a bionika az egészségiparban fontos fejlesztésekkel járó, meghatározó kutatási területté nőtte ki magát.”

   Haracsák Ádám, hallgató most fejezte be az első évet az info-bionika MSc-n. „A BSc-t is itt végeztem, s a kezdetektől megszerettem a karon uralkodó hangulatot. Az alapképzés után ezért döntöttem úgy, hogy a Pázmányon folytatom tanulmányaimat.”

   A docens elmondja, több tucat hazai és külföldi céggel állnak kapcsolatban, amelyek az általuk is kutatott és oktatott határterületekkel foglalkoznak, „akár a protézisek, akár a biológiai és az elektronikai ismereteket egyesítő fejlesztések terén. De ilyen az orvosi eszközök gyártása a szenzoroktól kezdve az adatfeldolgozásig, és ide értjük a biológiai adatok informatikai értelmezését is. A biológiai ismeretek segítségével informatikai szempontból is pontosabb választ, adekvátabb algoritmust tudunk nyújtani a kérdéses problémákra.”

   A BSc szakon a bionika alapjaival ismerkednek meg a diákok. Matematikai, informatikai, számításelméleti, idegtudományi tanulmányokat folytatnak, megismerkednek a molekuláris biológia módszereivel, s hogy ezek hogyan kapcsolódnak az elektronika területéhez. „Az így megszerzett tudásra épülnek a mesterképzés során az egyes specializációk.”

   Az info-bionika mérnöki mesterképzés három fő témakör köré épül. A bionikus interfész az élő szervezet különböző struktúráira vonatkozó kapcsolatteremtéssel, egy másik témakör a képalkotó eszközök és a mérőeszközök összefüggéseivel foglalkozik: milyen szenzorokkal milyen képalkotás állítható elő, milyen módszerekkel lehet minél részletesebben betekinteni az élő szervezetbe, és hogyan lehet mérni az ottani folyamatokat, a harmadik specializáció pedig a biológiai hálózatokkal, különösen az idegrendszerrel, sejtek kölcsönhatásaival foglalkozik, s hogy azt milyen szinten és milyen módon lehet modellezni.

   Ádám a bionikus interfészek szakirányt választotta. Az alapképzés során különösen a programozás és a neurobiológiai tárgyak iránt érdeklődött. Mostani tanulmányai során ezt a kettőt ötvözni.

   labor_bio_ultrahang_labor_2017-6050_1.jpg„Az orvosi biotechnológia területén a mesterképzés két specializációs irányt ölel fel. Az egyik a molekuláris biotechnológia, ahol a modern biotechnológiai módszerekkel lehet megismerkedni; milyen eszközök és technikák jelentek meg a piacon, és ezek alkalmazásának melyek a molekuláris biológiai alapjai. A másik szakirány az alkalmazott bioinformatika. Itt az orvosi és genetikai adatok feldolgozását, a feldolgozás algoritmusait tanulják meg a diákok.” Iván Kristóf hozzáfűzi: ugyanakkor számos területen további fontos és izgalmas fejlesztések körvonalazódnak, „s mi ezekre a kihívásokra várjuk hallgatóinkat.”

   Az oktatás a magas tudományos színvonal mellett diákközpontú. „Igyekszünk figyelni mindenki előre haladására. Karunkat 800-900 diák látogatja, valamennyien, legalább látásból, ismerik egymást. Valóban családias hangulat uralkodik.” Az alapozó tárgyaknál, ilyen a matematika, a fizika, olykor nehezebben ismerhető fel a majdani cél, amiért ezen a szakon érdemes tanulni, de a tanárok és a hallgatók személyes kapcsolata hozzásegít, hogy a diákok ne veszítsék el motivációjukat akkor sem, ha olykor túl soknak vagy nehéznek találják is a tananyagot – mondja a docens.

     „Nem mondom, hogy könnyűek voltak eddig az egyetemi tanulmányok – vallja be Ádám –, de úgy gondolom, aki elhivatottságot érez, az képes megfelelni a követelményeknek.”

   Már az első félévben lehetőség nyílik ösztöndíj elnyerésére. A gólya ösztöndíjra – a többi ösztöndíjhoz hasonlóan – pályázni kell. Az első évfolyambéliek is magas számban nyerhetik el a tanulmányok végzését támogató anyagiakat. A második évtől pedig belép a tanulmányi ösztöndíj, emellett szociális és egyéb támogatásra is számíthatnak a rászorulók.

   A kar együttműködik több európai és amerikai egyetemmel. „Mostanában inkább az európai egyetemekre helyezzük a hangsúlyt a mobilitásban. Közös mesterképzés folyik a bordeaux-i és a Madridi Autonóm Egyetemmel. A képfeldolgozás és a gépi látás mesterképzésünkön a diákok fél évig idehaza tanulnak, fél évig Spanyolországban, majd újabb fél évig Franciaországban, utána mindenki saját egyetemén írja meg a diplomamunkáját.”

    labor_bio_2018-07-09_mikrofluidikalabor_itk-14_1_1.jpgAz Erasmus plusz program keretében számos külföldi egyetemre pályázhatnak a diákok. A tanulmányi félév mellett szakmai gyakorlatra is mehetnek a partner egyetemekhez vagy partner intézményekhez. „Olyan kutatóintézetekkel is kapcsolatban állunk, ahol az európai tudományos gondolkodás élvonalába tartozó szemlélet érvényesül.”

   Az elsőéveseket az animátor közösség segíti a beilleszkedésben. Ádám nagyon szereti ezt a feladatot, a közösségi életet. „Nemrégiben engem bíztak meg a következő gólyanapok szervezésével.”

    A mesterképzés angol nyelven folyik, az általános nyelvismeret mellett a szaknyelvet is angolul sajátítják el a diákok. Ennek fontosságát és előnyeit aligha szükséges ecsetelni. „Ha körülnézünk a magyar és a külföldi kutatóintézetekben, különböző országokból érkezett doktoranduszokkal, posztdoktorokkal találkozunk, s a munkanyelv minden esetben az angol. A nagyobb cégeknél is ezen a nyelven folynak a munkamegbeszélések.”

    Sokfelé keresik a bionikai, info-bionikai ismereteket szerzett diplomásokat. Egyetemek, kutatóintézetek várják őket, de hazai vagy külföldi cégek, akár saját vállalkozások alapítása is az érvényesülés útját jelenthetik.

   Ádám már az MSc tanulmányok alatt szeretne gyakornoki állást találni valamelyik cégnél. Mint mondja, Magyarországon is egyre több, érdeklődésének, tanulmányainak megfelelő vállalkozás működik.

   A végzettekkel, hangsúlyozza Iván Kristóf, sok esetben később sem szakad meg az egyetem kapcsolata. „Abban reménykedünk, hogy külföldi tapasztalatokkal gazdagodva hazahozzák a legmodernebb technikákat, a legújabb eredményeket, és olyan együttműködést tudunk kialakítani velük, amely a kart is előbbre viszi, és a diákok számára is sikereket hoz.”

Információs Technológiai és Bionikai Kar
Képzés helyszíne: Budapest
E-mail: tanulmanyi.osztaly@itk.ppke.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ppkeitk/
Web: https://itk.ppke.hu/oktatas/mesterkepzes-msc/info-bionika-mernoki-msc

Készítette: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása