Szakajánló sorozatunk: Pázmány Image Processing and Computer Vision képzés
Mérnöki tudás és morális választás

szem_prosibol.jpgAz Image Processing and Computer Vision (IPCV) négy féléves mesterképzés során kurrensnek számító területen, a képelemzés és a gépi látás témakörében képeznek hallgatókat, mondja Karacs Kristóf docens, általános és nemzetközi dékánhelyettes, az IPCV képzés szakfelelőse. „Az új technológiák lehetővé teszik, hogy az ember látásához hasonlóan a gépek segítségével is meg tudjuk »érteni« – legalább valamennyire – a vizuális világot. Ez azt jelenti, hogy a gép intelligens reakciót adjon a kép alapján, megmondja például, látható-e rajta valaki, illetve ki látható, vagy a gyógyászatban választ adjon arra, hogy az adott sejttípus kórós-e vagy sem, más esetben pedig képes legyen megszámlálni a véráramban áthaladó részecskék mennyiségét.”  

Ilyen típusú feladatokra jó ideje, közel ötven éve használnak képelemzést, emlékeztet a docens, a korábbi időszakban azonban rendkívül egyszerűek és korlátozott képességek voltak ezek. „A mesterséges neurális hálózatok tanítása terén 2010 körül következett be ugrásszerű fejlődés.” Ma már számos alkalmazásra gondolhatunk. Az autonóm navigáció az autóközlekedésben és a repülésben is egyre inkább terjed. „Ezek rendkívül izgalmas és szép, s nem utolsósorban fontos feladatok – folytatja Karacs Kristóf. – Megoldásukhoz azonban magas szintű matematikai tudásra van szükség.” A mesterséges neurális hálózatokat gépi tanulással, illetve tanítással készítik fel a feladatok elvégzésére. Azt IPCV képzés keretében éppen ezért – többek között – gépi tanulást, adatelemzést és adatbányászatot is tanulnak a hallgatók.

ipcv_logo.jpgA mesterképzés négy féléven át, három egyetem együttműködésében folyik. A Pázmány egyetem mellett a Madridi Autonóm Egyetem és a Bordeaux-i Egyetem vesz részt benne. A hallgatók jelenleg Erasmus Mundus európai ösztöndíjban részesülnek, de a pázmányos diákok ennek közeli megszűnése után is számíthatnak anyagi támogatásra kiegészítő ösztöndíjként.

A mesterszakosok az első félévet a Pázmányon végzik, a következő szemesztereket a madridi, majd a bordeaux-i egyetemen töltik. A negyedik félévben pedig a három egyetem egyikében vagy külső helyszínen – akár akadémiai akár a versenyszférához tartozó területen – szakmai gyakorlatot végeznek, és elkészítik diplomamunkájukat.

Már az elmondottakból is következtethetünk a képzés iránti fokozott érdeklődésre. Karacs Kristóf elmondja, több mint 20-szoros a túljelentkezés, „s elsősorban a kiemelkedő képességű diákok tudnak bekerülni”.

felismero_rendszer.jpgA mesterszak iránt a mérnök-informatikus hallgatók mellett gépészhallgatók, illetve más, az informatikát jól ismerő mérnökhallgatók érdeklődnek elsősorban. „Akik szeretnék megtanulni, hogyan lehet nemcsak alkalmazni, hanem művelni is a gépi látást.”

A képzésben részt vevő csoport legfeljebb 28 fős lehet. „Azért döntöttünk úgy, hogy a hallgatók együtt látogassák a három egyetemet, mert ez elősegíti a köztük kialakuló interakciókat, és eredményesen tudják támogatni egymást.”

A szakmai gyakorlatokon elsősorban a csapatmunkára helyezik a hangsúlyt, a napi munkában előforduló mérnöki rutinfeladatok begyakorlására. Diplomatervüket pedig kimondottan kutatási témákból írják a hallgatók, akiknek többsége, mint a docens elmondja, a PhD fokozat elnyerésére készül. A későbbiekben ipari terület felé orientálódóknak is szükségük lehet erre, hiszen a megszerzett komplex háttértudással a versenyszférában is kutatási eredményeket produkálhatnak.

Karacs Kristóf kitér még egy fontos szempontra. „Ahogyan az iskolában a gyermekeket, úgy az algoritmusokat is »terelgetni« kell a tanulás folyamán, ehhez elmélyült szakismeretek szükségesek. Egy katolikus egyetemen azért is fontos egy ilyen terület művelése, mert várhatóan már a közeljövőben felvetődnek ezzel összefüggésben a mérnöki ismereteken túlmutató – etikai – kérdések is, amelyeket semmiképpen nem hagyhatunk figyelmen kívül. A példa kedvéért: milyen irányba »terelgessük« az algoritmusokat, s milyen erkölcsi meggondolásokkal szembesülünk, ha már egymást »terelgetik« az algoritmusok?”

learning-815x300.jpgA végzett hallgatók iránt idehaza is nagy a kereslet, akár ipari, akár egészségügyi vonalon, de az autonóm navigáció és a web-es alkalmazás terén ugyancsak. „Az egészségügyön belül is rengeteg alkalmazási terület kínálkozik. Az egyetemen folyó bionikai képzés miatt számos kutatás kapcsolódik a képelemzéshez, az orvosi műszerfejlesztéstől kezdve mindazok a területek, ahol képalkotó diagnosztikát alkalmaznak.”

A docens a következőképpen összegez: „A mérnöki alapok magas szintű megértését tűzzük ki célul, de nem tartjuk elhanyagolhatónak, hogy a végzettek rendelkezzenek az egyetem értékrendjéből következő attitűddel, amelynek birtokában ezen a nagyon gyorsan változó területen sok évtizedes szakmai pályájuk során is válaszolni tudnak majd a közvetlen szakmai, illetve ezzel összefüggő morális kérdésekre.”

Információs Technológiai és Bionikai Kar
Képzés helyszíne: Budapest (Madrid, Bordeaux)
E-mail: pap.karolina@itk.ppke.hu
Facebook: https://www.facebook.com/ppkeitk/
Web: https://itk.ppke.hu/oktatas/mesterkepzes-msc/image-processing-and-computer-vision-mschttp://ipcv.eu/

Készítette: PPKE Kommunikáció/E.I.
Képek: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása