„Develop my experiences with special local scientific manners”
International students at Pázmány: Ebrahim Ismaiel (Syria)

ebrahimismaiel.jpg

Ebrahim Ismaiel is from Syria. He has been studying Info-Bionics Engineering MSc at PPCU FITB since Autumn 2019, within the framework of the Stipendium Hungaricum Scholarship Programme. His main professional interest is biomedical and biomechatronical science. He finds PPCU a good place to combine experience with research methodology and planned scientific work.

I’m Ebrahim Ismaiel from Syria. Having a BSc background in Mechatronics Engineering, now I’m an Info-Bionics Engineering Masters student at Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Information Technology and Bionics. I am specializing in Bionics, 3D printing and CAD software. I have experience in Prosthesis and Orthosis, Medical Electronics, Modelling and Simulink, Robotics, computer vision and CAD software.

The most attractive word for me in Hungary and especially at PPCU FITB was “Info-Bionics Engineering”. My BSc thesis was about the Myoelectric hand, my professional life focuses on Biomedical and Biomechatronical science both as a lecturer and as an engineer.

I chose to study at Pázmány because this is the only faculty within the scholarship scheme where I can graduate as Biomechatronics Engineer at MSc level.

I also choose Hungary because I intended to get acquainted with the European community, and also to gain experience from students and instructors, and finally to develop my skills with special local scientific manners.

PPCU makes me feel as if I had travelled within the whole of Europe and got engaged with European educational life. PPCU offers me general benefits that I could earn in any other universities in Europe.

I enjoy studying here. The most beautiful sentence that I always hear is, „Don’t worry, you’re gonna pass everything and you will survive”. Although our course list and the materials provided are vast, but I’m always convinced that everything works for my best interest.

Syria, my home country has its own well-respected universities, and their alumni always achieve new advances out of Syria. But what we miss in Syria is the research methodology and planned scientific work. So I found PPCU FITB a good place to gain experience in these fields as well.

Of course, being a student at PPCU FITB increases my chances in my home country, and my suggestions in the research fields have some impact already, especially in Biomedical sciences.
______________________________________________

Ebrahim Ismaiel Szíriából érkezett. 2019 ősze óta Info-bionika mérnöki mesterképzésben tanul a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében. Szakmailag közelebbről az orvosbiológiai és biomechatronikai tudományok érdeklik. A Pázmányt jó helynek találja arra, hogy tapasztalatokat szerezzen a kutatási módszertan és a tudományos munka tervezése területén.

Ebrahim Ismaiel vagyok, Szíriából érkeztem. Mechatronikai mérnök alapvégzettséget szereztem, jelenleg Info-bionika mérnöki mesterképzésen tanulok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán. A bionika, a 3D nyomtatás és CAD szoftverek érdekelnek közelebbről. Továbbá sok gyakorlati tapasztalatot szereztem a protézisek és ortézisek, az orvosi elektronika, Simulink modellezés, a robotika, gépi látás és CAD szoftverek területén.

Magyarországra és főleg a Pázmányra elsősorban az Info-bionika mérnöki mesterképzés szak vonzott. BSc diplomamunkámat a myoelektromos kézről készítettem, szakmai életem középpontjában az orvosbiológiai és biomechatronikai tudomány áll (oktatóként és mérnöként is). Azért jöttem a Pázmányra, mert ez az egyetlen hely, ahol biomechatronikai mérnökként tovább folytathatom tanulmányaimat mesterképzésben.

Azért jöttem Magyarországra, hogy megismerjem az európai társadalmat, hogy tanulhassak a hallgatóktól és az oktatóktól, továbbá hogy a helyi tudományos szokásoknak megfelelően fejlesszem tudományos téren is a szakértelmemet.

Számomra a Pázmányon tanulni olyan, mintha egész Európát bejárnám. Úgy érzem, bekerültem az európai oktatási élet vérkeringésébe, a Pázmány pedig mindazokat az értékeket kínálja számomra, amelyeket Európa bármely másik egyetemén is megszerezhetnék.

Szeretek itt tanulni. A legjobban csengő mondat számomra, amit sokszor hallok: „Ne aggódj, mindent sikerül majd teljesítened, és túl fogod élni”. Bár a képzés és a tananyag is hatalmas, de meggyőződésem, hogy mindez az én érdekemet szolgálja.

Hazámnak, Szíriának jó hírű egyetemei vannak, és végzett diákjai elöl járnak a tudományos fejlesztésekben Szíriában. Ugyanakkor a kutatási módszertan és a tudományos munka megtervezése terén még előfordulnak hiányosságok. Úgy gondoltam, hogy a Pázmány jó tapasztalatszerzési lehetőséget kínál ezen a téren is.

Természetesen a Pázmány hallgatójának lenni növeli az elhelyezkedési esélyeimet hazám tudományos életében, és a kutatási területeimen - különösen az orvosbiológia terén - tett néhány javaslatomnak máris volt hatása.

Készítette: PPKE Kommunikáció/Kemény Mária
Fotó: Ebrahim Ismaiel

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása