Fiatal kutatók: beszélgetés Vághy Mihály Andrással

vaghymihalyandras.jpg

Vághy Mihály András 2019-ben végzett mérnökinformatikus alapszakon a Pázmányon, illetve 2021 tavaszi félévében végez mérnökinformatikus mesterszakon. A 2020/21-es tanévi ÚNKP kutatást Dr. Kovács Mihály, míg a korábbi években Dr. Szederkényi Gábor témavezetésével végezte. A jelenlegi témája meglehetősen szerteágazó, egyaránt foglalkoznak a problémakör matematikai hátterével és a mérnöki alkalmazásokkal is, így a mai napig folyik a közös munka mindkét témavezetőjével.

Önt mikor kezdte foglalkoztatni a tudományos élet és minek a hatására döntött mellette?

Már gimnáziumban felkeltette az érdeklődésemet a tudományos élet, bár akkor még nehéz volt elképzelnem, hogy milyen jellegű tevékenységről is van szó. Első félévemben gyakorlatvezetőm volt a később engem is befogadó kutatócsoport egyik tagja, akinek segítségével megkezdhettem a kutatáshoz szükséges további ismeretanyagok elsajátítását. Néhány félév alatt sikerült kellően elmélyedni a témában és a 2018/2019. évi ÚNKP keretében az új eredményekből publikáció született. Azóta sem csökkent a lelkesedésem és számos hasonló mérföldkövet értünk el.

Mi a legvonzóbb a tudományos világban az Ön számára?

Számomra elsődleges szempont a kutató munka alkotói jellege és a tudomány szépsége. Ezek biztosítják az újabb és újabb érdekes kihívásokat és a motivációt is azok leküzdésére, így a folyamatos tanulást is, hiszen minden probléma más megközelítést igényel. Az elméleti eredményeken felül további sikerélményt tud nyújtani az alkalmazott tudományokhoz való hozzájárulás, azaz az eredményeink felhasználhatósága, mellyel akár más kutatók szakmai eszköztára is bővülhet.

A 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program egyik ösztöndíjasaként Önnek milyen lehetőséget biztosított ez az ösztöndíj? Mit sikerült elérnie?

Doktori képzésre készülő hallgatóként a mesterszakon végzett kutatási tevékenység számomra kiemelten fontos, ezt segítette elő az ÚNKP több formában is. A pályázattal járó ösztöndíj és dologi keret lehetővé teszi a kutatás priorizálását és a szükséges eszközök beszerzését. Sikeresen abszolváltuk a kitűzött célokat is, az eredményekkel Kari TDK-n és OTDK-n is I. helyezést értünk el, illetve jelenleg nemzetközi folyóiratcikkek kéziratain dolgozunk. Ezek a mérföldkövek és maga az ÚNKP presztízse is lényeges szempont a doktori felvételikor.

Véleménye szerint milyen előnyei vannak ennek a programnak egy egyetemi hallgató számára? Miért javasolná, hogy bátran pályázzanak a pázmányos hallgatók?

Az említett juttatásokon és presztízsen felül úgy hiszem, hogy a kutatói pálya elején álló egyetemi hallgatók számára az ÚNKP legnagyobb pozitív hatása a munka strukturálása. A kutatási terv megírásakor a hallgatónak – a témavezető segítségével – gondosan meg kell fontolnia, hogy adott támogatási időszak alatt mennyi és milyen eredmény várható, illetve ezeknek közlését milyen formában vállalja. Így már maga a pályázati anyag összeállítása is előnyös lehet a kutatásra nézve, még akkor is, ha a hallgató végül nem nyeri el az ösztöndíjat. Ebben az esetben is mindenképpen javaslom a kitűzött kutatási terv végrehajtását, hiszen a tapasztalat és az elért eredmények elősegíthetik a jövő évi sikeres pályázást.

Készítette: PPKE Kommunikáció/Kemény Mária
Fotó: Vághy Mihály András

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása