Az online oktatás mesterei: interjú dr. Oláh Andrással
Az online oktatás mesterei: interjú dr. Oláh Andrással

az_online_oktatas_mesterei_olah_andras.png

Dr. Oláh András módszerének alapja a mérnöki megoldások egzakt bemutatása. Ezt a szemléletet próbálta átültetni az online térbe az elmúlt időszakban, és a hallgatói visszajelzések alapján maradéktalanul sikerült elérnie a célját. Az online oktatás következő mesterével a motiváció és a figyelem fenntartásának nehézségeiről, az adaptálódás folyamatáról és a névrokonok keverhetőségéről beszélgettünk.

Mióta tanít a Pázmányon? A ...

A kánonjog hozzásegíthet az üdvösséghez
A kánonjog hozzásegíthet az üdvösséghez

igazolvany_foto_2020_augusztus_26_szabo_peter_2.jpgSzabó Péter egyetemi tanár, a Kánonjogi Posztgraduális Intézet (KJPI) elnöke. Mivel az Intézet nem folytat graduális képzést, az állami jogszabályok nem teszik lehetővé a fakultás megjelölés használatát. A kánonjogi kari jelleggel felruházott Intézet doktori képzése autonóm kánonjogi doktori program keretében kapcsolódik a PPKE hittudományi doktori iskolájához.

Professzor úr, a KJPI hol helyezkedik el az egyetemi struktúrában?

A Kánonjogi ...

Az online oktatás mesterei: interjú dr. Kovács Györggyel
Az online oktatás mesterei: interjú dr. Kovács Györggyel

az_online_oktatas_mesterei_sablon_8.png

Dr. Kovács György  motivációjának alapját az oktatás feladatának nemessége adja, mely szemléletből fakadóan egy új lehetőségként élte meg az online lét nyújtotta előnyöket: még jobban bevonta a hallgatóit az órai munkába, így szélesítve a látókörüket, gyakorlati tapasztalataikat.

Mióta tanít a Pázmányon? A tapasztalatai alapján milyen képességekkel kell rendelkeznie egy XXI. századi oktatónak?

2004 óta oktatok a Pázmányon. Hallgatóként is ...

Fiatal kutatók: beszélgetés Zsila Ágnessel
Fiatal kutatók: beszélgetés Zsila Ágnessel

unkp_zsila_agnes.png

Zsila Ágnes Egyetemünk Pszichológiai Intézetének munkatársa, jelenleg a Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszéken dolgozik adjunktusként. Kutatásában olyan egyéni sajátosságokat és viselkedéseket vizsgál, amelyek kapcsolatban állhatnak az egészséges és patologikus rajongással. 

Mikor kezdett foglalkoztatni a tudományos élet és minek a hatására döntöttél mellette?

Már az alapszakon foglalkoztatott a gondolat, miután a módszertani ...

Beszélgetés Vörös István íróval, Egyetemünk oktatójával
Beszélgetés Vörös István íróval, Egyetemünk oktatójával

konyvhet19.jpg

Vörös István a modern technológiát kihívásnak tekinti, a hallgatókkal a hangot keresi, gyermekregénye főhősének, Loninak, pedig egy szellem a barátja.

Már hosszú ideje Egyetemünk oktatója. Hogyan látja a múlt és jelen ifjúságát? Lehet bármilyen párhuzamot vonni az egyes időszakok között?

Mindig találkoztam igazán tehetséges fiatalokkal, és az átlagos színvonal se volt rossz. Hol ebben, hol abban jobbak évről évre, de a változásokat sosem lehet ...

Az online oktatás mesterei: interjú dr. Erdődy Jánossal
Az online oktatás mesterei: interjú dr. Erdődy Jánossal

az_online_oktatas_mesterei_sablon_2_1.png

Dr. Erdődy János dr. Zlinszky János meghívására hallgatóként lett gyakorlatvezető, 2002 óta oktat, megbízott előadói feladatkörétől indulva immár docensként erősíti a Kar szakmai közösségét. Azt vallja: az oktatás kulcsa a gyors adaptivitás a jelen kihívásaihoz.

Mióta és milyen tárgyakat tanít a Pázmányon? Tapasztalatai alapján milyen képességekkel kell rendelkeznie egy XXI. századi oktatónak?

Zlinszky János már hallgató koromban ...

Fiatal kutatók: beszélgetés Kós Tamással
Fiatal kutatók: beszélgetés Kós Tamással
unkp_sablon_kos_tamas.png
Kós Tamás 2018-ban kezdte meg a molekuláris bionika mérnöki alapképzést. Témája a mikrofluidikai szeparáció determinisztikus laterális elválasztása, amelyben Laki András József, PhD adjunktus van a segítségére.

Mikor kezdett foglalkoztatni a tudományos élet és minek a hatására döntöttél mellette?

Egészen kis korom óta érdekelnek a természettudományok, mindig szerettem ismeretterjesztő könyveket olvasni. Gyerekkoromban először a csillagászat ...

Összhangban a teremtett világgal
Összhangban a teremtett világgal

Fenntartható mezőgazdaság – ez a gondolat áll annak a programnak a középpontjában, amelynek kutatását Schlett András koordinálja, a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpontban. Schlett András továbbá a Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézet docense, az Agrár- és vidékfejlesztési posztgraduális képzések szakfelelőse, és a Jog- és Államtudományi Kar mellett, a BTK és az ITK oktatója.

schlett_andra_s_ke_p.jpgA mezőgazdasággal kapcsolatos kutatás milyen gondolatból indul ...

Az online oktatás mesterei: interjú Varga Ádámmal
Az online oktatás mesterei: interjú Varga Ádámmal

az_online_oktatas_mesterei_sablon_6.png

Varga Ádám szerint egy XXI. századi jogász ismérve, hogy rendelkezik a komplex látásmód képességével. Erről, a pandémia pszichés oldaláról, és az egyetembe vetett hit fontosságáról beszélgettünk Az online oktatás mesterei sorozatunk soron következő részében.

Mióta tanít a Pázmányon? Tapasztalatai alapján, milyen képességekkel kell rendelkeznie egy XXI. századi oktatónak?

2012 óta oktatok alkotmányjogi és közigazgatási jogi tárgyakat, jelenleg ...

Fiatal kutatók: beszélgetés Vámos Violettával
Fiatal kutatók: beszélgetés Vámos Violettával

unkp_sablon_vamos_violetta.png

Vámos Violetta a magyar alapszakot 2010-ben kezdte el, majd latin minorral egészítette ki, ezt követően tanulmányait mesterképzésen, majd az Irodalomtudományi Doktori Iskolában folytatta. Doktori témája a klasszikus szerzők hatása Vörösmarty Mihály műveire, ezen belül egy ovidiusi szövegátvétellel foglalkozik, amely a Daphné-történetből származik. Az átvételt ő maga találta meg, és azóta is igyekszik minden lehetséges szempont szerint megvizsgálni azt ...

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása