Pázmány könyvtár 2021
Pázmány könyvtár 2021

Az év végéhez közeledve ismét összeállítottuk az oktatóink és hallgatóink szerzői, illetve szerkesztői közreműködésével készült kiadványok listáját. Nagyon büszkék vagyunk mindannyiuk munkájára és eredményeire, bízunk benne, hogy műveik a jövőben egyre szélesebb körben válnak ismertté! A lista…

Pázmány könyvtár: interjú Fedeles Tamással
Pázmány könyvtár: interjú Fedeles Tamással
az Ordinationum Documenta Pontificia. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523) c. kötet szerzőjével

A klerikusszentelések a középkori Orbis Christianus (Keresztény Világ) területén a megszokott események közé tartoztak. A római Kúriában időről időre feltűntek azok a külföldi, köztük a Kárpát-medence területéről származó ifjak, akik az egyházi rend szentségének különböző grádusait kívánták…

Pázmány könyvtár: interjú Bajáki Ritával és Báthory Orsolyával
Pázmány könyvtár: interjú Bajáki Ritával és Báthory Orsolyával
az Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben c. kötet szerkesztőivel

Bajáki Rita és Báthory Orsolya szerkesztette kötetben több, eddig ismeretlen forrást, fordítást ismerhetünk meg: költészeti, egyháztörténeti, lelkiségtörténeti, irodalmi mozaikok állnak egymás mellett évszázadokon átívelően. Mi jellemzi az ún. lelkiségi műveket? Besorolhatók-e egyetlen…

Pázmány könyvtár: interjú Tahyné Dr. Kovács Ágnessel
Pázmány könyvtár: interjú Tahyné Dr. Kovács Ágnessel
a Vox generationum futurarum c. kötet szerkesztőjével

Bándi Gyula a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és Versenyjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Doktori Iskolájának vezetője, az EU Környezetjog Jean Monnet professzora, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem…

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása