Szakajánló sorozatunk: Pázmány német képzés
családias légkör, osztrák nyelvi lektorok és külföldi ösztöndíj-lehetőségek

p4200193_2.jpgA német nyelv és kultúra mindig is nagy hatást gyakorolt Magyarország életére. Elegendő a Habsburg uralkodóházra gondolni, amely az utóbbi 600 évben jelentősen befolyásolta, illetve meghatározta a közép-európai térség történetét. Fejesné Bognár Zsuzsanna docens, a germanisztika tanszék vezetője történelmi visszatekintéssel kezdi a szakon folyó oktatás ismertetését. A docens asszony sorolja a gazdag múltbéli örökséget, a német területen szakmát tanuló középkori céhlegényektől kezdve a német egyetemekre járt magyar diákokon át a német nyelvű polgárság Budapest – és más magyar városok, illetve térségek – újkori felvirágzásában, modernizációjában játszott szerepét.

A német nyelv és kultúra ismerete magától értetődően ma is meghatározó Magyarországon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán folyó germanisztikai képzés ennek az igénynek áll magas szinten a szolgálatában. Bognár Zsuzsanna hangsúlyozza: „Emelt szintű érettséginek megfelelő nyelvismerettel kerülhetnek be hozzánk a hallgatók, majd széleskörű nyelvfejlesztésben részesülnek.”

Kormos László most végez osztatlan tanárképzésen. „Negyedikes általános iskolás korom óta tanulom a német nyelvet, s már a gimnáziumban tudatosodott bennem, hogy a némettanár szeretnék lenni.”  

A tanszék három területen különösen hangsúlyt helyez a képzésre. „Az elején legfontosabb a nyelvi ismeretek megerősítése, a nyelvi kompetencia fejlesztése. Ennek érdekében az első két évben a kurzusok többsége erre koncentrál, pl. német nyelvtan, stilisztika és beszédgyakorlatok. Oktatóink saját nyelvkönyvet dolgoztak ki, amely alkalmazkodik a hallgatók nyelvtudásához, és abból kiindulva alkalmasint kissé egyszerűbben, másfajta adagolásban, másféle tálalásban tárgyalja a nyelvtant, mint a korábbi nyelvkönyvek.”

essen_csoportkep_1.jpgA harmadik szemeszter végén a hallgatók alapvizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítése előfeltétele bizonyos további tárgyak felvételének. Az egyetemi alapvizsga nagyjából a közép- és a felsőfokú nyelvvizsga közötti szintnek felel meg.

Kormos László már tanít az egyik gimnáziumban. „A gyerekeknek mindig azt mondom, a német nyelv valóban nehéz az elején, ha azonban valaki eljut egy bizonyos pontig, egyszerre átlátja, mennyire logikus nyelv. Ehhez azonban kitartás és lelkesedés szükséges.”

A végzős hallgató így vall az egyetemi évekről: „A Pázmány német szakán családias légkör uralkodik. Ha szükséges volt, oktatóink órán kívül is foglalkoztak velünk, s mindig bíztattak, akkor is, ha valaki nem volt éppen a legjobb formában.”

Hangsúlyt fektetnek alapvető nyelvtudományi ismeretek elsajátítására is. „Ennek az a célja, hogy a hallgatónak átfogó ismeretei legyenek a német nyelv rendszeréről.”

A harmadik fontos terület: bevezetés a német nyelvű irodalom és kultúra rendkívül gazdag tárházába. A szakot Vizkelety András akadémikus, a középkori német irodalom jeles ismerője és kutatója alapította, s az ő szellemi öröksége nyomán a magyar felsőoktatásban egyedülállóan széleskörű történeti áttekintést nyújtanak a múlt értékeiről. „Ezek mellett természetesen a kortárs kultúra megismertetése is szerepel az oktatásban, olyan kurzusokban, mint például a Medialitás a modern német nyelvű irodalomban,  Irodalmi művek megfilmesítése. A hallgatók kedvencei közé tartozik az Irodalom és pszichológia című BA-kurzus.”

germanisztika_tanszek.jpgFolyamatosan osztrák nyelvi lektorok segítik az oktató munkát. A hallgatók – megfelelő tanulmányi eredmény mellett – számos külföldi ösztöndíj-lehetőség közül választhatnak. „Diákjaink előszeretettel pályáznak – többek között – Heidelbergbe, Stuttgartba, Essenbe, a bonni és a passaui egyetemre. Az Erasmus ösztöndíj segítségével egy egész szemesztert tölthetnek külföldön, s ezt akár meg is hosszabbíthatják. A kint elvégzett kurzusokat – előzetes egyeztetés alapján – beszámítjuk itthoni tanulmányaikba.”

Kétségtelen, hogy a szak iránt csökkent a hallgatók érdeklődése az utóbbi időben. Ez azonban azzal a pozitívummal jár együtt, hangsúlyozza Bognár Zsuzsanna, hogy a kisebb létszámú csoportokban intenzívebb, ugyanakkor a személyes vonatkozásokra is figyelmet fordító munka folyik. „Arra törekszünk, az órákon jó hangulatban, stresszmentes légkörben folyjon a munka, és a hallgatót szellemileg inspiráljuk, vagyis az egyetemen töltött évek alatt szellemi fejlődésre sarkalljuk.”

A tanszék rendszeresen szervez rövidebb-hosszabb tanulmányi kirándulásokat belföldön és német területen. Ezek, hangsúlyozza a tanszékvezető, erősítik a közösségi szellemet. „S közben ráirányítjuk a figyelmet a valódi értékeket képviselő látni- és tudnivalókra.” A különböző, német vonatkozású kulturális programokon, színházi, zenei eseményeken, kiállításokon való részvétel és az azokra való felkészülés pedig hozzátartozik az adott kurzus anyagához.

A végzett hallgatók számos munkahely közül választhatnak. „Közismert, milyen sok német vállalkozás működik Magyarországon, s ezeknek nagy szükségük lenne a német nyelvet jól ismerő munkatársakra. De ezen kívül is a kultúra minden területén – különösen az iskolákban – szívesen fogadják a Pázmány német szakán végzetteket.”

Germanisztika Tanszék
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +3626577054
E-mail: germanisztika@btk.ppke.hu
Tanszéki Facebook
Tanszéki weboldal

Nézz körül a tanszéken!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotók: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Címkék

AKTUÁLIS (278) ALUMNI (54) BTK (148) HITÉLET (13) HTK (20) INTERNATIONAL (23) ITK (48) JÁK (49) MOBILITÁSI PROGRAM (7) PPCUFHSS (12) PPCUFITB (11) SPORT (15) TÁVOLLÉTI OKTATÁS (15) TUDOMÁNY (37) VÉLEMÉNY (8) ZENE (2)
süti beállítások módosítása