Pázmány Alapítvány

dsc09616-1.jpg

Schlett András habilitált egyetemi docens, 2018 óta a Pázmány Alapítvány kuratóriumának elnöke. Három karon is tanít, így a diákokkal és a kollégákkal egyaránt élő kapcsolata van. Az Alapítvány alapvetően oktatási, kulturális, szociális és vallási célokat szolgál. Az ösztöndíjak gondozása mellett fontos missziója, hogy az öregdiákokon keresztül jó példát állítson az egyetem aktív hallgatói elé, arra buzdítva őket, hogy együtt erősítsék a pázmányos identitást, a közösséghez tartozást.

1. Milyen céllal és motivációval jött létre a Pázmány Alapítvány?

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozta létre az alapítványt, ami egy, az egyetem összes karát átfogó szervezet. Tanulmányi, kulturális, szociális, illetve vallási célokat szolgál. A 2000-es évek elején jött létre, azóta pedig a támogatási formák átalakultak, változtak. Legfőbb feladata, hogy megerősítse a pázmányos közösségeket, adjon egy identitást és közvetlenül a legkiválóbb hallgatóinkat támogassa.

2. Adódik a kérdés, ki számít legkiválóbbnak?

Ez általában szoros versenyben dől el, viszont az évek során többféle ösztöndíjjal tudjuk támogatni a diákjainkat. Egy több évtizeden átívelő hagyományról van szó, ezért a már díjazottjainkból is képződött egy Pázmány Alumni. A legfőbb döntéshozója az alapítványnak természetesen a kuratórium, aminek a tagjai a rektor, a rektorhelyettes és a mindenkori dékánok, illetve a gazdasági főigazgató. Ők hozzák meg a döntéseket.

3. Milyen kritériumok vannak, amiknek meg kell felelnie a hallgatóknak és milyen ösztöndíjakra van lehetőség?

Tanulmányi, egyetemi közéleti és szociális szempontokat is figyelembe veszünk a különféle ösztöndíjaink odaítélésekor. Tehát nem pusztán a tanulmányi átlag a döntő szempont, ahogy az alapítónknak is ez volt a kinyilvánított célja. Fontos, hogy egy komplex látásmóddal is rendelkezzenek a hallgatóink. Egyetemünk nem diplomás szakmunkásképző, tehát a mély, rétegzett tudás mellett a szinoptikus gondolkodásmódot is értékeli az Alapítvány az ösztöndíjak odaítélésénél. Egyre bizonytalanodó korunkban, egyre bizonytalanodó nemzedékek közt óriási ereje van a keresztény identitásnak, ami a példák vonzerejéből táplálkozik.

Lényeges szempont a támogatásainknál a közösségi életben való aktív részvétel, hiszen a karok is erősebbek lesznek az organikusan szerveződő közösségekkel. Ezek meghatározóak az egész egyetem szempontjából, illetve úgy gondolom, a megtartó erejük révén az egyént is megerősítik. Fontos a kisebb közösségekhez való tartozás.

Ezek mellett természetesen a szociális rászorultságot is szem előtt tartjuk. Ez a szociális érzékenységen túl azért is fontos, mert a társadalmi elitizálódás káros és ha az elit önmagába zárul be, akkor annak komoly társadalmi és gazdasági következményei is lesznek. Fontos tehát a vertikális mobilitás előmozdítása, ezt is szolgálja a Pázmány Alapítvány.

Az Informatikai Kar nagyelőadója Simonyi Károly, a világhírű mérnök-fizikus nevét viseli. A tízgyermekes parasztcsalád hetedik gyermekeként született, kiemelkedő képességű kisfiút, a falu (Egyházasfalu) plébánosa vette a szárnyai alá. Később a plébános kereste meg a neves távoli rokont, Simonyi-Semadam Sándort is, aki vállalta az ifjú taníttatásának a költségeit. Fontos szimbólum és tanulságos történet számunkra is.

4. Milyen sikerei vannak az Alapítványnak?

A siker hosszútávú, nehezen mérhető. Tehetséges fiatalokat nevelünk karainkon, akik ösztöndíjainkkal is felvértezve, előbb vagy utóbb szerepet kérnek a társadalmi, kulturális és gazdasági életben. Ezrek vannak, akik a Pázmány Alumnit képezik és ez egy közösség marad. Folyamatos a siker, utólag értékelődik fel a pázmányos hatás. Nemcsak támogatjuk a hallgatókat, hanem példaként próbáljuk állítani öregdiákjainkat a többieknek. Mint tudjuk, a jó példák gyönyörködtetnek és adnak egyfajta személyességet. Amint Ferenc Pápa is utalt rá a Pázmány Egyetemen elmondott beszédében, „A kultúra bizonyos értelemben olyan, mint egy nagy folyó: összeköt, átfolyik az élet és a történelem különböző területein, összeköti azokat, és lehetővé teszi, hogy az ember eligazodjon a világban (…)”

5. Hogyan került az Alapítvány élére?

2018-tól vezetem az Alapítvány kuratóriumát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága nevezett ki a feladatra. Sokat segített, hogy a kuratórium elnöke előttem Botos Katalin volt, tőle vettem át ezt a feladatot. Máig kiváló kapcsolatban vagyunk, professzor-diák viszonyból nőtt ez ki, amiért nagyon hálás vagyok neki. Tulajdonképpen átvettem egy jól működő, bejáratott struktúrát.

6. Ez egy komplex feladat, hiszen mind a négy karra rálátása kell, hogy legyen. A mindennapi feladataiban ez hogyan nyilvánul meg? Hogyan tud mind a négy karról tájékozódni?

Jelenleg három karon is oktatok, így van bizonyos fokú rálátásom az egyetemre. Rendkívül jó az alapítvány együttműködése a karokkal. Mint ahogy említettem, a kapcsolódást a dékánok jelentik. A vezetőség részéről és a kari adminisztrációtól is kapunk segítséget.

7. Milyen visszajelzések érkeznek a hallgatóktól?

Időről-időre kapunk visszajelzéseket korábbi ösztöndíjasainktól. Most tervezünk egy interjúsorozatot is a volt pázmányos hallgatókkal, akik ösztöndíjban részesültek.

Az ösztöndíj-átadónk mindig egy emelkedett hangulatú esemény, amit általában a Pázmány Naphoz kötünk. Vannak már komoly szakmai eredményeket is elért alumnis ösztöndíjasaink, ami számunkra komoly tőke és büszkeség. Célunk, hogy ezeket a kapcsolatokat még élőbbé tegyük és időről-időre ők is beszámolhatnak a sikereikről. Értékelnünk kell, hogy pázmányosok vagyunk és van egyfajta összetartozás közöttünk. A minden évben kiírt Kopits ösztöndíj jó példa arra, hogy a Pázmányhoz kötődő, akár évtizedekkel korábban végzett hallgatóinknak lehetőségük van ily módon támogatni a mai fiatalokat. A siker a generációkon átívelő hatásban is megnyilvánul. 

dsc09623.jpg

8. Milyen jövőbeli tervek vannak az Alapítvánnyal kapcsolatban?

A közeljövőben több konferenciát is tervezünk aktuális közéleti témákban, ahol multidiszciplinárisan közelítünk meg egy-egy kortárs problémát, a katolikus gondolat mentén. Össze szeretnénk fogni a karokat ezekre az alkalmakra, hiszen a különböző diszciplinák más-más oldalról közelítik meg a felmerülő kérdéseket, ami izgalmas és ezáltal szinergikus hatásokat is felerősíthetünk. Nem felejthetjük el, hogy a teremtés a fejlődésben is folytatódik. A Pázmány csapata részt kér a teremtésvédelemből is. Egyre jobban hat a keresztény józanság ezen a területen is, ott, ahol ma ideológiai lázálmok uralkodnak.

9. Önnek, mint volt pázmányos hallgató miért szívügye?

Az Alapítvány egy olyan rést próbál betölteni, ami az egész pázmányos közösséget szolgálja és cementálja. „Ős-pázmányosként” úgy érzem, mindez jó lehetőséget teremt arra, hogy ezt az identitást megerősítsük. Kiváló alkalom arra, hogy legyen egy közösség, ami összefogja a rég végzetteket a mostani hallgatóinkkal.

 

Ha tetszett az interjú és hasznosnak tartod a Pázmány Alapítvány működését kérünk, támogasd adód 1%-val az alapítványt, hogy tevékenységükkel tovább erősíthessék a hallgatóink tanulmányi, vallási, szociális, kulturális fejlődését és közösségi céljaik megvalósítását.
Adószám: 18057014-1-42

Készítette: PPKE Kommunikáció/Szabó Fruzsina 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása