Szakajánló sorozatunk: Pázmány francia képzés
a tanszéken folyó munkát fiatalosság és dinamizmus jellemezi, rugalmasan alkalmazkodnak a hallgatók igényeihez

francia1.jpgA francia nyelv és kultúra ismerete hozzátartozott a 19–20. századi magyar művelt középosztály életéhez a második világháborúig. A magyar-francia történelmi és kulturális kapcsolatok azonban régebbi időkre nyúlnak vissza. Már Szent István is kereste a kapcsolatot francia szerzetesekkel. Párizs mindig is tájékozódási pontnak számított – és számít ma is. 

Bár az angol az elsőszámú világnyelv, emellett azonban fontos, nemcsak az érvényesülés szempontjából, egy másik világnyelv ismerete is – mondja Ádám Anikó, a Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének, egyúttal a Francia Tanszéknek is a vezetője.        

Matúz Bencét leginkább a rendkívül gazdag francia nyelvű irodalom „csábította el”. Mint mondja, nemcsak a közismert francia irodalmat sorolja ide, hanem Kanadától Madagaszkárig sokféle nép kincsestárát.

„A francia kultúra ismerete nélkül érthetetlen az európai kultúra” – folytatja Ádám Anikó. „Számos ismerősöm, filozófusok, történészek, irodalmárok, azért ismerkedtek meg a franciával, mert ezen a nyelven juthatnak hozzá a szükséges ismeretekhez és érvényesülhet a tudományos életben.”  

A hétköznapok szintjén nem feledhetjük, hogy a francia gasztronómia – gondoljunk csak a gazdag sajt- és borkultúrára –, a kifinomult ízlésvilág, a divatipar, a különféle szépészeti termékek is különös rangot biztosítanak Franciaországnak a világban.  

francia2.jpgA francia nyelv gyönyörű hangzású. Franciaország súlyt helyez arra, hogy minél több helyen, minél magasabb színvonalon ismerjék meg és beszéljék a francia nyelvet. „Az afrikai frankofón országok nemzetközi szervezetet hoztak létre, s ez a szervezet is rengeteg lehetőséget – anyagi támogatást, ösztöndíjat – kínál a diákoknak és a kutatóknak, hogy francia nyelven folytassák tanulmányaikat, tudományos munkájukat, fejlesszék, ápolják a nyelvet.”

„A franciával egyrészt boldogulni lehet, másrészt szép, harmadrészt a Pázmányon minden körülmény adott, hogy egyrészt gyakorlati nyelvalapú tudásunk legyen, másrészt pedig színvonalas oktatásban vegyünk részt” – mondja Bence. 

A Pázmány Francia Tanszéke, folytatja Ádám Anikó, jó viszonyt ápol a magyarországi egyetemek francia tanszékeivel. „Nem konkurálunk egymással, ezzel együtt tanszékünk különleges helyet foglal el a magyarországi francia tanszékek között. Nemcsak azért, mert nálunk közismerten családias a légkör, kis létszámú csoportban tanulhatnak a hallgatók, hanem azért is, mert ezen felül egyénileg foglalkozunk a hallgatókkal, aktív tehetséggondozás folyik. A kis létszám ellenére folyamatosan vesznek részt hallgatóink az OTDK-án és mindig vannak doktoranduszaink.”

A tanszéken folyó munkát fiatalosság és dinamizmus jellemezi. Rugalmasan alkalmazkodnak a hallgatók igényeihez, ugyanakkor „a Pázmány olyan egyetem, ahol a tanszékek kutatási és publikálási projektekkel is pályázhatnak az egyetemen belül, de beletartozik ebbe a tehetséggondozás, illetve a tanulmányutak szervezése is”.

Az Egyetem minden évben finanszíroz egy csoportos tanulmányutat hallgatóknak és oktatóknak Franciaországba, Magyarországon belül pedig felkeresik más egyetemek – például a Pécsi Tudományegyetem – Francia Tanszékét. „Ezek az utak nagyon jól összekovácsolják a tanszéki közösséget. Mindig számíthatok a hallgatókra, nincs olyan kérés, amelyre ne lehetne mozgósítani őket.”

Nyitottság a frankofónia felé, fogalmaz Ádám Anikó. „Hallgatóink nemcsak a francia kultúrát, irodalmat, művészeteket ismerik meg, hanem a kanadait, az afrikait és minden területet, ahol franciául beszélnek.” Az alapképzés során érdekes specializáció a Kulturális mediáció című képzés, együttműködésben a Francia Intézettel.

francia3.jpg„Kollégáim szinte anyanyelvi szinten beszélik a francia nyelvet. A Francia – Magyar Ifjúsági Alapítvány segítségével tanszékünkön mindig dolgozik anyanyelvi oktató.”
Franciaország mellett Luxemburg és Belgium egyetemeivel van Erasmus kapcsolatuk. A hallgatók eljuthatnak a környező országok egyetemeinek francia tanszékére is, Krakkótól Brnon, Pozsonyon, Grazon, Ljubljanán, Zágrábon, Novi Sadon át Kolozsvárig. „Fontos tapasztalatokat szerezhetnek arról, milyen a közép-európai térségben frankofón szakembernek lenni. A hallgatók nemcsak mobilitásban vehetnek részt ezeken a helyeken, hanem a szakdolgozat írásához, kutatáshoz is felhasználhatják ezt a lehetőséget.” A tanszékvezető azt is megemlíti, hogy a nemzetközi ösztöndíjlehetőségekkel évente 8-10 francia anyanyelvű vagy frankofón külföldi fiatal tanul a Pázmányon, „ami megint csak biztosítja a frankofón közeget hallgatóinknak”.

Az erős nyelvi képzés mellett a hallgatók szerteágazó ismeretekre tesznek szert irodalmi, művészeti, történelmi, nyelvtörténeti vonatkozásban is. „Nyelvfejlesztő óráink magas szintű nyelvi képzést jelentenek, s nagy hangsúlyt fektetünk a fordításra. Ennek során a diákok megismerkednek a jogi, közgazdasági, zsurnalisztikai szaknyelvvel is.”

Matúz Bence fordítással, elsősorban műfordítással szeretne foglalkozni a későbbiekben, közben valamilyen szakfordító képzést is szeretne elvégezni.  „Minél jobban el kell mélyítenem a nyelvtudást, és elengedhetetlen a kulturális ismeretek megszerzése is. Ennek érdekében úgy láttam, legjobb a Pázmányra jönnöm.”

Az üzleti- és bankéletben, a különböző francia érdekeltségű cégeknél, magyarázza Ádám Anikó, elsősorban bölcsész képzettségű, magas szintű nyelvtudással, íráskészséggel, szövegértelmezéssel rendelkező hallgatókat keresnek.   

A tanszékvezető így összegez: „A Pázmány francia tanszéke nem diplomagyár. A hallgatóbarát légkörről, a gazdag tanszéki, tudományos életről videók, fényképek tanúskodnak a Facebook oldalon és a tanszéki honlapon.”

Francia Tanszék
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +36707788683
E-mail: romanisztika@btk.ppke.hu
Tanszéki Facebook
Tanszéki weboldal

Nézz körül a tanszéken!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Címkék

AKTUÁLIS (278) ALUMNI (54) BTK (148) HITÉLET (13) HTK (20) INTERNATIONAL (23) ITK (48) JÁK (49) MOBILITÁSI PROGRAM (7) PPCUFHSS (12) PPCUFITB (11) SPORT (15) TÁVOLLÉTI OKTATÁS (15) TUDOMÁNY (37) VÉLEMÉNY (8) ZENE (2)
süti beállítások módosítása