Szakajánló sorozatunk: Pázmány politikatudományok képzés
Kimagaslóan jó a közösségi életünk

102685748_269200780802988_1411668785697390592_n.jpg„Mindig érdekes volt, de ma különösen érdekes a politika. Ennyire politikus korban régen nem éltünk” – mondja Nyirkos Tamás, a Nemzetközi és Politikatudományi Intézet docense. „Évtizedek óta nem vagyunk tanúi olyan éles megosztottságoknak a világban, mint napjainkban.”

Az úgynevezett békés időkben – úgy tűnhet – a politika csak igazgatás és ügyintézés. Az nem tekinthető igazán politikának, amikor a politikusok napi rutin szerint végzik a dolgukat. Ez inkább tekinthető közigazgatásnak, szakpolitikának. Manapság nem erről van szó – folytatja Nyirkos Tamás –, akár a nyugati világot, akár Magyarországot tekintjük, vagy globális méretekben gondolkodunk. „Azt látjuk, valóban politikai kérdésekről, valóban az életünket érintő alapvető ügyekről van szó. A mostani generáció – nem tudom, hogy ez rájuk nézve mennyire szerencsés – rendkívüli korszakban él.”

Ezek után érthető, hogy fokozott érdeklődés nyilvánul meg a Pázmány egyetem politikatudományok szakja iránt.

Korábban nem ismertem a Pázmányt, mondja Velez Vilmos harmadéves hallgató, „de a leírás alapján vonzónak tűnt a szak, tetszett a sokszínűsége. Gimnazista koromban jogi tanulmányokra is gondoltam, de megnyerőnek találtam, hogy a politikatudományok szakon a történelem, a szociológia és más tudományok mellett a jog is szerves része a képzésnek.”

Az igazi politika ott kezdődik, amikor alapvető kérdésekkel kell vívódni. Nyikos Tamás a tudományterület iránti mély elköteleződéssel folytatja: „Az a korszak régen elmúlt, amikor voltak »a« politikusok, és voltak az emberek, akik elszenvedték a politikát. A politika és az emberek mindennapi élete – az egyének saját politikai döntései is – elválaszthatatlanul összefüggenek az úgymond hivatásos politikusok cselekedeteivel és döntéseivel.”

A világban az uralkodó rendszer a demokrácia, annak sokféle megnyilvánulási formájával, és ahol híján vannak is a demokráciának, ott is demokráciára hivatkoznak.

482446_345391962237781_869087875_n_1.jpgA felvillantott gondolatokból is kitűnik, mennyire vonzó a szakon folyó oktatás. A docens kiemeli, hogy a Pázmányon igen jó arányt sikerült kialakítani az elméleti és a gyakorlati képzés terén. „A két legnagyobb csábítás, amely egy politikatudományi szak előtt áll: az oktatás vagy nagyon eltolódik az elmélet irányába, vagy kizárólag a gyakorlatra figyel.” Nyirkos Tamás hozzáteszi: manapság sok helyütt inkább ez utóbbi jellemző. „Neves egyetemek elismert szakjain is az oktatás olykor eltolódik a hétköznapi gyakorlat irányába, anélkül, hogy a politika, a politikai filozófia megértésére törekednének.” A Pázmányon kiegyensúlyozott arányban foglalkoznak az elmélettel, illetve a gyakorlati, módszertani és egyéb tárgyakkal.

„Kimagaslóan jó a közösségi életünk”, fogalmaz Vilmos. A tutor program keretében az elsőéveseket mindinkább bevonják a közösségbe, megosztják velük az információkat, segítenek nekik, szakesteket, táborokat szerveznek, „kifejezetten figyelünk a másikra”.

A Pázmány nem vált olyasfajta nagyüzemmé, ahol a diákok és a tanárok közötti személyes kapcsolat csak az órákra és a vizsgákra korlátozódik, hangsúlyozza Nyirkos Tamás. A hallgatók nemcsak szakmai kérdésekben, hanem más vonatkozásokban is nyugodtan fordulhatnak az előadókhoz.  

Az alapképzésen 40-50 diák folytatja tanulmányait évfolyamonként, a mesterképzésen igazi kiscsoportos – ennek megfelelően személyes és igen intenzív – munka folyik. Korábban, mondja Nyirkos Tamás, „fiús szakmának számított a politikatudományok”, ma közel azonos arányban tanulják lányok és fiúk.

1505349_467334306710212_1755165659_n_1.jpgAz Erasmus keretében az Európai Unió nagy országai mellett olyan különleges helyre is pályázhatnak a hallgatók, mint Izland vagy éppen Lappföld. A közép-európai együttműködés keretében Kolozsvártól Bécsig és Lengyelországig a közelebbi térség egyetemeire is eljuthatnak a diákok. Mesterszakon arra is lehetőség nyílik, hogy a képzés egyik felét a Pázmányon, a másikat valamelyik külföldi egyetemen végezze a diák. „A katolikus egyetemnek jó kapcsolatai vannak más katolikus egyetemekkel, s ez újabb ösztöndíjlehetőségeket nyújt.”

A diákok öntevékenysége, a gazdag és sokszínű élet közismert a szakon. Legutóbb háromnapos tábort szerveztek a Mátrában, ahová közéleti személyiségeket, politikai szakértőket és újságírókat hívtak meg. A hallgatók által írt tanulmánykötetek rendszeresen megjelennek az egyetem kiadásában.

Nyirkos Tamás elmondja: elsősorban politikai elemzőket, politikai szakértőket képeznek, nem pedig politikusokat, „de volt hallgatóink között feltűnnek a politikai élet szereplői is”. A Pázmányon szerzett végzettséggel kormányzati szinten, a minisztériumokban, különböző pártoknál, az önkormányzatoknál, a politikai elemző intézeteknél vagy akár a médiában sok helyen el lehet helyezkedni.

Vilmos az egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szeretné folytatni tanulmányait, elsősorban a biztonságpolitikai specializáció vonzza. S ez csak az egyik lehetőség a sokféle tovább haladási irány közül.

Ami a rátermettséget illeti, Nyirkos Tamás hangsúlyozza: az általános politikai érdeklődésen túlmenően szükséges egyfajta higgadtság, objektivitásra törekvés, elemzőkészség és pártatlanság.

Politológia Tanszék
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +3613275918; +3613275919
E-mail: nemzetkozi@btk.ppke.hu 
Tanszéki Facebook
Tanszéki weboldal
Nézz körül a tanszéken!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása