Szakajánló sorozatunk: Pázmány szociálpedagógia képzés

dij.jpgA szociálpedagógia a szociális gondoskodást öleli fel – magyarázza Riez Andrea adjunktus, a szociálpedagógia szakmai gyakorlat felelőse. Mennyire fontos a társadalom életében ez a fajta végzettség és feladatvállalás? A kérdésre egyértelmű az adjunktus válasza: „Ha körbe nézünk a világban, vagy akár hazánkban, látjuk azokat az egyre inkább halmozódó társadalmi problémákat, amelyekkel szembe kell néznünk.” 2020-ban kétségtelenül igen nagy szükség mutatkozik szociálpedagógiai végzettségű szakemberekre.

Melyek azok a személyiségvonások, amelyek szükségesek a szociálpedagógiai feladatok ellátásához? „Mindenekelőtt az empátia, érzékenység mások problémái és sorsa iránt. S olyan értékrend, hogy elkötelezetten tudjon valaki azon problémák mellé állni – akár a gyermekvédelemben, a hátrányos helyzetűek vagy a szenvedélybetegek esetében –, amelyekkel munkája során találkozik.” Emellett persze fontos a szaktudás, az a széleskörű ismeret, amelyre a hallgatók az egyetemen szert tesznek. „Hangsúlyozzuk a kommunikációs készséget, hiszen ezzel dolgozunk leginkább. Ugyancsak fontos a kreativitás, s hogy valaki hosszú távon tudja végezni választott szakmáját, lelki állóképességre is szükség van.”

Kisbenedek Gábor most fejezi be a második évet. „Mindenképpen segítő szakmát szerettem volna tanulni, a pszichológia iránt különösen vonzódom. A szociálpedagógia nyitott, több tudományágat magában foglal: a pszichológia mellett a szociológiát és más társadalomtudományokat. Ezért választottam ezt a szakot, s hogy utána majd olyan irányban szakosodjam, ahol megtalálhatom önmagamat. Érdekel a kriminológia, a mentálhigiéné, a családterápia.”

Az oktatás folyamatában az elmélet mellett igyekeznek a gyakorlatba átültetni a tudást. A terepmunka tapasztalatait a szemináriumi órák keretében dolgozzák fel. Ez nagyon fontos, hangsúlyozza Riez Andrea, „de képzésünk kiemelten koncentrál a mentálhigiénés szemléletre. A visszajelzések szerint a hallgatók az elméleti ismereteket igen jó hatásfokkal kamatoztatják a gyakorlatban, illetve a gyakorlati tapasztalatok segítik őket a sokszor bonyolult társadalmi problémák elméleti feldolgozásában és megértésében.”

22339595_496445347403830_2890668215247794930_o.jpgA képzés hét féléven át tart. Mostanában tervezik a mesterképzés indítását. Ami az ösztöndíjakat illeti: „Külföldi részképzésre is lehetőség nyílik, akár az elméleti képzés vagy a gyakorlat terén.” A különböző hazai intézmények is szívesen fogadják a hallgatókat. „Másodéves koruktól a terepen próbálják ki magukat, hogy felmérjék, melyik szakterület felel meg leginkább érdeklődésüknek, egyéniségüknek.”

Az említett „terepintézmények” közül jól ismertek a családsegítő és gyermekjóléti központok, illetve szolgálatok, a gyermekotthonok, az idősotthonok, a szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények, a speciális gyermekotthonok. A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján működtetett intézményekkel állnak kapcsolatban, mondja az adjunktus.

Sajnálatos módon ez a szakma is elnőiesedett, „de pozitív tendencia jelei is mutatkoznak, egyre több a férfi hallgató. Kifejezetten igaz ez levelező képzésünkre. Ezek a hallgatók először tapasztalatok útján kerülnek kapcsolatba a szakmával, és úgy érzik, megtalálták elhivatottságukat ezen a területen, s a magasabb szintű munkavégzéshez diplomát szeretnének szerezni.”

A hallgatók joggal hivatkoznak a pázmányos közösségi életre. „Élő hagyományokat igyekszünk továbbadni évfolyamról évfolyamra. Számos lehetőség nyílik arra, hogy a tanórákon kívül is találkozzanak a hallgatók és az oktatók.” Ilyenek például a kötetlenebb szakestek, amelyekhez egész napos tudományos programot rendelnek. Ezeket minden félévben a másodéves hallgatók szervezik. Ősszel köszöntik az elsősöket, ugyanakkor – a hét féléves képzésnek megfelelően – elbúcsúztatják a végzősöket. Megalapították az Év szociálpedagógusa-díjat, amelyet azoknak szavaznak meg, akik az elmúlt időszakban a legtöbbet tették a közösségi életért.

47317027_736509016730794_2234192101334056960_n.jpg„Egyik családtagom már a Pázmányon tanult. Dicsérte a közösségi életet, s én is ezt tapasztalom. Tanáraink sokat segítenek nekünk, tanulmányi és lelki téren egyaránt segítő kezet nyújtanak. A Pázmányon nemcsak tanulótársakra, hanem barátokra is találtam” – mondja Gábor.  

„Mivel magas gyakorlati óraszámokkal dolgozunk a képzés során, a hallgatók jó elhelyezkedési lehetőségekkel indulnak a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem bármely területén.”  A gyermekvédelemmel, a hajléktalanok ellátásával, a szenvedélybetegekkel, az idősekkel, a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakembereket nemcsak az állami intézményrendszeren belül, hanem egyházi, illetve civil szervezetek által működtetett intézményekben is előszeretettel várják.

Az elköteleződés mértékét mutatja, s ezt kutatási eredmények is alátámasztják, hogy akik a szociálpedagógia szakot választják, azok közül később kevesen válnak pályaelhagyóvá. „A segítő attitűd végigvonul az életükön. Lehet, hogy közben változtatnak, a gyermekvédelemből átkerülnek a szociális ellátás területére, de elhivatottságuk megmarad a társadalom jobbítása, az emberek segítése iránt.”

Jellemző – és igen rokonszenves – vonás a kölcsönös támogatás. „A segítő tevékenységet nem lehet egyedül végezni, aki ezt az élethivatást választja, olyan közösségbe kerül, ahol hasznosan lehet és kell együttműködni, figyelve egymás szakmai fejlődésére és lelki egészségük megőrzésére.”

Szociális Tanulmányok Tanszék
Képzés helyszíne: Budapest
Telefonszám: +3613275924
E-mail: szocialpedagogia@btk.ppke.hu
Tanszéki Facebook
Tanszéki weboldal
Nézz körül a tanszéken!

Írta: PPKE Kommunikáció/E.I.
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása