The path of a researcher

vamsi.jpeg

At the age of only 32, Adhikarla Vamsi Kiran already has a really exciting and unique career path in the field of signal processing. Born in India, he graduated from a Christian high school as a Hindu. After his bachelor studies, he obtained his Master’s degree in Sweden and completed his doctoral studies at Pázmány in record time. He was a postdoctoral researcher at the prestigious Max Planck Institute, Germany. At the moment, he lives in Hungary again (working as a researcher at Pázmány FITB), but not for long: he has recently won the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, which entitles him to continue his research in Italy, while maintaining his activities at our Faculty.

You have an exciting and multinational background. Would you explain to us how you got into a Christian school as a Hindu and how you felt there?

I was born in a Hindu family, and despite of our financial conditions, my parents were always behind me and supported me to reach my goals. Until the last two years of my schooling, I was studying at a local school that was close to where we lived. When my parents discovered that St. Joseph’s school offered better schooling conditions and had better qualified teaching staff, they advised me to spend my final years of schooling there, so that I can have good foundations for my career. I always respected my parents’ decisions and agreed to shift between schools. Except for the fact that I had to cycle 20 km’s a day, it was not odd at all studying there J . We even had Christian prayers 3 times a day.

After that you have been to Sweden, Hungary and Germany. What was your motivation behind this? Precise decisions and career building?

Since the time when I was young, I have been very good at mathematics and wanted to be an engineer. During my engineering studies, I used to stay longer after classes and spent several hours in the signal processing labs which is my favourite field. I wanted to pursue further studies in this field and decided to take the dual degree master’s program in signal processing. As a part of this program, I travelled to Sweden. After graduation, I came to Hungary to undertake an industrial research project, during which I discovered about Pázmány and enrolled as a PhD student here. After completing the doctoral school, I went for a 2-year-long postdoctoral research at Max-Planck Research Institute in Germany. However, because of my family conditions, together with my Hungarian wife, we decided to come back to Hungary. My first thought after coming back was to approach Prof. Szolgay about any research positions. I was very happy to hear that he could offer me one. Currently, while doing research here at Pázmány, I also supervise a PhD student in the Faculty.

My willingness to do research in signal processing lead me to go all these places.

What do you like the most about working at Pázmány? With whom do you work closely here?

Since the time when I started my PhD, I always felt connected to Pázmány. I very much like the friendly environment, the helpful colleagues and the good research conditions.  I feel completely at home here. Pázmány had and will always have a special place in my heart.

I work closely with Szolgay Peter. He was also my supervisor for my PhD studies. I have always been thankful to him for all the support and encouragement. Without his help, certainly, I couldn’t be who I am today.

Can you please explain your research area? What are your research goals?

From a very big picture, the main aim of my research is to figure out a more sensible medium that allows conveying of creative ideas to audience through immersive graphical representations. The medium can be built using a chain of several tools like photo or video cameras. Applications often involve deriving important information or activities from the information gathered through this medium.

One of the main goals of my research is to visually capture and represent the real-world as close as possible to human perception. Obtaining such information offers valuable solutions in several fields, including gaming and entertainment, education, industrial design, experiential shopping, tourism, mining, health care, virtual museums, and many others.

You have won the Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. What opportunities do you gain from this scholarship? How is this scholarship tied to your activities at Pázmány?

I am at an ideal point in my career to plan and develop a research project of my own. My current goal is to conduct excellent scientific research at academia by bringing in my knowledge from industrial projects. Undoubtedly, this can be achieved through the means offered by MSCA-IF. The truly multidisciplinary transfer of knowledge and new connections offer a great potential for future research, common project applications, new product development and future employment.

The ideas that are part of the fellowship proposal are derived from my research at Pázmány. The proposed research questions add dimensions to the research in which I am participating here. As part of the fellowship, I need to stay and work in Italy. However, I plan to also take part in research activities at Pázmány, especially now that I have students here.

What are your future plans?

In the long run, my goal is to pursue a career in academia in the relevant fields of my research. Coordinating larger projects following the framework of this individual fellowship places me much closer to my goal and expands my academic and industrial network, opening doors for new collaborations.

What advice would you give to those who are interested in your field?

For those who are interested, I encourage to pursue research in my field. I would certainly be in touch with the faculty at Pázmány and visit here time to time. I would be more than happy to offer any sort of help from my side, so do not hesitate to contact me any time.

___________________________________________


Mindössze 32 évesen, Adhikarla Vamsi Kiran igazán érdekes és egyedülálló karrierutat tudhat maga mögött a jelfeldolgozás területén. Indiában született, ahol hinduként egy keresztény iskolában érettségizett, majd az alapképzés után Svédországban szerezte meg mesterdiplomáját. Doktori iskoláját a Pázmány ITK-n végezte rekordidő alatt, majd Németországban a rangos Max-Planck Kutatóintézetben dolgozott posztdoktori ösztöndíjjal. Jelenleg újra Magyarországon él, de nem sokáig: a Pázmány kutatójaként nemrég elnyerte a Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjat, mellyel Olaszországban folytatja kutatását, miközben a karunkon végzett tevékenységét is folytatja.

Érdekes és nemzetközi múltat tudhat maga mögött. Mesélne róla, hogy miként került hinduként egy keresztény iskolába és hogyan érezte ott magát?

Hindu családban születtem, anyagai körülményeink ellenére a szüleim mindig mögöttem álltak és támogattak céljaim elérésében. A középiskola utolsó két évéig egy lakhelyünkhöz közeli, helyi iskolában tanultam. Amikor a szüleim tudomására jutott, hogy a Szent József középiskola jobb oktatási feltételeket kínál és képzettebb oktatói körrel rendelkezik, azt tanácsolták, hogy az utolsó iskolai éveimet ott töltsem, hogy karrierem jó alapokra épüljön. Mindig tiszteletben tartottam szüleim döntéseit, így beleegyeztem, hogy iskolát váltsak. Azon kívül, hogy napi 20 km-t kellett bicikliznem, egyáltalán nem volt furcsa, hogy ott tanultam, naponta háromszor még imádkoztunk is.

Ezután járt Svédországban, Magyarországon és Németországban is. Mi állt ennek a hátterében? Tudatos döntések és karrierépítés?

Fiatal korom óta nagyon jó vagyok matematikából és mindig is mérnök szerettem volna lenni. Az egyetemi tanórák után gyakran maradtam a jelfeldolgozó laboratóriumban és órákat töltöttem ott, hiszen ez a kedvenc területem. Mivel az alapképzés elvégzése után is ebben a témában szerettem volna folytatni tanulmányaimat, úgy döntöttem, hogy kettős diplomát szerzek a jelfeldolgozás területén. A program részeként Svédországba utaztam, majd Magyarországra jöttem, hogy egy ipari kutatási projektben dolgozzak. Ez idő alatt szereztem tudomást a Pázmányról, ahova doktori képzésre jelentkeztem. A PhD fokozatom megszerzése után 2 éven át posztdoktorként kutattam a németországi Max-Planck Kutatóintézetben. Családi körülményeink miatt azonban magyar feleségemmel úgy döntöttünk, hogy visszajövünk Magyarországra. Visszatérésem után az első gondolatom volt, hogy megkeressem Szolgay professzort. Nagyon boldog voltam, amikor kutatói pozíciót tudott ajánlani nekem a Pázmányon. Jelenleg a kutatási munka mellett egy PhD hallgatót is segítek a Karon.

A célom, hogy a jelfeldolgozás területén folytassak kutatásokat, és ez vezetett azokra a helyekre, ahol eddig jártam.

Mit szeret a legjobban a Pázmányban? Kivel dolgozik szorosan együtt?

A doktori tanulmányaim megkezdése óta szorosan kötődöm a Pázmányhoz. Nagyon szeretem a barátságos környezetet, a segítőkész kollégákat és a remek kutatási feltételeket. Teljesen otthon érzem magam itt. A Pázmánynak mindig különleges helye volt és lesz is a szívemben. Jelenleg Szolgay Péterrel dolgozom szoros együttműködésben, aki a témavezetőm volt a doktori tanulmányaim során is. Hálás vagyok minden támogatásáért és bátorításáért. Az ő segítsége nélkül nem lennék az, aki ma vagyok.

Mi a kutatási területe, és milyen kutatási céljai vannak?

A kutatásom lényege egy olyan érzékeny médium létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy kreatív ötleteket magával ragadó grafikai ábrázolással jelenítsenek meg a közönség előtt. Ez a médium egy sor eszköz használatával – például fényképezőgépekkel vagy videókamerákkal – építhető fel. Az alkalmazások gyakran tartalmaznak fontos adatokat vagy tevékenységeket, amelyeket a médiumon keresztül gyűjtött információkból nyernek.

Kutatásom egyik fő célja megragadni és reprezentálni a valós világot úgy, hogy az az emberi észleléshez leginkább hasonlítson. Az ilyen információkhoz való hozzájutás értékes megoldásokat kínál számos területen, mint például a számítógépes játékok, szórakozás, oktatás, ipari formatervezés, élményvásárlás, idegenforgalom, bányászat, egészségügy, virtuális múzeumok, stb. területén.

Nemrégen egyéni Marie Skłodowska-Curie ösztöndíjat nyert. Mire ad lehetőséget ez az ösztöndíj, és hogyan kötődik mindez a Pázmányon végzett tevékenységéhez?

Ideális ponton vagyok a pályafutásomban ahhoz, hogy egy saját kutatási projektet tervezzek és dolgozzak ki. Jelenleg az a célom, hogy kiváló tudományos kutatásokat folytassak az egyetemen az ipari projektekből származó ismereteim felhasználásával. Kétségtelen, hogy ez a Marie Skłodowska-Curie ösztöndíj által elérhető. A multidiszciplináris ismeretátadás és az új kapcsolatok nagyszerű lehetőséget kínálnak a jövőbeni kutatások, közös projektalkalmazások, új termékfejlesztések és jövőbeni elhelyezkedés szempontjából.

Az ösztöndíj-pályázatban szereplő ötletek a Pázmányon végzett kutatásaimból származnak. A felvetett kutatási kérdések új dimenziókat adnak azokhoz a kutatásokhoz, amelyekben részt veszek. Az ösztöndíjjal jár, hogy Olaszországba kell utaznom és ott kell dolgoznom. Úgy tervezem, hogy a Pázmányon folyó kutatási tevékenységekben is részt veszek, főleg most, hogy vannak hallgatóim is.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Hosszú távú célom, hogy egyetemi karriert folytassak a tudományos kutatásom releváns területein. Az egyéni ösztöndíj keretein belül koordinált nagyobb projektek sokkal közelebb visznek a célomhoz, és bővíteni tudom a tudományos és ipari kapcsolataimat, és ez kapukat nyit meg új együttműködések előtt.

Mit tanácsolna azoknak, akiket érdekel a szakterülete?

Azokat, akik érdeklődnek a jelfeldolgozás iránt, bátorítom, hogy kutassanak ezen a területen. Minden bizonnyal továbbra is kapcsolatban leszek a Pázmánnyal és időről időre vissza fogok látogatni, ezért örülnék, ha bármilyen segítséget tudnék nyújtani nekik. Bátran keressenek!

Készítette: PPKE Kommunikáció/Kemény Mária
Fotó: PPKE

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása