Pázmány könyvtár: interjú Domokos Györggyel
a Vestigia III. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenötéves háború idejéről c. tanulmánykötet társszerkesztőjével

200domokos_gyorgy_1.jpgEgyetemünk egyik termékeny kutatóbázisa a Vestigia Kutatócsoport, amely 2010-ben kezdte meg működését az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával, azzal a céllal, hogy itáliai könyvtárakban és levéltárakban 14-16. századi magyar vonatkozású forrásokat tárjanak fel. Három tanulmánykötet, egy kétnapos nemzetközi konferencia szervezése és a hatalmas, 3100 tételes, Milánóban és Modenában feltárt adatbázis digitalizálása fűződik a nevükhöz. A kutatócsoport vezetőjével, Domokos Györggyel, a PPKE BTK Olasz Tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk a harmadik, épp most megjelent tanulmánykötetükről.

Hogyan foglalható össze ez a történelmi időszaka Magyarországnak?

Kutatócsoportunk, a Vestigia a XIV-XVI. századból származó magyar vonatkozású dokumentumokat kutatja olasz levéltárakban és könyvtárakban. Ez az időszak Magyarországon Luxemburgi Zsigmond király uralkodásától egészen Habsburg Rudolf uralkodásáig terjed és magában foglalja a magyar reneszánsz tündöklését és a tejes összeomlást is.

Milyen új területeket fedeztek fel az itáliai könyvtárakban, levéltárakban? Más megvilágítást kapott ezáltal az, amit eddig tudunk ezekről a történelmi időkről?

A magyar levéltárakban fellelhető dokumentumokhoz képest az itt élt, megfordult olaszok levelei, beszámolói, jelentései sokban kiegészítik azt, amit ismerünk a korszak hétköznapjairól, de új megvilágításba helyeznek eseményeket, sőt történelmi eseményeket is. Egy-egy várostrom körülményei, Bakóc Tamás kapcsolati rendszere, a hírek terjedése, a rejtjeles levelezés, és a többi tanulmány is példa rá, hogy sok érdekes részlet vár még felkutatásra.

A most megjelenő kötetben több történelmi alak neve is felmerül. Kik ők és mennyiben befolyásolták a hazai eseményeket?

A kötetben szereplők között vannak uralkodók, mint Vincenzo Gonzaga mantovai őrgróf, főpapok, mint Bakóc Tamás vagy Estei Hippolit, katonák, mint Nicolino Candido és számos olyan személy is, akiknek neve nem maradt fenn a nagy összefoglaló monográfiákban. Bár ők nem befolyásolták az eseményeket, pótolhatatlan leírásokat hagytak ránk.

122237513_3457575384357741_3937755977606810067_o-2.jpg

Nyelvtörténeti vonatkozásban hogyan foglalható össze ez az időszak? Milyen hatással volt a humanizmus, illetve a tizenötéves háború a nyelvi fejlődésünkre?

Az általunk vizsgált források olasz és latin nyelvűek, a magyar nyelv csak elvétve bukkan fel bennük egy-egy tulajdonnév vagy köznév erejéig. Az olasz nyelv szempontjából viszont izgalmas ez az időszak, mert az egyre inkább kiemelkedő toszkán alapú irodalmi nyelvet ekkortájt veszik át a kancelláriák is. Minthogy Esztergomban és Budán, de még Egerben is jelentős volt az olaszok jelenléte, ez a magyar nyelvben is nyomot hagyott.

Van valami levonható közös összefüggés az egyes tanulmányok között, amely a kötetben szerepelnek?

Az OTKA által finanszírozott közös kutatás tárgya a milánói, modenai és mantovai források feltárása és hozzáférhetővé tétele. A fő cél mellett egyes dokumentumokat mi magunk tanulmányozunk és adunk ki. Ez a kötet a harmadik ilyen csokor, amely a Magyarországra vonatkozó olaszországi forrásokra irányítja rá a figyelmet.

Milyen tervei vannak a kutatócsoportnak a jövőre nézve? Merre haladhatnak tovább a kutatások?

2022-ben befejeződik a most folyó projekt. A közeljövőben a modenai és bolognai kutatókkal tartunk konferenciát az Este-ház és Magyarország kapcsolatairól és talán még idén megjelenhet egy angol nyelvű kötetünk is. Az általunk feldolgozott és digitalizált többezer dokumentum bekerül a Magyar Nemzeti Levéltár hungarika kataszterébe és széles körben elérhetővé válik nemsokára a Hungaricana platformon keresztül is. Reméljük, hogy a jövőben ezt a kutatást kiterjeszthetjük még más olasz levéltárakra, elsősorban Velencére és Nápolyra gondolunk.

Készítette: PPKE Kommunikáció/Hevér Kinga Szilvia
Fotók: Mudra László, PPKE BTK

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása