Fiatal kutatók: beszélgetés Vámos Violettával

unkp_sablon_vamos_violetta.png

Vámos Violetta a magyar alapszakot 2010-ben kezdte el, majd latin minorral egészítette ki, ezt követően tanulmányait mesterképzésen, majd az Irodalomtudományi Doktori Iskolában folytatta. Doktori témája a klasszikus szerzők hatása Vörösmarty Mihály műveire, ezen belül egy ovidiusi szövegátvétellel foglalkozik, amely a Daphné-történetből származik. Az átvételt ő maga találta meg, és azóta is igyekszik minden lehetséges szempont szerint megvizsgálni azt – ebben Ajkay Alinka tanárnő témavezetése és útmutatása van a segítségére.

Mikor kezdett foglalkoztatni a tudományos élet és minek a hatására döntöttél mellette?

Másodéves koromban filológiatanárom, Ajkay Alinka tanárnő javasolta, hogy próbáljam ki magam az Országos Tudományos Diákköri konferencián, induljak egy Berzsenyi Dánielhez kapcsolódó témából. Berzsenyiből valahogyan Vörösmarty Mihály fiatalkori pásztorkölteményei lettek, azonban a versenyre kijutottam, és megmérettettem a többi indulóval. Óriási élmény volt számomra az egész konferencia: a könyvtári kutatások, a felkészülés és az utazás Debrecenbe. Bár helyezést nem értem el, az előadásomhoz való hozzászólások támogató hangvételűek voltak, így kaptam egy újabb lendületet a témám folytatásához. Ahogyan egyre jobban elmélyültem a Vörösmarty-szakirodalomban, úgy kaptam egyre több támogatást a Tanárnőtől – közös munkánk pedig azóta is tart. Az ő bizalma és visszajelzései győztek meg arról, hogy − megfelelő munka befektetésével − lehet esélyem bekerülni a tudományos életbe.

Mi a legvonzóbb a tudományos világban a számodra?

Nagyon szeretem az irodalmat, és különleges élménynek találom a régi korokba és helyszínekre való utazást egy-egy olvasmányon keresztül. Külön kedvencem a klasszikus műveltség magyar irodalomban való jelenléte, ez tulajdonképpen a magyar irodalom és a latin nyelv metszéspontját jelenti. Az irodalomtörténeti kutatás ennek a szenvedélynek a folytonos újra átélését jelenti számomra: ilyenkor a szövegek segítségével jelen vagyok egy másik korszakban, ahol mindig keresgélek valamit. Így olyan az egész munka, mint egy nyomozás – tanulás és szórakozás egyben. Azt is nagyon szeretem, ahogyan az egyéni munka mellett másokkal is együtt lehet dolgozni: a kutatás konferencián való bemutatása, és az utána kialakuló vita és adott esetben személyes beszélgetések közben azt érzem, hogy egy közösséghez tartozom.

A 2020/2021. évi Új Nemzeti Kiválóság Program egyik ösztöndíjasaként, milyen lehetőséget biztosított ez az ösztöndíj? Mit sikerült elérned a kitűzött célokból?

Az idei ÚNKP-ösztöndíjhoz kapcsolódó kutatásom címe A bukoliko-daphnéi nőalak szerepe Vörösmarty Mihály szépirodalmi koncepciójában, amely téma összefügg a doktori képzésen végzett kutatásaimmal, azonban egy specifikusabb részterületét jelenti. Az ÚNKP-ösztöndíjhoz – az egyértelműen nagy segítséget és motivációt jelentő anyagi támogatáson felül – egy végletekig precíz dokumentációs rendszer is tartozik, amely kifejezetten nagy segítséget jelent a tevékenységem során, mivel a kutatásmódszertani munkálatok sajátos jellegüknél fogva, gyakran hosszadalmas és aprólékos eredményekből állnak össze. Egy ÚNKP-hoz hasonló ösztöndíj dokumentálása pedig szükségessé teszi a kutatás előzetes kigondolását, megtervezését, a kutatásra való felkészülést, majd az eredmények rendszerezését, értelmezését és prezentálását is. Ez átláthatóbbá, és gyakran eredményesebbé is teszi a kutatást.

Milyen előnyei vannak ennek a programnak egy egyetemi hallgató számára? Miért javasolnád, hogy bátran pályázzanak a pázmányos hallgatók?

Elsősorban azoknak jelent segítséget egy ilyen ösztöndíj, akik már kacérkodnak a kutatással vagy el is köteleződtek mellette. Mivel az egyetemisták sok esetben már önfenntartók, és az egyetemen való tanulásért nem kapnak fizetést (sok esetben inkább nekik kell érte fizetni), a tanulás mellett kénytelenek munkát vállalni. Egy félállás esetében még talán marad energiája valakinek a tanuláshoz és a kutatáshoz, azonban a félállásért kapott fizetésből nem igazán lehet albérletet fenntartani. Azt gondolom azonban, hogy a tanulás és a kutatás is munka, amiért cserébe – ha fizetést nem is – egy megfelelő ösztöndíjat szerencsés dolog igénybe venni. Az ösztöndíj tulajdonképpen az önfejlesztéshez és a szakmában való elmélyüléshez kapott támogatás – kicsit azokhoz a középkori szegénylegények helyzetéhez hasonló, akiket egy-egy gazdagabb nemes vett a pártfogásába, mert látta benne a potenciált. Ezzel a hallgató és a támogató is jól jár, hiszen jó esetben a befektetett összeg segítségével, a korábban támogatott diákok később szakmailag felkészült kutatókká fognak válni.

Készítette: PPKE Kommunikáció/Hevér Kinga Szilvia
Fotó: Vámos Violetta

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása