„Sok lépcsőt kellett megmásznunk, de ahogy haladtunk előre, még ellenszélben is egyre jobbak lettek a kilátásaink”
Interjú Halász Zsolttal

nevtelen_terv_58.pngA kezdeti időszak bizonytalanságától, az újdonság varázsáról, a megmászni való akadályokról és arról a bizonyos első évfolyamról beszélgettünk Halász Zsolttal Egyetemünk tanszékvezető docensével, aki immáron 26 éve kötődik hallgatóként, majd oktatóként a Jog- és Államtudományi Karhoz.

Mi jut eszébe azzal kapcsolatban, hogy a Pázmány újraalapításának 30 éves jubileumához közeledünk?

Az Egyetem alapításának idején még gimnazista voltam, így legelső emlékeim csak a Jogi Kar alapításához kötődnek, ahol az első évfolyamra nyertem felvételt az érettségi után. 30 év történelmileg nem hosszú idő, arra mégis elegendő, hogy szorgalmas, folyamatos építkezéssel egy modern és magas színvonalon oktató egyetemet sikerüljön ennyi idő alatt felépíteni. Nagy örömmel tölt el, hogy ennek részese lehettem, lehetek.

A JÁK első évfolyamának hallgatója volt. Ez milyen jelentőséggel bír az Ön számára?

A kezdeti időszakban minden bizonytalan volt. Egy fiatal egyetem csecsemőkorú Jogi Karán kezdtük meg tanulmányainkat. Érezhető volt azonban, hogy mind kiváló professzoraink, mind mi hallgatók azt szeretnénk, hogy egy valódi, magas szintű tudást átadó egyetem jöjjön létre. Sok lépcsőt kellett megmásznunk, de ahogy haladtunk előre, még ellenszélben is egyre jobbak lettek a kilátásaink.

A Jog- és Államtudományi Kart a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1995-ben alapította. Milyen volt egy újonnan induló egyetem, kar hallgatójának lenni? Milyen volt akkor pázmányosnak lenni? Milyen volt a közösségi élet? Milyen emlékei vannak az első pázmányos napokról?

Egy újonnan induló egyetem (kar) összes kezdeti nehézségével szembe találtuk magunkat. De e nehézségeken túl tudtunk lépni, mert túl akartunk lépni. Az akkori időszak nem összehasonlítható a mai egyetemi élettel. Nem volt kredit rendszer, nem volt Neptun, nem voltak különböző képzések, csak a jogászképzés. Az első évben csak a mi évfolyamunk volt, a Kar minden hallgatója évfolyamtárs volt. Állandó gyakorlati csoportok voltak. Eme „archaikus”, de kissé családias feltételek azonban nagyban segítették az évfolyamunk összekovácsolódását, ami a mai napig kitart.

Hogyan írná le a Pázmányhoz való kötődését?

26 éve kötődöm hallgatóként, illetve oktatóként a Pázmányhoz, ez eddigi életem jóval több, mint fele. Igen jó érzés egy olyan intézményben tanulni, dolgozni, oktatni, kutatni, amelynek létrejöttétől kezdve részese lehetek.

Milyennek látja a pázmányos hallgatói éveket? Mi az, ami azonnal eszébe jut az egyetemmel kapcsolatosan, milyen emlékezetes élményekre gondol vissza szívesen?

Az élmények halványulnak ugyan, amelyeket azért jó egy-egy évfolyamtalálkozón felidézni, de ami igazán megmaradt és értékes, az a kapcsolatok az egykori évfolyamtársakkal. Talán legerősebben a diplomaosztónkon Zlinszky dékán úr beszéde maradt meg, máig tartó üzenetet hordozva magában.

2018 óta a Pénzügyi Jogi Tanszék vezetője. Az oktatás fontos szerepet tölt be az életében?

Tanulmányaim befejezését követően noha azonnal elkezdtem oktatni, azonban mindig volt mellette egy másik állásom is. Ennek volt egy egisztenciális oka, de abból a szempontból is fontos volt, hogy láthattam a pénzügyi jog működését a gyakorlatban. Ez egy olyan tárgy, amelyet gyakorlati tapasztalat nélkül nagy bátorság oktatni. Mióta tanszékvezető lettem, teljes egészében az oktatásnak és a tudományos kutatásnak szentelem időmet.

Meglátása szerint a saját hallgatói időszakához képest milyen fejlődésen ment keresztül a Kar és a Pénzügyi Jogi Tanszék?

Nulláról indulva nyilvánvalóan csak pozitív irányú lehet a fejlődés, ez azonban nem pusztán egyszerű matematika, hanem azt hiszem szemmel is látható. Elődöm, Halustyik Anna tanárnő kerek két évizeden keresztül vezette a tanszéket és Vasadi Éva tanárnővel együtt azt gondolom sikerül jól megalapozniuk a pénzügyi jog oktatásának ránk jellemző sajátosságait. Bár e tárgy minden jogi karon kötelező tárgy, azonban az egyes karok között jelentős hangsúlyeltolódások figyelhetők meg. Nálunk egyaránt fontos a három nagy témakör (adójog, költségvetési jog és bankjog) oktatása, azonban ésszerű mélységben, ahol a cél, hogy a hallgatók a pénzügyi jog alapfogalmaival, rendszerelemeivel, belső összefüggéseivel ismerkedjenek meg. Lehetetlen feladat lenne, és nem is célunk minden részletkérdés megtanítani. Szeretnénk azonban egy olyan alaptudást átadni, amellyel a gyakorlatban már el tudnak boldogulni, amire tudnak építkezni. Hasonló fejlődés figyelhető meg az egész Kar működését illetően. Mára már jóval túl vagyunk minden területen az alapozáson, és azt hiszem a jó alapokra minden területen kényelmesen tudunk építkezni.

Mit gondol, a jogász képzés mennyire vonzó manapság?

Oktatóként optimistán bízom abban, hogy vonzó, és sikerül folyamatosan vonzóvá tennünk saját munkánk által is. Bizakodásra enged következtetni a hallgatók érdeklődése a tanszékünk által szervezett konferenciák, illetve a tudományos diákkör iránt, valamint az érdeklődés a pénzügyi témájú szakjogász, és doktori képzések iránt is.

A Pázmányon szerzett barátságok mindmáig megvannak, számíthat rájuk?

A legtöbbre teljes mértében. Természetesen vannak akik távolra sodródtak, illetve olyanok is, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Viszont nagyon sok olyan évfolyamtárs van, akivel ha nem is tartom a kapcsolatot rendszeresen, bármikor felhívhatjuk egymást és ott folytathatjuk közös dolgainkat, ahol akár évekkel korábban abbahagytuk.

Véleménye szerint miben rejlik a Pázmány különlegessége?

Azt érzem, hogy oktató kollégáimmal szeretnénk egy kiemelkedő minőségű képzést nyújtani. Ezt segíti a 30 éve újraindított egyetem „fiatal” lendülete is, amelyről azonban bátran állítom, hogy versenyképes a többi hazai jogi karral. Képzéseinkben törekszünk megbecsülni hallgatóink erőfeszítéseit, és segíteni őket abban, hogy ha van bennük affinitás a kötelező minimumon túli teljesítményt nyújtani, akkor elérhessék céljaikat – legyen az egy külföldi ösztöndíj, egy tudományos diákköri vagy más verseny, illetve bármi egyéb cél.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Szeretném, ha az összes hazai jogi kart összevetve nálunk kapnák a hallgatók a legjobb pénzügyi jogi oktatást.

Mit üzenne, mit tanácsolna a jelenlegi pázmányos hallgatóknak?

Mindenek előtt élvezzék egyetemi éveiket, de használják is ki abból szempontból, hogy ebben az időszakban van lehetőségük azt a tudást (annak döntő részét) megszerezniük, amelyet jó eséllyel egész életük során használni fognak. E két dolog azt hiszem nem összeegyeztethetetlen.

Tanulmányok

2011 PhD fokozat – Miskolci Egyetem ÁJK

2004 Jogi szakvizsga

2002 Bankszakjogász (LL.M.) oklevél – PPKE JÁK, DFTI

2000 Jogász diploma – PPKE JÁK

1995 Érettségi – Czuczor Gergely Bencés Gimnázium

Szakmai pálya

2000-től folyamatosan oktató a PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszékén, 2000-től tanársegéd, 2006-tól adjunktus, 2018-tól tanszékvezető, egyetemi docens

2000-2001 Alkotmánybírósági fogalmazó

2001-2002 Szakmai titkár a Magyar Fejlesztési Bankban

2002-2005 Jogi előadó a Magyar Befektetési és Vagyonkezeő Rt.-nél

2005-2010 Jogi referens az Országgyűlési Biztos Hivatalában

2010-2013 Igazgató, vezérigazgató titkárságvezető a Magyar Fejlesztési Bankban

2013-2016 Alelnöki tanácsadó az Európai Beruházási Bankban

2016-2018 Policy officer az Európai Beruházási Bankban

Hobbi

Vasútmodellezés, kirándulás

Készítette: PPKE Kommnunikáció/Hevér Kinga Szilvia
Fotó: Havasmezői Gergely (Deák Intézet)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása