Pázmány könyvtár 2021

pazmany_konyvtar_sablon_14.png

Az év végéhez közeledve ismét összeállítottuk az oktatóink és hallgatóink szerzői, illetve szerkesztői közreműködésével készült kiadványok listáját. Nagyon büszkék vagyunk mindannyiuk munkájára és eredményeire, bízunk benne, hogy műveik a jövőben egyre szélesebb körben válnak ismertté! A lista szerencsére nagyon hosszú, jól mutatja, mennyire szerteágazó tudományterületek szakértőit tudhatjuk kollégáink között.

Jó böngészést kívánunk!

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Ádám Anikó: Les masques du texte. In: Ádám Anikó; Radvánszky Anikó (szerk.): Les sorties du texte - Études sur Roland Barthes. Paris, Franciaország: L'Harmattan (Paris) (2021) 203 p. pp. 107-119.

Ádám Anikó; Radvánszky Anikó (szerk.): Les sorties du texte - Études sur Roland Barthes. Paris, Franciaország: L'Harmattan (Paris) (2021), 203 p.

Adamik Tamás; Takács László; Tuhári Attila (fordító): Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021).

Adorjáni Zsolt: Der Artemis-Hymnos des Kallimachos. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar. Berlin, Németország: Walter de Gruyter (2021), 436 p.

Ajkay Alinka: „Morgók nyelveskedése” – Pázmány és a nyugat-dunántúli evangélikusok. In: Farmati Anna; Gábor Csilla (szerk.): A dialógus formái a magyar régiségben. Kolozsvár, Románia: Egyetemi Műhely Kiadó (2021) pp. 69-82.

*

Albert Zoltán Máté: Tildy Zoltán, a Kisgazdapárt és a nyugati magyar emigráció 1956-ban. In: M. Kiss Sándor; Nagymihály Zoltán (szerk.): Sorsok és horizontok: Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Budapest, Magyarország: RETÖRKI (2021) pp. 241-272.

Andok Mónika: A nők átalakuló lehetőségei az infokommunikációs iparágakban. A digitális inklúzió változása Magyarországon az elmúlt évtizedben. In: Tófalvy Tamás (szerk.): A magyar internet történetei. Budapest, Magyarország: Typotex (2021) pp. 41-53.

Andok Mónika: Digitális médiahasználati trendek és hatásaik a fiatalok körében. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. Budapest, Magyarország: Hungarovox Kiadó (2021) 228 p. pp. 81-92.

Avallone, Silvia; Lukácsi Margit (fordító): Egy barátság története. Budapest, Magyarország: Park Kiadó (2021), 532 p.

Bácskay András: Glosses and Embedded Variants in Mesopotamian Therapeutic Texts. Münster, Németország: Zaphon (2021).

*

Bakucz Dóra: Literatura Urgente: Letras hispánicas y húngaras en tiempos del COVID. In: Lombana Sánchez, Alfonso; Klempáné Faix Dóra; Zombory Gabriella; Tóth Gergő (szerk.): Ventanas al mundo húngaro. Budapest, Magyarország, Madrid, Spanyolország: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Universidad Complutense de Madrid (2021) 131 p. pp. 29-41.

Balogné Bérces Katalin; Hegedűs Attila; Surányi Balázs (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 5. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021), 174 p.

Balogné Bérces Katalin; Surányi Balázs: Előszó. In: Balogné Bérces Katalin; Hegedűs Attila; Surányi Balázs (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 5. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021) 174 p. pp. 9-12.

Báthory Orsolya: Egy széljegyzet margójára: Pázmány javítása és annak utóélete a Peniculus papporumban, avagy a szerző dialógusa önmagával. In: Farmati Anna; Gábor Csilla (szerk.): A dialógus formái a magyar régiségben. Kolozsvár, Románia: Egyetemi Műhely Kiadó (2021) pp. 83-100.

Bedők Péter: Struggle for a Borderland. The Ecclesiastic and Civil Authority in Međimurje (Muraköz) between 11th and 20th Century. In: Popek, Krzysztof; Balogh, Michał; Szadkowski, Kamil; Ścibior, Agnieszka (szerk.): Crossroads of the Old Continent. Central and Southeastern Europe in the 19th and 20th Century. Krakow, Lengyelország: Wydawnictwo Petrus (2021) pp. 109-136.

*

Benczik Vera; Fodor András; Gyuris Norbert; Kérchy Anna; Limpár Ildikó; Panka Dániel; Pintér Károly; Rusvai Mónika; Sohár Anikó; Szujer Orsolya et al.: A Korongvilág szörnyei. In: Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021) 312 p. pp. 161-186.

Berán Eszter; Déri Judit: Transzneműség és identitás a 21. századi Magyarországon. In: Simon Viktória; Kovács Emese (szerk.): A csatát nem a helyszínen kell megnyerni. Budapest, Magyarország: VIKOTE (2021) pp. 166-178.

Berzeviczy Klára: Heimat in den Gedichten Friedrich Láms. Eine Annäherung. In: Philipp, Hannes; Stangl, Theresa; Weber, Bernadette; Wellner, Johann, (szerk.): Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. DiMOS-Füllhorn Nr. 5.: Tagungsband Regensburg 2018. Regensburg, Németország: Universitätsbibliothek Regensburg (2021) pp. 360-372.

Bogáromi Eszter; Wurm Viktor; Pillók Péter: Miért nem csak a pénz számít? Bourdieu-i tőketípusok a magyar társadalomban. In: Kollár Dávid; Pillók Péter (szerk.): Értékelve: Társadalmi útikalauz stopposoknak. Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2021) p. 279.

Bognár Bulcsu: Eltérő nemzedéki perspektívák. Szabó Dezső és a népi szociográfusok kapcsolata. In: Farkas Attila; Kovács Dávid (szerk.): Szabó Dezső helye a magyar kultúrában. Budapest, Magyarország: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (2021) pp. 29-43.

Bognár Zsuzsa: Zur Konzeptstruktur in Hugo von Hofmannsthals späten Reden. In: Ritz Szilvia; Innerhofer, Roland (szerk.): Sehnsucht nach dem Leben. Tradition und Innovation im Werk Hugo von Hofmannsthals. Wien, Ausztria: Praesens Verlag (2021) 206 p. pp. 38-52., 15 p.

*

Borza Natália: The Discursive Representation of Violence in the Context of the Migration Crisis in Europe: A CDA Case Study on the Discursive Support of Non-violence in the Media Reporting on the Chemnitz Events. In: Fragonara, Aurora; Anesa, Patrizia (szerk.): Discourse Processes between Reason and Emotion. Cham, Svájc: Springer International Publishing (2021) pp. 87-115.

Botos Máté: A vallás közöségszervező ereje Magyarországon. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020 - 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest, Magyarország: Mathias Corvinus Collegium (2021) 1 067 p. pp. 85-107.

Botos Máté: Aurél Kolnai et sa contribution à la tradition conservatrice. In: Delsol, Chantal; Nowicki, Joanna (szerk.): La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945: dictionnaire encyclopédique. Paris, Franciaország: Éditions du Cerf (2021) pp. 51-53.

Botos Máté: Radicalisme conservateur de Viktor Orbán. In: Delsol, Chantal; Nowicki, Joanna (szerk.): La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945: dictionnaire encyclopédique. Paris, Franciaország: Éditions du Cerf (2021) pp. 393-397.

Bögre Zsuzsanna: Túlélési stratégiák az 1950-ben „feloszlatott” női szerzetesrendek körében. In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 39-54.

*

Czakó István: A Paulus-jegyzet mint Schelling első berlini kollégiumának (1841/42) dokumentuma. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 52-62.

Czakó István: Mysterium fidei: Az Eucharisztia titka a teológiában és a filozófiába. . In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 25-34.

Czeferner Dóra; Fedeles Tamás (szerk.): Dögvészkalauz: Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Pécs, Magyarország, Budapest, Magyarország: Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, Kronosz Kiadó (2021), 254 p.

Csabai Krisztina: A családterápiás első interjú. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 99-107.

Csabai Krisztina: Tipikus kapcsolati problémák: az etetési nehézségek pszichés háttere. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 47-65.

Csabai Krisztina: Várandósság: az anyai és az apai szerepek kialakulása. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 28-34.

*

Cser András: Implikációs viszonyok és jelölő funkció a latin igeragozásban: előtanulmány. In: Havas Ferenc; Horváth Katalin; Hrenek Éva; Ladányi Mária (szerk.): A grammatikától a retorikáig: Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék (2021) pp. 30-36.

Csordás Georgina; Matuszka Balázs; Sallay Viola; Vajda Dóra; Martos Tamás: Ha értelmes a munka, kevesebb lesz a munkahelyi kilépés? Egy munkahelyi jóllét kutatás eredményei. In: Sass Judit (szerk.): Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 217.

Dobos István: Hagyomány és korszerűség. In: Bucsics Katalin (szerk.): A tágasság iskolája: Szegedy-Maszák Mihály 75. Budapest, Magyarország: Kosztolányi Kritikai Kiadás Kutatócsoport (2021) 228 p. pp. 9-21.

Dobrovits Mihály Aladár: Çin kaynaklarında Ogur kabileleri. In: Karayak, Tümer; Uzunkaya, Ugur (szerk.): Esengü Bitig. Dogumunun 60.Yilinda Zühal Ölmez Armagani. Ankara, Törökország: Kesit Yayinlari (2021) pp. 263-267.

*

Dunajeva, Jekatyerina: Institutional Context and Roma Identity: A Case Study of Attitudes Towards Roma Youth and Positive Youth Development Practices. In: Dimitrova, Radosveta; Lackland Sam, David; Laura, Wreder, Ferrer (szerk.): Roma Minority Youth Across Cultural Contexts Taking a Positive Approach to Research, Policy, and Practice. London, Egyesült Királyság / Anglia: Oxford University Press (2021) Paper: Chapter 9.

Dunajeva, Jekatyerina; Vajda Violeta: Positionality and Fieldwork: Participatory Research with Roma. In: Burns, Danny; Howard, Jo; M. Ospina, Sonia, (szerk.): The SAGE Handbook of Participatory Research and Inquiry. London, Egyesült Királyság / Anglia: Sage (2021) 1 168 p. p. 55 Paper: Chapter 18.

Dunajeva, Jekatyerina: Civil társadalom és civil szervezetek: Fogalmak, történet és esettanulmányok (egyetemi jegyzet). Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2021), 198 p.

Dunajeva, Jekatyerina: Constructing Identities over Time: „Bad Gypsies” and „Good Roma” in Russia and Hungary. Budapest, Magyarország: Central European University Press (2021).

É. Kiss Katalin; Pintér Lilla; Zétényi Tamás: Group-denoting vs.counting: Against the scalar explanation of children’s interpretation of 'some'. In: Dočekal, Mojmír; Wągiel, Marcin (szerk.): Formal approaches to number in Slavic and beyond. Berlin, Németország: Language Science Press (2021) pp. 427-457.

*

Fajt Balázs; Bánhegyi Mátyás; Vékási Adél; Cseppentő Krisztina: Nyelvtanári és -oktatói vélemények a nyelvvizsga-moratóriumról. In: Juhász Erika; Kattein-Pornói Rita (szerk.): Tanuló társadalom: oktatáskutatás járvány idején (absztraktkötet). Budapest, Magyarország: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA) (2021) 305 p. pp. 211.

Farmati Anna; Gábor Csilla (szerk.): A dialógus formái a magyar régiségben. Kolozsvár, Románia: Egyetemi Műhely Kiadó (2021).

Fedeles Tamás (forráskiadás készítője); Kanász, Viktor (szerk.): Ordinationum Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae collecta. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései. Budapest, Magyarország, Roma, Olaszország: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Gondolat Kiadó (2021), 664 p.

Fedeles Tamás: „Oly rettegés kerítette hatalmába az egész világot.” A 14. századi nagy pestisjárvány. In: Czeferner Dóra; Fedeles Tamás (szerk.): Dögvészkalauz: Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Pécs, Magyarország, Budapest, Magyarország: Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, Kronosz Kiadó (2021) 254 p. pp. 41-74.

*

Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021), 267 p.

Fejérdy András: „This is the Greatest Grievance to be Suffered by the Roman Catholic Church, and thus by Catholicism, since the Exiling of Pius VII”. The Vatican’s View on Mindszenty’s Arrest and Trial. In: Fejérdy András; Wirthné Diera Bernadett (szerk.): The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years: The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe. Citta del Vaticano, Vatikán: Libreria Editrice Vaticana (2021) 511 p. pp. 155-164.

Fejérdy András: A szétszóratás történeti háttere. A szerzetesrendek betiltásának okai és a szerzetesek további sorsa a kommunizmus évei alatt. In: Rózsásné Kubányi Andrea (szerk.): Akiket Isten a tenyerén hordott. Szerzetesi életutak a szétszóratástól napjainkig 2. Budapest, Magyarország: Új Város Alapítvány (2021) pp. 6-11.

Fejérdy András: Előszó. In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 7-9.

Fejérdy András: Portrait of Ottokár Prohászka in the light of his Eucharistic teology. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 261-269.

*

Fejérdy András: Prohászka elmélkedései az Eucharisztiáról In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 261-282.

Fejérdy András: Prohászka Ottokár teológus portréja eucharisztikus teológiája fényében. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 43-51.

Fejérdy András: Tiltott és tűrt utak: szerzetesrendek Magyarországon 1950–1989 között (vázlat). In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 13-38.

Fejérdy András: Vasfüggönytől a virtuális vasfüggönyig: kapcsolódási pontok és törésvonalak KözépEurópa 1989 utáni történetében. In: Azzaro, Pierluca; Gájer László (szerk.): A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében: Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 246 p. pp. 56-65.

Fejérdy András; Wirthné Diera Bernadett (szerk.): The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years: The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe Citta del Vaticano. Vatikán: Libreria Editrice Vaticana (2021), 511 p.

*

Fejérdy Gergely: 1956 a budapesti belga követ szemével. In: M. Kiss Sándor; Nagymihály Zoltán (szerk.): Sorsok és horizontok: Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Budapest, Magyarország: RETÖRKI (2021) pp. 225-241.

Fejérdy Gergely: Jean Paul-Boncour: egy „túlképzett” diplomata a budapesti francia követség élén. In: Kruzslicz Péter; Sulyok Márton; Szalai Anikó (szerk.): Liber Amicorum László Trócsányi: Tanulmánykötet Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából – Studies commemorating the 65th birthday of László Trócsányi - Mélanges offert à László Trócsányi pour ses 65 ans. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE ÁJK NRTI) (2021) 677 p. pp. 483-495.

Fodor György: Antropológia a bibliai és a koráni teremtéstörténetben. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 283-289.

Fodor Richárd: Compass to New Paths in History Teaching. In: Kaposi József; Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Teaching and Learning in the Digital Age. Budapest, Magyarország: Szaktudás Kiadó Ház (2021) p.

Fodor Richárd: Compass to New Paths in History Teaching. In: Kaposi József; Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Teaching and Learning in the Digital Age. Budapest, Magyarország: Szaktudás Kiadó Ház (2021) p.

Fodor Richárd; Karain-Gombocz Orsolya (szerk.): Pedagógiai változások – a változás pedagógiája III. Budapest, Magyarország: Szaktudás Kiadó Ház (2021), 360 p.

*

Földes Györgyi; S. Horváth Géza; Szávai Dorottya: Dosztojevszkij 200. Dosztojevszkij kelet- és közép-európai olvasatai. Budapest, Magyarország: Gondolat Kiadó (2021).

Fröhlich Ida: A kinyilatkoztatás könyvei. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 273-28.

Fröhlich Ida: Qumran and Christianity. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 395-402.

Fröhlich Ida: Qumrán és a kereszténység. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 117-123.

Fröhlich Ida: The Use of Psalm 91 in Qumran. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Göttingen, Németország: Vandenhoeck & Ruprecht (2021) 232 p. pp. 19-29.

*

Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021).

Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard: The Use of Psalm 91 in Qumran. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021) pp. 19-29.p.

Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Göttingen, Németország: Vandenhoeck & Ruprecht (2021), 232 p.

Gátas-Palotai Ágnes (fordító); Fedeles Tamás (forráskiadás készítője): Does Every Road Lead to Rome? Hungarian cleric-promotions in the roman Curia (1426–1523). In: Fedeles Tamás; Kanász Viktor (szerk.): Ordinationum Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Camerae Apostolicae collecta. Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései. Budapest, Magyarország, Roma, Olaszország: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Gondolat Kiadó (2021) 664 p. p. 555

Géczy Anna; Tölgyes Tamás: A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika és a VIKOTE által szervezett pszichoterapeuta képzések kezdetei - emlékezetünk szerint. In: Simon Viktória; Kovács Emese (szerk.): A csatát nem a helyszínen kell megnyerni. Budapest, Magyarország: VIKOTE (2021) pp. 18.-22.

*

Gerván Patrícia: A pandémiás pszichoszociális stresszorok hatása a kamaszok körében. In: Sass Judit (szerk.): Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 208-209.

GIANNOPOULOS, Georgios; SMITH, Hanna; THEOCHARIDOU, Marianthi; JUOLA, Cristina; KARAGIANNIS, Marios Georgios; KIVISOO, Käsper; SCHMID, Johann; SCHROEFL, Josef; CULLEN, Patrick; RÁCZ András et al.: The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model (Public version). Luxembourg, Luxemburg: Publications Office of the European Union (2021).

Guitman Barnabás: Die frühneuzeitliche Stadtvernetzung am Beispiel der oberungarischen königlichen: Freistadt Bartfeld (Bardejov). In: Pelizaeus, Ludolf (szerk.): Les villes des Habsbourg du xve au xixe siècle : Communication, art et pouvoir dans les réseaux urbains. Reims, Franciaország: ÉPURE - Éditions et presses universitaires de Reims (2021) pp. 221-239.

Gulás Máté; Yang Zijian Győző; Dömötör Andrea; Laki László János: Automatikus hibajavítás statikus szövegeken. In: Berend Gábor; Gosztolya Gábor; Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2021) 340 p. pp. 243-252.

Győrffy Dóra: Értékrend és gazdasági fejlődés Közép-Kelet-Európában. In: Azzaro, Pierluca; Gájer László (szerk.): A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében: Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 246 p. pp. 66-81.

*

Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021), 125 p.

Hámori Eszter: Interjúk a kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztikában. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 61-67.

Hámori Eszter: Klinikai célú csecsemő- és gyermekmegfigyelések – Történeti áttekintés. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 52-57.

Hámori Eszter: A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs zavarok a kapcsolati szemléletben. Tüneti kép és differenciáldiagnosztika. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 30-39.

Hámori Eszter: A kapcsolati szemlélet gyökerei és jelentősége a kora gyermekkori pszichodiagnosztikában és intervencióban. In: Hámori Eszter (szerk.): A kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika a kora gyermekkori pszichés problémák felismerésében és az intervenció tervezésében. Budapest, Magyarország: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (2021) 125 p. pp. 17-24.

*

Hankovszky Tamás: A disszenzus értéke. In: Bernáth László; Kocsis László (szerk.): Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra. Budapest, Magyarország: Kalligram (2021) 464 p. pp. 275-288.

Hankovszky Tamás: A vallás a puszta gyakorlati ész határain belül: Forberg vallásfilozófiája. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 62-77.

Hankovszky Tamás: Az Eucharisztia teológiájának elemei Fichte egy korai prédikációjában. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 35-42.

Hankovszky Tamás: Die Logik der Wahrheit. In: Serck-Hanssen, Camilla; Himmelmann, Beatrix (szerk.): The Court of Reason. De Gruyter (2021) pp. 727-734.

Hankovszky Tamás: Fichtes frühe Anthropologie und seine Umwandlung des kantischen Begriffs des höchsten Gutes. In: Asmuth, Christoph; Helling, Simon (szerk.): Anthropologie in der Klassischen Deutschen Philosophie. Würzburg, Németország: Königshausen & Neumann (2021) pp. 113-127.

Hankovszky Tamás: Philosophy of education in early Fichte. In: Zovko, Marie-Elise; Dillon, John (szerk.): Bildung and paideia: philosophical models of education. London, Egyesült Királyság / Anglia: Routledge (2021) 192 p. pp. 83-91.

*

Harangi Flórián; Langó Péter; E. Nagy Katalin; Türk Attila: Silk as booty of the tenth-century Magyar raids. In: Kleinová, Kateřina (szerk.): 27th EAA Annual Meeting (Kiel Virtual, 2021). Abstract Book. Prága, Csehország: European Association of Archaeologists (2021) pp. 98-99.

Hargittay Emil: „iffiul pro 2bus syllabis Licentia Poetica” Zrínyi és a magyar nemzeti vers-idom. In: Bene Sándor; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet: Tudományos konferencia Eger, 2020. szeptember 3-5. Eger, Magyarország: EKE Líceum Kiadó (2021) 584 p. pp. 189-203.

Hargittay Emil: Egy megkésett „dialógus”: Pázmány Péter Kalauza és Pósaházi János Igazság istápja. In: Farmati Anna; Gábor Csilla (szerk.): A dialógus formái a magyar régiségben. Kolozsvár, Románia: Egyetemi Műhely Kiadó (2021) pp. 57-67.

Hernádi Mária: A jelenlét tapasztalata az Iskolában. In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 131-139.

Hidas Zoltán: A varázstalanság metafizikája. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 185-204.

Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021), 424 p.

*

Hieronymus Sopronius, Eusebius; Adamik Tamás (fordító); Takács László (fordító); Tuhári Attila (fordító): Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 992 p.

Horváth Kornélia: „Valóság” és elbeszélés: a Trieszti Öböl. In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 35-42.

Horváth Kornélia: A belső beszédtől az elbeszélő szövegig. (Ottlik Géza: Iskola a határon). In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 45-53.

Horváth Mariann: A koronavírus hatása az iskolába lépő gyermekek írás- és olvasáskészültségének fejlődésére. In: Makkos Anikó; Kecskés Petra; Kövecsesné Gősi Viktória (szerk.): „Kizökkent világ” Szokatlan és különleges élethelyzetek: a nem-konvencionális, nem “normális”, nem kiszámítható jelenségek korszaka?: XXIV. Apáczai-napok Tudományos Konferencia tanulmánykötete. Győr, Magyarország: Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar (2021) 514 p. pp. 372-382.

Horváth Zsuzsa: Zárda és katona - avagy Kaffka Margit és Ottlik Géza „iskolá”-ja. In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 245-258.

*

Horváthné Farkas Éva: Hrové metódy osvojovania si slovenského jazyka v materských školách. In: Demmel, József; Szudová, Kristína Estera; Tušková, Tünde; Uhrinová, Alžbeta (szerk.): Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte: Na počesť Anny Divičanovej a k 30. výročiu VÚSM. Békéscsaba, Magyarország: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (2021) 535 p. pp. 452-460.

Horváthné Farkas Éva: Študijné míľniky v živote študentov- gymnazistov: Celoštátna študentská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry OKTV, aturita vyučovacích predmetov slovenský národnostný jazyk a literatúra, slovenská vzdelanosť, slovenský jazyk a slovenská civilizácia. In: Tušková, Tünde; Demmel József (szerk.): Škola a učitelia (Sebareflexia slovenských pedagógov v Maďarsku). Békéscsaba, Magyarország: Vyskumny ustav Slovakov v Madarsku (2021) p.

Huszthy Bálint: Pöszék-e a „sziszegő” csángók? In: Csitei Béla; Szépvölgyi Enikő (szerk.): Pro Scientia aranyérmesek XV. Konferenciája: 2020: Széchenyi István Egyetem, Győr, október 8-10. Budapest, Magyarország: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület (2021) 226 p. pp. 91-100.

Huszthy Bálint; Sándor Bíborka: Székely hanglejtésformák: Egy székelyudvarhelyi esettanulmány. In: Balogné Bérces Katalin; Hegedűs Attila; Surányi Balázs (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 5. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021) 174 p. pp. 107-129.

Juhász Márta Klára: A modern zene motivációs szerepe a német és más idegen nyelvek oktatásában. In: Karainé Dr. Gombocz Orsolya; Miklós Ágnes Kata; Fodor Richárd (szerk.) Pedagógiai változások – a változás pedagógiája III. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2021) pp. 301-311.

*

Jung, Werner; Opitz, Antonia; Bognár Zsuzsa; Lukács, Georg: Georg Lukács: Werke Bielefeld. Németország: Aisthesis Verlag (2021), 689 p.

Kanász Viktor (forráskiadás készítője): A veszprémi egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1778–1779. II.: Veszprém megye. Veszprém, Magyarország: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár (2021), 388 p.

Kanász Viktor: „Ez a betegség azonban nem más, mint állandó haldoklás”. Szifilisz a kora újkorban. In: Czeferner Dóra; Fedeles Tamás (szerk.): Dögvészkalauz: Járványok és gyógyításuk története az ókortól napjainkig. Pécs, Magyarország, Budapest, Magyarország: Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület, Kronosz Kiadó (2021) 254 p. pp. 75-94.

Kanász Viktor: Kanizsa 1600–1601. évi ostromainak korabeli megítéléséről és emlékezetéről. In: Kanász Viktor; Nagy-L. István (szerk.): Európa elfeledett hadszíntere. A tizenöt éves háború és Magyarország (1591–1606). Budapest, Magyarország: Magyarságkutató Intézet (2021) 273 p. pp. 169-244.

Kanász Viktor: Oláh Miklós tanúvallomása a Fráter György meggyilkolása kapcsán indított szentszéki vizsgálat során. In: B. Székely Dorottya Piroska; Kovács Dóra; Vida Bence; Virág Csilla (szerk.) Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában. Budapest, Magyarország: Gondolat Kiadó (2021) pp. 65-76.

Kanász Viktor: Oroszlán a végvárban. Thury György és Nagykanizsa. Nagykanizsa, Magyarország: Thúry György Múzeum (2021), 170 p.

Kanász Viktor; Nagy-L. István (szerk.): Európa elfeledett hadszíntere. A tizenöt éves háború és Magyarország (1591–1606). Budapest, Magyarország: Magyarságkutató Intézet (2021), 273 p.

*

Kántor Zoltán: Elméleti és módszertani keretek a nemzetpolitika és a külhoni magyar közösségek nemzetépítésének értelmezéséhez. In: Pap Tibor (szerk.): Az első száz év: A kisebbségi magyar identitás szervezeti és intézményi kontextusa a Vajdaságban. Szabadka, Szerbia: Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ (2021) pp. 227-236.

Kántor Zoltán: Elvtelen kompromisszumok nélkül – A magyar határon túli politika 2010 után. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs Magyarország 2020: 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest, Magyarország: Matthias Corvinus Collegium (2021) 1 067 p. pp. 399-416.

Kántor Zoltán; Pászkán Zsolt: A magyar– román alapszerződés gyakorlatában tapasztalható anomáliák. In: Vizi Balázs (szerk.): Magyarország és szomszédai. A kisebbségvédelem kérdései a kétoldalú szerződésekben. Budapest, Magyarország: Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, L'Harmattan Kiadó (2021) 294 p. pp. 127-145.

Kaposi József: Pendulum movements: History Teaching in Hungary. Passau, Németország: Schenk Verlag (2021), 196 p.7

Kaposi József: Trends and Dilemmas of Changing History Teaching and Teacher Training. In: Kaposi József; Szőke-Milinte Enikő (szerk.): Teaching and Learning in the Digital Age. Budapest, Magyarország: Szaktudás Kiadó Ház (2021).

Kaposi József; F. Dárdai Ágnes: Changing History Teaching in Hungary (1990-2020). In: F. Dárdai Ágnes (szerk.): Yearbook of the International Society for History Didactics International Society for History Didactics (2021).

*

Karáth Tamás: An Outline of the History of English Literature from the Beginnings to the Late 19th Century: With Exercises and Suggestions for Pedagogical Applications. Bratislava, Szlovákia: Z-F LINGUA (2021).

Katona Csete: Exotic Encounters: Vikings and Faraway Species in Motion. In: Bartosiewicz László; Choyke Alice M. (szerk.): Medieval Animals on the Move Cham. Svájc: Springer International Publishing (2021) pp. 167-177.

Kertai Bendegúz; Récsei Péter; Tóth Ákos; Prisztóka Gyöngyvér: A digitális oktatás megvalósulása, és értékelése a középfokú rendészeti képzésben. In: Molnár György; Bud, András (szerk.): Oktatás - Informatika - Pedagógia 2021 Konferencia. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (2021) 88 p. pp. 56-56.

Kiss Kornélia; Ádám Péter: A fordítói szövegelemzéstől a fordítói szövegalkotásig. In: Csikai Zsuzsa; Kóbor Márta (szerk.): Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez: A műfordítás-oktatás kérdései. Pécs, Magyarország: Kontraszt Plusz Kft. (2021) 239 p. pp. 139-153.

Kiss Kornélia: Klasszikus újra gondolva - gondolatok Albert Camus L'étranger című művének újrafordításáról. In: Gulyás Adrienn; Mudriczki Judit; Sepsi Enikő; Horváth Géza (szerk.): Klasszikus művek újrafordítása. Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó (2021) pp. 150-158.

*

Klemensits Péter: A 21. századi tengeri selyemút Délkelet-Ázsiában: tervek és a folyamatban lévő projektek. In: Horváth Levente; Salát Gergely (szerk.): Övezet és út: Múlt, jelen, jövő. Budapest, Magyarország: Typotex - PANTA (2021) pp. 295-313.

Klemensits Péter: The Philippines versus the „Free and Open Indo-Pacific” (FOIP) Concept – The Changing Dynamics of the US–Philippines Relationship in the Duterte-Trump Era. In: Moldicz Csaba; Kovács Gabriella (szerk.): The Rise of Global Strategies: Free and Open Indo-Pacific Concept. Budapest, Magyarország: Budapest Business School University of applied Sciences, Oriental Business and Innovation Center (2021) pp. 79-100.

Klima László; Türk Attila (szerk.): Parallel stories Interdisciplinary Conference on Hungarian Prehistory, organized by the Institute for Archaeology, PPCU, Budapest – 11–13 November 2020. Budapest, Magyarország: PPKE BTK Régészeti Tanszék (2021).

Kohlmann Ágnes; Soproni Zsuzsa; Varga Éva: Grammatik 1: 2. javított, átdolgozott kiadás. Pécs, Magyarország: META Egyesület (2021), 173 p.

Kohlmann Ágnes; Soproni Zsuzsa; Varga Éva: Grammatik 2. Pécs, Magyarország: META Egyesület (2021), 182 p.

*

Kollár Dávid; Gyorgyovich Miklós; Pillók Péter: Életvitelcsoportok Magyarországon. In: Kollár Dávid; Pillók Péter (szerk.): Értékelve: Társadalmi útikalauz stopposoknak. Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2021).

Kollár Dávid; Gyorgyovich Miklós; Pillók Péter: Életvitelcsoportok Magyarországon - a társadalmi rétegződés többdimenziós modellje. In: Stefkovics Ádám; Pillók Péter; Barthel-Rúzsa Zsolt; Fűrész Gábor (szerk.): Magyarország 2021: Társadalom, gazdaság és politika napjainkban. Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2021) 446 p. pp. 195-240.

Kopócsy Anna: Új Nyolcak. Festőnők a modern művészet sodrában. Budapest, Magyarország: Holnap Kiadó (2021).

Kormos József: A filozófiáról mint gondolkodásmódról és mint tudományról. In: Havassy Bálint; Nemes Gábor; Vlaj Márk (szerk.): „Sapienti sat”: Tanulmánykötet 2020-2021. Győr, Magyarország: Brenner János Hittudományi Főiskola (2021) 146 p. pp. 28-34.

Kovács Imre: „A halhatatlanok hangszere.” Liszt emlékezete a Steinway & Sons reklámkampányában. In: Gombos László (szerk.): A magyar zongoragyártás fénykora. Beregszászy Lajos emlékezete. Budapest, Magyarország: BTK Zenetudományi Intézet, ELKH (2021) pp. 83-96.

*

Kovács Péter: Eszter Istvánovits és Valéria Kulcsár: Sarmatians. History and archaeology of a forgotten people. Mainz 2017. „Aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” Egy elfelejtett nép, a szarmaták. Szeged 2018. Rezenzió. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 71-82.

Kovács Péter: Egy római mérföldkő Ercsiből. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 49-56.

Kovács Péter: Fontes Hunnorum – Az európai hunokra vonatkozó antik forrásaink I. A kezdetektől Kr. u. 395-ig. Budapest, Magyarország: Pytheas Kiadó (2021).

Kovács Péter: Interim Measures in the Practice of the International Court of Justice and the International Criminal Court. In: Zarra, Giovanni; Virzo, Roberto; Palombino, Fulvio Maria (szerk.): Provisional Measures Issued by International Courts and Tribunals. T.M.C. Asser Press (2021) pp. 147-170.

Kovács Péter: Pannonia vége és a hunok. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 83-106.

*

Kovács Péter: Praefatio [Tituli Aquincenses (TitAq) V.]. In: Visy Zsolt; Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Tituli Aquincenses V. TItuli Intercisae reperti. Budapest, Magyarország: Pytheas Kiadó (2021).

Kovács Péter: Provincia Valeria Media? In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 107-134.

Kovács Péter: Római feliratos kőemlék töredéke Pozsonyból. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 47-48.

Kovács Péter: Római feliratos sírkő Balatonakaliról. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 45-46.

Kovács Péter; Kisné Cseh Júlia: Egy római mérföldkő Tatáról és a Capita Viarum Pannóniában. In: In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 57-70.

*

Kovács Péter; Kuzmová, Klára: Egy római feliratos palimpsestus oltár IzsárólL. In: Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021) pp. 39-44.

Kovács Péter; Szabó Ádám (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica XII. Budapest, Magyarország: Corpus Inscriptionum Latinarum III/2 magyarországi munkacsoportja (2021).

Kovács Péter; Szabó Ádám; Visy Zsolt: Tituli Aquincenses V. TItuli Intercisae reperti. Budapest, Magyarország: Pytheas Kiadó (2021).

Környei Ágnes: Possible Means of Countering the Persecution of Christians. In: Ujházi Lóránd; Boér Zoltán; Kaló József; Petruska Ferenc (szerk.): Budapest Report on Christian Persecution 2020. Vác, Magyarország: Mondat Kft. (2021) 435 p. pp. 291-310.

Köves-Zulauf, Thomas; Pataki Elvira; Adorjáni Zsolt (fordító); Kintli Dóra (fordító); Kulin Veronika (fordító); Krähling Edit (fordító): Római vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Magyarország: Typotex Kiadó (2021), 440 p.

*

Lautner Péter: „Minden ember természettől fogva vágyik a tudásra.” In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 144-153.

Lautner Péter: A filozófia mint episztemikus vállalkozás; A szkeptikus diagnózis. In: Bernáth László; Kocsis László (szerk.): Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra. Budapest, Magyarország: Kalligram (2021) 464 p. pp. 225-236.

Lautner Péter: Michael of Ephesus on the Relation of Civic Happiness to Happiness in Contemplation. In: Marmodoro, Anna; Xenophontos, Sophia (szerk.): The Reception of Greek Ethics in Late Antiquity and Byzantium. Cambridge University Press (2021) pp. 212-225.

Lautner Péter: Olympiodorus’ Notion of αἴσθησις and Its Historical Context. In: Joosse, Albert (szerk.): Olympiodorus of Alexandria: exegete, teacher, platonic philosopher. Leiden, Hollandia, Boston (MA), Amerikai Egyesült Államok: Brill (2021) pp. 79-94.

Lázár Kovács Ákos: A fizikai valóság megmentése: A mozifilm realizmusának két megközelítése a korai pszichológiában és pszichoanalízisben. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 246-257.

*

Liktor Zoltán Attila: A Báthory-Habsburg kettős „kézfogó” (1595): Szövetség Erdély és a császár – kézfogó Graz és Gyulafehérvár között. A spanyol kapcsolat jelentősége a magyar alkotmánytörténet felől nézve. In: Koncz István; Szova Ilona (szerk.): XXI. PEME–PhD (Online) Konferencia: Tizennyolc éve az európai szintű tudományos megújulás és a fiatal kutatók szolgálatában. Budapest, Magyarország: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (2021) 219 p. pp. 49-58.

Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021), 312 p.

Limpár Ildikó: A Valóság szörnyetegsége Siobhan Dowd és Patrick Ness Szólít a szörny című regényében. In: Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021) 312 p. pp. 278-302., 25 p.

Limpár Ildikó: Előszó. In: Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021) 312 p. pp. 5-12.

Limpár Ildikó: The Truths of Monsters: Coming of Age with Fantastic Media. Jefferson (NC), Amerikai Egyesült Államok: McFarland (2021), 275 p.

Limpár Ildikó: Újragondolt poszthumán: A zombi mint fejlődésszimbólum. In: Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021) 312 p. pp. 234-259., 26 p.

*

Lőkös Péter: Robert Neumann: Eine Frau hat geschrien... (Die Freiheit und der General): Die Erfolglosigkeit eines Romans mit ungarischer Thematik in Ungarn. In: Kühlmann, Wilhelm; Tüskés Gábor; Lengyel Réka; Ludescher, Ladislaus (szerk.): Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000). Heidelberg, Németország: Universitätsverlag Winter (2021) pp. 399-410.

Lukácsi Margit: Изображение и его рамка: фотография и живопись как элементы наррации Антонио Табукки. In: Р. А., Говорухо; И. С., Миронова (szerk.): Культура Италии в зеркале языка и литературы. Moszkva, Oroszország (2021) 186 p. pp. 77-90.

M. Kiss Sándor: Egy sortűz „furcsa” háttérrel. In: M. Kiss Sándor; Nagymihály Zoltán (szerk.): Sorsok és horizontok: Tanulmányok a magyar forradalom hatvanötödik évfordulóján. Budapest, Magyarország: RETÖRKI (2021) pp. 157-182.

Maczák Ibolya: Jezsuita hitviták és prédikációk. In: Szokol Réka; Szőnyi Szilárd (szerk.): Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Budapest, Magyarország: Jezsuita Kiadó (2021) 635 p. pp. 145-147.

Maczák Ibolya: Jezsuita iskolai színjátszás. In: Szokol Réka; Szőnyi Szilárd (szerk.): Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Budapest, Magyarország: Jezsuita Kiadó (2021) 635 p. pp. 187-188.

Maczák Ibolya: Káldi György bibliafordítása. In: Szokol Réka; Szőnyi Szilárd (szerk.): Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Budapest, Magyarország: Jezsuita Kiadó (2021) 635 p. pp. 150-150.

Maczák Ibolya: Pázmány Péter, az egyházszervező és hitszónok. In: Szokol Réka; Szőnyi Szilárd (szerk.): Jezsuiták Magyarországon a kezdetektől napjainkig. Budapest, Magyarország: Jezsuita Kiadó (2021) 635 p. pp. 106-107.

*

Major Balázs; Türk Attila; Kotán Dávid (szerk.): Esztergomtól az Urálig és Szíriáig. A magyar őstörténettől a keresztes lovagokig. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti kutatásai (From Esztergom to the Urals and Syria. From the Early History of the Hungarians to the Crusaders Archaeological Research Projects of the Pázmány Péter Catholic University). Budapest, Magyarország: Archaeolingua Alapítvány, PPKE BTK Régészeti Tanszék (2021).

Majorossy Imre Gábor: „Dô sante got von himelrîch / dar ein kleine vogelîn“: Kommunikationsstrategie und Botschaftsvermittlung in ausgewählten mittelalterlichen literarischen Texten. Berlin, Németország: Frank & Timme (2021).

Martonyi Éva: Mythes du monde – À propos de L’Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood et de Paix en Ithaques de Sándor Márai. In: Kérchy Vera; Tóth Ákos (szerk.): „Let Us Compare Mythologies”: Írások Kürtösi Katalin születésnapjára. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (2021) 213 p. pp. 1-13.

Masek Zsófia; Veres Zsuzsanna; Kocsis Kinga; Szeniczey Tamás; Marcsik Antónia; Hajdu Tamás: Ritual violence or acts of warfare in the late Roman and Hun period from the Hungarian Plain. In: Shvedchikova, Tatyana; Moghaddam, Negahnaz; Barone; Pier Matteo (szerk.): Crimes in the Past: Archaeological and Anthropological Evidence. Oxford, Egyesült Királyság / Anglia: Archaeopress Publishing Ltd (2021) pp. 136-161.

Mátyus Norbert: Dante in ungherese nell’Ottocento: Traduzioni e metodi di interpretazione metrica In: Brambilla, Simona; Mazzoni, Luca (szerk.): Dante tra Italia ed Europa nell'Ottocento. Milano, Olaszország: Biblioteca Ambrosiana (2021) pp. 269-279.

*

Medgyesy S. Norbert: A patrióta iskola-színház koronázási példázatai. In: Jakab Gábor; Németh Miksa; Rétfalvi Balázs (szerk.): Fidelitate et caritate: ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára. Győr, Magyarország: Árgyélus Kiadó, Szent Mór Bencés Perjelség (2021) pp. 141-157.

Medgyesy S. Norbert: A perenyeiek fogadalmi zarándoklata Velem–Szentvidre; annak kultusztörténeti előzményei, paraliturgiája és népénekei. In: Pilipkó Erzsébet; Fogl Krisztián Sándor (szerk.): Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Veszprém, Magyarország: Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, Laczkó Dezső Múzeum (2021) 612 p. pp. 280-313.

Medgyesy S. Norbert: Die Textauffassungen und die Rolle der Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen im 17. und 18. Jahrhundert. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021) pp. 171-186.

Medgyesy S. Norbert: Fodor Ferenc Ambrus (?): Passiójáték a világ teremtésével, Káin és Ábel, Mária Magdolna és az ifjú történetével. (Csíksomlyó, 1744. április 3. nagypéntek). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák II.: Csíksomlyói passiójátékok 1740−1750. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 887 p. pp. 367-468.

Medgyesy S. Norbert: Ismeretlen szerző: Úrnapi játék. (Csíksomlyó, 18. század közepe). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák II.: Csíksomlyói passiójátékok 1740−1750. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 887 p. pp. 819-834.

*

Medgyesy S. Norbert: Kajcsa Lőrinc Joakim (?): Passiójáték a mennyei jegyesről allegorikus emblémákkal és ószövetségi előképekkel. (Csíksomlyó, 1757. április 8. nagypéntek). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák III. Csíksomlyói passiójátékok 1751−1762. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 868 p. pp. 383-452.

Medgyesy S. Norbert: Keresztes Kelemen Bazil (?): A halandó testbe öltözött halhatatlan Isten szenvedésének rövid bemutatása. (Csíksomlyó, 1743. április 12. nagypéntek). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák II.: Csíksomlyói passiójátékok 1740−1750. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 887 p. pp. 315-366.

Medgyesy S. Norbert: Sánta Péter (?): Passiójáték Volfgangus történetével. (Csíksomlyó, 1760. április 4. nagypéntek). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák III. Csíksomlyói passiójátékok 1751−1762. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 868 p. pp. 611-710.

Medgyesy S. Norbert: Seplasia 1. A jeles napok rendje és archaikus szokásaik, népballadák; a dramatikus néphagyomány. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021), 234 p.

Medgyesy S. Norbert: Seplasia 2. Theatrum Sacrum. A középkori színjátszás alkalmai, műfajai. A szakrális témájú magyarországi színjátékok és Csíksomlyó színi hagyománya. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021), 169 p.

*

Medgyesy S. Norbert: Seplasia 3. Theatrum Profanum. Az iskolai színjátszás sajátosságai és világi témái a barokk kori Magyarországon. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021), 146 p.

Medgyesy S. Norbert: Seplasia 4. Az archaikus népi imádságok és a népének műfaj sajátosságai; dramatikus és epikus népénekek; históriás énekek, bakterénekek. Metodika az ünneplő iskoláknak. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021), 249 p.

Medgyesy S. Norbert: Tóth Mátyás Sebestyén (?): Passiójáték Dagobertus történetével. (Csíksomlyó, 1756. április 16. nagypéntek). In: Demeter Júlia; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák III. Csíksomlyói passiójátékok 1751−1762. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó (2021) 868 p. pp. 285-382.

Mezei Balázs: Divine Revelation and the Sciences. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 365-375.

Mezei Balázs: Mai vallásfilozófiai irányzatok. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 67-86.

Mezei Balázs: Technologie et mystique: une perspective historico-philosophique. In: Coulange, Pierre; Dembinski, Paul H. (szerk.): Ecologie et technologie: Au prisme de l'enseignement social chrétien. Saint-Maurice, Svájc: Editions Saint-Augustine (2021) pp. 32-42.

*

Miklós Ágnes Kata: Az esztergomi szülők óvodaválasztási stratégiái – a gyakorlóóvodák tapasztalatai. In: Karainé Dr. Gombocz Orsolya; Miklós Ágnes Kata; Fodor Richárd (szerk.) Pedagógiai változások – a változás pedagógiája III. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2021) pp. 86-95.

Nemes Gábor: Biagio Martinelli pápai szertartásmester naplójának magyar vonatkozású. bejegyzései (1519-1525). In: Jakab Gábor; Németh Miksa; Rétfalvi Balázs (szerk.): Fidelitate et caritate: ünnepi kötet Németh Ottó 60. születésnapjára. Győr, Magyarország: Árgyélus Kiadó, Szent Mór Bencés Perjelség (2021) pp. 169-179.

Nemes Gábor: Habsburg Mária királyné két ismeretlen levele a vatikáni könyvtárban. In: Havassy Bálint; Nemes Gábor; Vlaj Márk (szerk.): „Sapienti sat”: Tanulmánykötet 2020-2021. Győr, Magyarország: Brenner János Hittudományi Főiskola (2021) 146 p. pp. 104-111.

Németh Orsolya: Néhány posztszovjet fantomállam a lengyel tényirodalom tükrében. In: Pátrovics Péter (szerk.): Arcana linguarum: Köszöntő kötet a 80 éves Janusz Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék (2021) 520 p. pp. 343-352.

*

Novák Attila: Interaktív tematikus-szemantikus térkép a Történeti Magánéleti Korpusz keresőfelületén. In: Berend Gábor; Gosztolya Gábor; Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2021) 340 p. pp. 107-119.

Novák Attila; Novák Borbála: Egy nagyobb magyar UD korpusz felé. In: Berend Gábor; Gosztolya Gábor; Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2021) 340 p. pp. 305-318.

Novák Attila; Novák Borbála: Transfer-based Enrichment of a Hungarian Named Entity Dataset. In: Angelova, Galia; Kunilovskaya, Maria; Mitkov, Ruslan; Nikolova-Koleva, Ivelina, (szerk.): Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing 2021: Deep Learning for Natural Language Processing Methods and Applications. Sumen, Bulgária: Incoma Ltd (2021) pp. 1060-1067.

Novák Attila; Novák Borbála; Novák Csilla: Zero-shot cross-lingual Meaning Representation Transfer: Annotation of Hungarian using the Prague Functional Generative Description. In: Bonial, Claire; Xue, Nianwen (szerk.): Proceedings of The Joint 15th Linguistic Annotation Workshop (LAW) and 3rd Designing Meaning Representations (DMR). Workshop (2021) pp. 1-11.

*

Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021).

Osztroluczky Sarolta: „Halkan beszélgetnénk…” – Beszédszólamok interferenciája Tandori Dezső Mottók egymás elé című versében. In: Laczkó Krisztina; Tátrai Szilárd (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös József Collegium (2021) pp. 165-177.

Osztroluczky Sarolta: „Halkan beszélgetnénk…”: Beszédszólamok interferenciája Tandori Dezső Mottók egymás elé című versében. In: Laczkó Krisztina; Tátrai Szilárd (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös József Collegium (2021) pp. 165-177.

Osztroluczky Sarolta: Előszó. In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 5-7.

Osztroluczky Sarolta: Véset, felirat, átirat, törlés: Írásjelenetek az Iskolában. In: Osztroluczky Sarolta (szerk.): A mindenség ernyőjére kivetítve. Hatvanéves az Iskola a határon. Budapest, Magyarország: Kortárs Kiadó (2021) pp. 221-232.

*

Pályi Gyula; Berzeviczy Klára; Frenyó Zoltán: Aquinói Szent Tamás magyar rokonai. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 151 p.

Pataki Elvira (fordító): A nyelvöltés szokása a galloknál. In: Köves-Zulauf, Thomas; Pataki Elvira (szerk.): Római vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Magyarország: Typotex Kiadó (2021) 440 p. pp. 11-36.

Pataki Elvira: Előszó. In: Köves-Zulauf, Thomas; Pataki Elvira (szerk.): Római vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok. Budapest, Magyarország: Typotex Kiadó (2021) 440 p. pp. 7-8.

Pataki Elvira: Nem párhuzamos életrajzok, miniatűrben: Alexandros és Phókión (Ailianos, Varia historia 1,25). In: Tóth Orsolya (szerk.): Norma Sapientiae: Tanulmányok Havas László Emlékére. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Ókortörténeti és Klasszika Filológiai. Tanszék (2021) pp. 118-143.

Pataki Elvira: Ἄγγελοι αἰγλήεντες. Az angyalokról szólás lehetőségei Nazianzoszi Szt. Gergely költeményeiben és homíliáiban. In: D. Tóth Judit; Nagy Levente (szerk.): „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén”. Az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XV., XVI., XVIII. és XIX. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó (2021) 288 p. pp. 164-183.

*

Pellérdi Márta: Ferenc Molnár's The White Cloud and the First World War. In: Scheyer, Lauri (szerk.): Theatres of War. London, Egyesült Királyság / Anglia: Bloomsbury Academic, Methuen (2021) 256 p. pp. 79-85.

Perendy László: A II. századi görög apologéták istentana. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 154-173.

Perendy László: A IV. századi jeruzsálemi liturgia tanúi: Kürillosz katekézisei és Egeria útinaplója. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 107-121.

Perendy László: A korai egyház liturgikus életének tanúi: Jusztinosz 1. Apológiája és Cyprianus 63. sz. levele. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 90-106.

Perendy László: Arguing from the Psalms: Saint Justin's Dialogue with Trypho the Jew. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021) pp. 41-49.

Perendy László: Eucharisztia és vértanúság a korai egyházatyák írásaiban: Antiokhiai Szent Ignác és Szmirnai Szent Polikárp küzdelmei és áldozata. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 73-89.

*

Pető Éva RSCJ; Sági György: A magyar szerzetes-elöljárói konferenciák vezetői. In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 259-260.

Pillók Péter: Die aktuelle Zusammensetzung der ungarischen Gesellschaft. In: Orbán Balázs; Szalai Zoltán (szerk.): Der ungarische Staat: Ein interdisziplinärer Überblick. Berlin, Németország: Springer (2021) 511 p. pp. 95-112.

Pillók Péter; Kántor Zoltán; Székely Levente; Domokos Tamás: A Külhoni Magyar Fiatalok 2020: Kérdések és válaszok - Fiatalokról, fiataloktól. Budapest, Magyarország: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (2021), 80 p.

Pillók Péter; Kántor Zoltán; Székely Levente; Domokos Tamás: Magyar Fiatalok 2020: Kérdések és válaszok - Fiatalokról, fiataloktól. Budapest, Magyarország: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (2021), 80 p.

Pintér Károly: Az evolúció szörnye és a szörny evolúciója: a földön kívüli lény értelmezési lehetőségei H. G. Wells Világok harca című regényében. In: Limpár Ildikó (szerk.): Rémesen népszerű: Szörnyek a populáris kultúrában. Budapest, Magyarország: Athenaeum Kiadó (2021) 312 p. pp. 59-86.

*

Pócza Kálmán: Die Übernahme eines Vorbilds? Ähnlichkeiten und Unterschiede des englischen und ungarischen Parlamentarismus. In: Orbán Balázs; Szalai Zoltán (szerk.): Der ungarische Staat: Ein interdisziplinärer Überblick. Berlin, Németország: Springer (2021) 511 p. pp. 417-429.

Pócza Kálmán: Umkämpftes Terrain. Politik und Verfassungsgericht in Ungarn seit 1990. In: Bos, Ellen; Lorenz, Astrid (szerk.): Das politische System Ungarns. Demokratieentwicklung, Orbán und die EU: Nationale Demokratieentwicklung, Orbán und die EU. Wiesbaden, Németország: VS Verlag für Sozialwissenschaften (2021) 266 p. pp. 75-91.

Rácz András (szerk.): Russian Foreign Policy in 2020. Strengthening Multi-vectorialism: Edited volume by the Strategy Group on Russia. Berlin, Németország: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) (2021), 32 p.

Radetzky András (szerk.): Kép a tükörben? Pillanatképek a média világából. Budapest, Magyarország: Magyar Katolikus Rádió Zrt. (2021), 42 p.

*

Radvánszky Anikó: Görgey Gábor. In: Delsol, Chantal; Nowicki, Joanna (szerk.): La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945: dictionnaire encyclopédique.Paris, Franciaország: Éditions du Cerf (2021) pp. 628-629.

Radvánszky Anikó: Hubay Miklós. In: Delsol, Chantal; Nowicki, Joanna (szerk.): La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945: dictionnaire encyclopédique. Paris, Franciaország: Éditions du Cerf (2021) pp. 659-661.

Radvánszky Anikó: Introduction. In: Ádám Anikó; Radvánszky Anikó (szerk.): Les sorties du texte - Études sur Roland Barthes. Paris, Franciaország: L'Harmattan (Paris) (2021) 203 p. pp. 5-7.

Radvánszky Anikó: Le signe vide. Signification et spatialité chez Roland Barthes. In: Ádám Anikó; Radvánszky Anikó (szerk.): Les sorties du texte - Études sur Roland Barthes. Paris, Franciaország: L'Harmattan (Paris) (2021) 203 p. pp. 73-95.

*

Rajki Zoltán: John Frederick Huenergardt (1875-1955). In: David Trim (szerk.): Encyclopedia Of Seventh-Day Adventists. Washington DC, Amerikai Egyesült Államok: General Conference of Seventh-day Adventists (2021) p.

Reményi Andrea Ágnes: A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú kódolási rendszeréről. In: Kontra Miklós; Borbély Anna (szerk.): Tanulmányok a budapesti beszédről: a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. Budapest, Magyarország: Gondolat Kiadó (2021) 355 p. pp. 70-82.

Rónay Ágnes; Sárdi Csilla: Angol szókincsfejlesztés felsőfokon I. Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2021).

Rónay Ágnes; Sárdi Csilla: Angol szókincsfejlesztés felsőfokon II. Budapest, Magyarország: Tinta Könyvkiadó (2021).

*

Rosta Andrea: Családspecifikus szemléleti modellek 1. A Rendszerszemlélet. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 116-143.

Rosta Andrea: Családspecifikus szemléleti modellek 2. Életciklusszemlélet. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 144-177.

Rosta Andrea: Családspecifikus szemléleti modellek 3. Transzgenerációs szemlélet. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 178-197.

Rosta Andrea: Idősügy és segítés. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 348-375.

Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea: Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021), 501 p.

Rosta Andrea; Vesztergombi Klára: A gyermekvédelemben végzett munka elmélete és gyakorlata. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 204-239.

*

Sági György (sajtó alá rendezte); Koltai András (sajtó alá rendezte); Celi Priscilla SCJM: Visszaemlékezés In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 251-258.

Sági György (sajtó alá rendezte); Koltai András (sajtó alá rendezte): A szerzetesrendek helyzetjelentései 1989-1990. In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 171-249.

Sági György: A szerzetesrendek magyarországi újraindulására vonatkozó iratok: Takács Nándor Jusztin OCD, a Magyar Katolikus Püspöki Kar szerzetesügyi referensének iratai. In: Fejérdy András (szerk.): Hűség és megújulás. A szerzetesi élet Magyarországon 1950–2000. Budapest, Magyarország: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) (2021) 267 p. pp. 159-169.

Salát Gergely: Az Égalattitól a globális szuperhatalomig: A kínai külpolitikát meghatározó alapelvek. In: Kasznár Attila; Hágen Ádám (szerk.): Kína Kollégium. Lakitelek, Magyarország: Antológia Kiadó (2021) 278 p. pp. 199-208.

Salát Gergely; Horváth Levente (szerk.): Övezet és Út: Múlt - Jelen – Jövő. Budapest, Magyarország: Typotex - PANTA (2021), 360 p.

*

Sándor Nikolett Gabriella; Géczy Anna; Kóthy Péter; Holló Gábor: Szorongás, depresszió és életminőség vizsgálata fájdalommentes egyik szemükre látásukat elvesztett glaukóma betegek körében. In: Sass Judit (szerk.): Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 248-249.

Sándor Nikolett Gabriella; Lábadi Beatrix; Balogh Eszter: A vizuális figyelem és a végrehajtó funkciók egyéni különbségeinek kapcsolata: A Kohorsz’18 dél-dunántúli egyéves szakaszának eredményei. In: Sass Judit (szerk.): Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 173-173.

Sanfilippo, Matteo; Tusor Péter (szerk.): Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri: II. Secoli XVIII-XX. Viterbo, Olaszország: Sette Citta (2021)

Sárkány Péter: Tér és térbeliség - nevelésfilozófiai kontextusban: nevelésfilozógiai kontextusban. In: Dúll Andrea; Somogyi Krisztina; Tamáska Máté (szerk.): Iskolaépítészet Magyarországon: Örökség és megújulás. Budapest, Magyarország: Martin Opitz Kiadó (2021) pp. 319-328.

Sárkány Péter (szerk.); Albert-Lőrincz Márton: Az erkölcsi maximáktól a kötelező államig. Kolozsvár, Románia: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság (2021), 235 p.

*

Schandl Veronika: „Realista romantika” példamutatása Hont Ferenc, Major Tamás, Kertész Gyula: Dohányon vett kapitány, 1949. In: Jákfalvi Magdolna; Kékesi Kun Árpád (szerk.): SzocOper. Az operett újjáépítése 1949– 1956 között. Budapest, Magyarország: Rózsavölgyi és Társa Kiadó (2021) pp. 33-44.

Schmal Dániel: Taktikus kétely. In: Bernáth László; Kocsis, László (szerk.): Az igazság pillanatai? Metafilozófiai válaszok a szkeptikus kihívásra. Budapest, Magyarország: Kalligram (2021) 464 p. pp. 236-252.

Schmal Dániel: Vegetative Epistemology: Francis Glisson on the Self-Referential Nature of Life. In: Baldassarri, Fabrizio; Blank, Andreas (szerk.): Vegetative Powers: The Roots of Life in Ancient, Medieval and Early Modern Natural Philosophy. Cham, Svájc: Springer International Publishing (2021) 459 p.

Schmidt Mária (szerk.): 10 - A Puskás. Budapest, Magyarország: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (2021), 172 p.

Schmidt Mária: Bevezetés. In: Békés Márton (szerk.): A Nagy Terv: A Soros-birodalom Közép- és KeletEurópában. Budapest, Magyarország: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (2021) pp. 13-42.

*

Schmidt Mária: Elég a név: A Puskás... In: Schmidt Mária (szerk.): 10 - A Puskás. Budapest, Magyarország: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (2021) 172 p. p. 168.

Schmidt Mária: Előhang. In: G. Fodor Gábor (szerk.): Az Orbán szabály: Tíz fejezet az Orbán-korszak első tíz évéből. Budapest, Magyarország: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (2021) pp. 9-12.

Schmidt Mária: Europas Hybris. In: Onfray, Michel (szerk.): Theorie der Diktatur. Dresden, Németország: Jungeuropa Verlag (2021) pp. 7-18.

Schmidt Mária: Trianon 100 év távlatából. In: Császvay Tünde (szerk.): Metszéspont: Tanulmányok Trianon 100. évfordulójára. Budapest, Magyarország: Magyar Nemzeti Múzeum (2021) 254 p. pp. 15-21.

Schmidt Mária: Új évszázad, új feladatok. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020 - 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest, Magyarország: Matthias Corvinus Collegium (2021) 1 067 p. pp. 799-818.

*

Sità, Michele: L'Italia raccontata dal cinema. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös József Collegium (2021).

Sohár Anikó: Academia Invisus. A Representation of Academic Life in Fantasy. In: Bánházi Judit Anna; Beke Zsolt; Benczik Vera; Csorba Eszter Zsuzsanna; Kling Ádám Márton; Kovács Györgyi; Pikli Natália; Székelyhidi Eszter Johanna; Szujer Orsolya; Vancsó Éva (szerk.): Encounters of the Popular Kind: Traditions and Mythologies. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó (2021) pp. 1-12.

Sohár Anikó: Anyone Who Isn’t Against Us Is for Us’: Science Fiction Translated from English During the Kádár Era in Hungary. In: Rundle, Christopher; Lange, Anne; Monticelli, Daniele (szerk.): Translation Under Communism. London, Egyesült Királyság / Anglia: Palgrave Macmillan UK (2021) pp. 1-40.

Sohár Anikó: Az amerikai tudományos-fantasztikus irodalom első fecskéje Magyarországon: Isaac. Asimov novelláskötete, az Én, a robot. In: Gulyás Adrienn; Mudriczki Judit; Sepsi Enikő; Horváth Géza (szerk.): Klasszikus művek újrafordítása. Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó (2021) pp. 183-198.

Sohár Anikó: Mit gondolnak a műfordítók saját magukról? Egy felmérés eredményei 2. In: Nagy Sándor István (szerk.): A nyelvtudomány aktuális kérdései: Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság (2021) 496 p. pp. 431-441.

Sohár Anikó: Oktatható? Oktatandó? A műfordítás tanításáról: Harminc év műfordítóképzés tanulságai. In: Csikai Zsuzsa; Kóbor Márta (szerk.): Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez. A műfordítás-oktatás kérdései. Pécs, Magyarország: Kontraszt Plusz Kft. (2021) pp. 23-38.

*

Stefkovics Ádám; Pillók Péter; Barthel-Rúzsa Zsolt; Fűrész Gábor (szerk.): Magyarország 2021: Társadalom, gazdaság és politika napjainkban. Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2021), 446 p.

Szabó Beáta: Múlt és jövő tapasztalat és javaslat. In: Koósné Török Erzsébet (szerk.): A TDK vonzásában: 7 évtized, 35 OTDK. Budapest, Magyarország: Akadémia Kiadó (2021) p. 210.

Szabó József: Pszichoszociális segítségnyújtás katasztrófahelyzetben. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 475-495.

Szakács Béla Zsolt: Az Árpád-kor szakrális építészete a Mezőségben és Beszterce vidékén. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. 133-173.

Szakács Béla Zsolt: Bonchida középkori temploma. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. 225-243.

*

Szakács Béla Zsolt: Építészet Szent László korában. In: Bódvai András (szerk.): Szent László emlékkönyv. Budapest, Magyarország: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (2021) pp. 119-143.

Szakács Béla Zsolt: Felsőtők középkori temploma. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. II. 103-131.

Szakács Béla Zsolt: Harina középkori temploma. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. 175-223.

Szakács Béla Zsolt: Még egyszer a marosfelfalui falképekről. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. II. 225-255.

Szakács Béla Zsolt: Sajóudvarhely középkori temploma. In: Kollár Tibor (szerk.): Középkori művészet a Szamos mentén: Templomok a Mezőségtől Beszterce-Naszódig. Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország: Iskola Alapítvány, Möller István Alapítvány (2021) pp. II. 75-101.

Szakács Béla Zsolt: Written on the Wall: Script and Decoration in Medieval Central Europe. In: Faietti, Marzia; Wolf, Gerhard (szerk.): Motion: Transformation. Bologna, Olaszország: Bononia University Press (2021) pp. 251-256.

*

Szelestei N. László: Oráció Szent Lászlóról az 1634. évi bécsi Szent László-napi ünnepségen. In: Bene Sándor; Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Zrínyi Miklós és a magyarországi barokk költészet: Tudományos konferencia, Eger, 2020. szeptember 3-5. Eger, Magyarország: EKE Líceum Kiadó (2021) 584 p. pp. 205-221.

Szelke László: A múltban élő álmodozó vagy a korát megelőző államférfi? Szekfű Gyula aktualizált Rákóczi-ábrázolásai. In: Demjén Balázs Ádám (szerk.): II. Rákóczi Ferenc emlékezete: Tanulmányok II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) pp. 213-226.

Szivák Júlia: A humor határai. Pakisztánnal kapcsolatos sztereotípiák a hindi filmekben. In: Gulyás Csenge; Szilágyi Zsolt; Szivák Júlia (szerk.): Ázsia mozgó határai. Budapest, Magyarország: Typotex - PANTA (2021) pp. 121-133.

Szombath Attila: Az alkotás értelme. Töprengések Nyikolaj Bergyajev azonos című művének néhány tézisén. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 78.-103.

*

Szőke-Milinte Enikő: A tanulási motiváció alakulása a 2020-as digitális oktatásban Magyarországon. In: Fodorné Tóth Krisztina (szerk.): Tanulás – Tudás – Innováció a felsőoktatásban. Reflektorfényben az innováció kihívásai. Pécs, Magyarország: MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület (2021) 415 p. pp. 374-394.

Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulás és tanulási motiváció. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. Budapest, Magyarország: Hungarovox Kiadó (2021) 228 p. pp. 9-23.

Szőke-Milinte Enikő: Digitális tanulás és tanulási motiváció. In: Balázs László (szerk.): Digitális kommunikáció és tudatosság. Budapest, Magyarország: Hungarovox Kiadó (2021) 228 p. pp. 9-23.

Szőke-Milinte Enikő: Tudásteremtés és alkotás a digitális pedagógiában. In: Fodor Richárd; Karain-Gombocz Orsolya (szerk.): Pedagógiai változások – a változás pedagógiája III. Budapest, Magyarország: Szaktudás Kiadó Ház (2021) 360 p. pp. 54-66.

Szuromi Kristóf: IV. Károly és Zita szófiai és konstantinápolyi útja a sajtó tükrében. In: Sallay Gergely Pál (szerk.): Háborús hétköznapok V. Budapest, Magyarország: Hadtörténeti Intézet és Múzeum (2021) pp. 237-250.

Szuromi Kristóf: Thököly Imre alakja egy angol diplomata szemszögéből. In: Demjén Balázs Ádám (szerk.): II. Rákóczi Ferenc emlékezete: Tanulmányok II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója tiszteletére. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) pp. 15-25.

*

Takács László (fordító): Dialógus Pelagius és követői ellen. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 780-943.

Takács László (fordító): Egy luciferianus és egy igazhitű pörlekedése. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 53-105.

Takács László (fordító): Iovinianus ellen. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 143-366.

Takács László (fordító): Pammachiushoz Iohannes, Jeruzsálem püspöke és Rufinus, Origenes követője ellen. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 367-440.

Takács László (fordító): Szűz Mária örök szüzességéről Helvidius ellen. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 107-142.

Takács László (fordító): Tyrannius Rufinus: Apológia Hieronymus ellen. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 480-600.

*

Takács László (fordító): Tyrannius Rufinus: Origenes könyveinek meghamisítása. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 451-467.

Takács László: Bevezetés. In: Hieronymus Sopronius, Eusebius Szent Jeromos: Az igaz hit védelmében. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 992 p. pp. 19-39.

Takács László: Caesar: Britannia és Hibernia. In: Tóth Orsolya (szerk.): Norma Sapientiae: Tanulmányok Havas László Emlékére. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Ókortörténeti és Klasszika Filológiai Tanszék (2021) pp. 22-34.

Takács László: Invokáció és imitáció: II. Rákóczi Ferenc Confessio Peccatoris című írásának Istenmegszólításai In: D. Tóth Judit; Nagy Levente (szerk.): „Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén”. Az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XV., XVI., XVIII. és XIX. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó (2021) 288 p. pp. 262-272.

Takács László; Tóth Ferenc: Faith and science in the autobiographical work of Ferenc Rákóczi. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 483-491.

Takács László; Tóth Ferenc: Hit és tudomány Rákóczi Ferenc önéletrajzi írásaiban. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 213-221.

*

Takács Miklós: Partes Inferiores: tanulmányok a Kárpát-medence déli részének középkori településrégészetéről. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézet, Martin Opitz Kiadó (2021), 485 p.

Tattay Szilárd: A szekularizált természetjogtan nyitánya? Hugo Grotius etiamsi daremus hipotézise. In: Pongrácz Alex (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére. Ut vocatio scientia. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 546 p. pp. 513-523.

Temesváry Zsolt: A szociálpedagógia és a szociálpolitika története. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 25-45.

Temesváry Zsolt: Szociálpedagógia az egészségügyben. In: Rosta Andrea; Rostáné Riez Andrea (szerk.): Szociálpedagógia-szakszociálpedagógia. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 501 p. pp. 277-299.

Tóth Enikő: Szemelvények a Széchenyi fürdő tervezéstörténetéből és az épület helye Czigler Győző életművében. In: Csitei Béla; Szépvölgyi Enikő (szerk.): Pro Scientia aranyérmesek XV. Konferenciája: 2020: Széchenyi István Egyetem, Győr, október 8-10. Budapest, Magyarország: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület (2021) 226 p. pp. 205-217.

Tóth Krisztina: Az Apostoli Szentszék és Trianon egyházkormányzati következményei = The Holy See and the Consequences of Trianon in the Church Administration. Budapest, Magyarország, Roma, Olaszország: MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (2021).

Tóth Krisztina: Gli affari ungheresi sull'agenda dei procuratori generali dei Frati Minori all'inizio degli anni Venti. In: Sanfilippo, Matteo; Tusor Péter (szerk.): Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri: II. Secoli XVIII-XX. Viterbo, Olaszország: Sette Citta (2021) pp. 163-190.

*

Tölgyessy Zsuzsanna: Drámapedagógia pandémia idején. In: Jávorka Gabriella (szerk.): Óvónők kincsestára: módszertani kézikönyv. Budapest, Magyarország: Raabe Klett Kiadó (2021) pp. 1-20.

Tölgyessy Zsuzsanna: Médiapedagógia – az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgatók számára. Esztergom, Magyarország: PPKE BTK VJTK (2021), 97 p.

Türk Attila: A korai magyar történelem régészeti kutatásainak aktuális eredményei és azok lehetséges nyelvészeti vonatkozásai (Recent advances in archaeological research on early Hungarian history and their potential linguistic relevance). In: Klima László; Türk Attila (szerk.): Parallel stories Interdisciplinary Conference on Hungarian Prehistory, organized by the Institute for Archaeology, PPCU, Budapest – 11–13 November 2020. Budapest, Magyarország: PPKE BTK Régészeti Tanszék (2021) pp. 163-204.

Türk Attila; Balogh Csilla; Pelevina, Olga; Totev, Boyan; Langó Péter: The Old Bulgaria Collection / Музейна Сбирка „Стара България”. Budapest, Magyarország: Archaeolingua Foundation (2021), 537 p.

Tüske László: „A vallástudósok nem politikusok” - A vallási autoritás és a politika viszonya Egyiptomban az „arab tavasz” után. In: Dobrovits Mihály (szerk.): „... Bizalommal és lelki derűvel...” a XVIII. Nemzetközi Vámbéry Konferencia előadásai. Dunaszerdahely, Szlovákia: Vámbéry Polgári Társulás (2021) 419 p. pp. 239-286.

*

Ujvári Hedvig: Az író, újságíró és cionista Max Nordau. In: Gerő András (szerk.): Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából. Budapest, Magyarország: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (2021) 427 p. pp. 316-344.

Urbán Szabolcs: A vallásosság kötődéselméleti megközelítése. Budapest, Magyarország: L' Harmattan Kiadó - Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2021).

Varga Márta; Sándor Nikolett Gabriella; Géczy Anna; Tölgyes Tamás; Soltész-Várhelyi Klára: A falászavar mérésére alkalmas kérdőív magyar adaptációja. In: Sass Judit (szerk.): Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 224-224.

Varga-Jani Anna: Az esemény fenomenológiája és az ittlét hermeneutikája: A heideggeri gondolkodás két megközelítése. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 373-385.

Varga-Jani Anna; Hidas Zoltán: Szerkesztői előszó. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p.

Varga-Jani, Anna: The Question on God in the Modern Thinking: A Phenomenological Approach. In: Machek, Christian; (szerk.): Die Zukunft der Religion in Säkularer Gesellschaft Sankt Ottilien. Németország: EOS Verlag (2021) pp. 117-127.

*

Varsányi Orsolya: Psalms in 9th-century Arabic Christian (and Islamic) Apology. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021) pp. 95-110.

Végh Veronika; Soltész-Várhelyi Klára; Pusztafalvi Henriette: Általános iskolai pedagógusok attitűdjeinek vizsgálatai a korona vírus járvány következtében bevezetett digitális oktatási rend első hulláma alatt. In: Buda András; Molnár György (szerk.): Oktatás – informatika – pedagógia 2021. Tanulmánykötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (2021) pp. 271-285.

Végh Veronika; Soltész-Várhelyi Klára; Pusztafalvi Henriette: Általános iskolai pedagógusok attitűdjeinek mintázatai a koronavírus járvány következtében bevezetett digitális oktatási rend első hulláma alatt. In: Molnár György; Buda András (szerk.): Oktatás - Informatika - Pedagógia 2021. Konferencia. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (2021) 88 p. pp. 88-88.

Végh Veronika; Soltész-Várhelyi Klára; Pusztafalvi Henriette: Which Attitude Helped The Academics to Overcome The Difficulties of Online Education During Covid -19? In: Sengupta, Enakshi; Blessinger, Patrick (szerk.): New Student Literacies amid COVID-19: International Case Studies. Bingley, Egyesült Királyság / Anglia: Emerald Group Publishing (2021) pp. 153-168.

Yang Zijian Győző: Automatikus írásjel-visszaállítás és Nagybetűsítés statikus korpuszon transzformer modellen alapuló neurális gépi fordítással. In: Berend,Gábor; Gosztolya Gábor; Vincze Veronika (szerk.): XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet (2021) 340 p. pp. 225-232.

Zsila Ágnes; Orosz Gábor: Impulzív viselkedés skála – rövid változat (Impulsive Behavior Scale – short form, SUPPS-P). In: Horváth Zsolt; Urbán Róbert; Kökönyei Gyöngyi; Demetrovics Zsolt (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban. Budapest, Magyarország: Medicina Könyvkiadó (2021) 568 p. pp. 8-12.

Zsinka László: Korporativista politikai gondolkodó és katolikus történész: Gonzague de Reynold életműve. In: Frenyó Zoltán (szerk.): Konzervatív arcképek. Budapest, Magyarország: L'Harmattan Kiadó (2021) 520 p. pp. 239-246.

Hittudományi Kar

Azzaro, Pierluca; Gájer László (szerk.): A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében: Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 246 p.

Beran Ferenc: Húsvét - pünkösd: Elmélkedések a napi Evangéliumról 2021: Virágvasárnaptól Pünkösdvasárnapig. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 127 p.

Erdő Péter: A békés rendszerváltás Magyarországon és a katolikus Egyház (1989-2019) - Teológiai és jogi szempontok. In: Azzaro, Pierluca; Gájer László (szerk.): A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében: Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 246 p. pp. 23-31.

Erdő Péter: A bűn és a bűncselekmény fogalma a katolikus teológiában és az egyházjogban. In: Czine Ágnes; Fazakas Sándor; Köves Slomó; Sulyok Tamás (szerk.): Erkölcs és jog II. Szakmai konferencia a Kúrián, a 2021-ben megrendezésre kerülő, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz kapcsolódóan. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) 84 p. pp. 15-24.

Erdő Péter: Belső fórum. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-7.

*

Erdő Péter: Egyházi hivatal. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-14.

Erdő Péter: Egyházi közigazgatási peres eljárás. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-4.

Erdő Péter: Egyházkormányzati hatalom. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-9.

Erdő Péter: Il diritto canonico tra salvezza e realta sociale: Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale. Venezia, Olaszország: Marcianum Press (2021), 777 p.

Erdő Péter: Személyek az egyházjogban. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-9.

*

Gájer László: A lét előtti elcsendesedés és a filozófiai hit Karl Jaspers gondolkodásában. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 86-111.

Gájer László: Christians on the Periphery: Dialogue, Mission and Solidarity. In: Ujházi Lóránd; Boér Zoltán; Kaló József; Petruska Ferenc (szerk.): Budapest Report on Christian Persecution 2020. Vác, Magyarország: Mondat Kft. (2021) 435 p. pp. 227-236.

Gárdonyi Máté: „We cannot stay silent”: The Hungarian catholic bishops' conference and political and social changes after 1945. In: Fejérdy András; Wirthné Diera Bernadett (szerk.): The Trial of Cardinal József Mindszenty from the Perspective of Seventy Years: The Fate of Church Leaders in Central and Eastern Europe. Citta del Vaticano, Vatikán: Libreria Editrice Vaticana (2021) 511 p. pp. 19-34.

Gárdonyi Máté: A katolikus alsópapság vidékképe a késő jozefinista korszakban. In: Horváth Gergely Krisztián; Ö. Kovács József; Hegedűs István; Csikós Gábor (szerk.): Vidéktörténet 3: Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok. Budapest, Magyarország: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2021) 330 p. pp. 57-69.

Gárdonyi Máté: Az eucharisztikus kongresszusok története - Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus: Az eucharisztikus kongresszusok lelkiségtörténeti háttere. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 13-31.

*

Jeanguenin, Gilles; Kránitz Mihály (fordító): A Vatikán humora: Rövid történetek a pápákról. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 126 p.

Kocsis Imre: „Minden forrásom belőled fakad”: Kommentár a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alapdokumentumának biblikus részéhez. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 35-42.

Kocsis Imre: Az Eucharisztia az Apostolok Cselekedeteiben és Szent Pál leveleiben. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 43-61.

Kocsis Imre: Teremtett világ - emberi értelem - istenhit: Biblikus teológiai megfontolások a Róm 1,18-23 és az ApCsel 17,22-31 alapján. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 55-66.

Kocsis Imre: Die christologische Interpretation von Ps 8 und Ps 118 im Neuen Testament. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Göttingen, Németország: Vandenhoeck & Ruprecht (2021) 232 p. pp. 31-40.

Kocsis Imre: Die Feier der Eucharistie im Doppelwerk von Lukas. In: Benyik György (szerk.): Sacrifice and Ritual from Abraham to Christ: 31th International Biblical Conference Szeged 24-26 August, 2020. Szeged, Magyarország: JATEPress (2021) 444 p. pp. 147-153.

*

Kránitz Mihály (fordító): A püspök és a keresztények egysége - ökumenikus vademecum. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 68 p.

Kránitz Mihály: „Mit ért el az ökumenikus mozgalom az egységben”: Prof. Dr. Kránitz Mihály előadása a Bizottság nyílt ülésén (2020. szeptember 23. szerda). In: Fischl Vilmos (szerk.): Egyházi szolgálatok gyakorlati és dogmatikai összehasonlítása. Budapest, Magyarország: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT). (2021) 62 p. pp. 57-63.

Kránitz Mihály: A hit fejlődése az I. és a II. Vatikáni Zsinaton, és hatása napjainkig. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 267-287.

Kránitz Mihály: Katolikus megfontolások a szentségekről ökumenikus szemszögből. In: Fischl Vilmos (szerk.): Egyházi szolgálatok gyakorlati és dogmatikai összehasonlítása. Budapest, Magyarország: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) (2021) 62 p. pp. 54-56.

*

Kránitz Mihály: Keresztény jövőkép és felelősség Európáért. In: Azzaro, Pierluca; Gájer László (szerk.): A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében: Konferencia a Vatikáni Joseph Ratzinger Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara szervezésében Budapesten, 2019. október 8-9-én. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 246 p. pp. 160-165.

Kránitz Mihály: Ökumenizmus és Eucharisztia. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 254-260.

Kránitz Mihály: The First Mention of the Lord's Supper as Christ's Sacrifice in Paul's First Epistle to the Corinthians In: Benyik György (szerk.): Sacrifice and Ritual from Abraham to Christ: 31th International Biblical Conference Szeged 24-26 August, 2020. Szeged, Magyarország: JATEPress (2021) 444 p. pp. 189-198.

Kránitz Mihály: Úrvacsora, eucharisztia - Katolikus megközelítés. In: Fischl Vilmos (szerk.): Egyházi szolgálatok gyakorlati és dogmatikai összehasonlítása. Budapest, Magyarország: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) (2021) 62 p. pp. 50-52.

*

Kuminetz Géza: A képzés és önképzés, a nevelés és önnevelés feladatai a katolikus egyetemen. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 175 p.

Kuminetz Géza: Horváth Sándor OP. Krisztust áhító lelke és epekedésének gyümölcse: a műveiben lakozó szellemi öröksége. In: Horváth Sándor (szerk.): Krisztus királysága: De Christo universorum Rege. Budapest, Magyarország: Jel Kiadó (2021) 334 p. pp. 7-71.

Kuminetz Géza: Megfontolások a személyi érettségről, az erkölcsi tudatról és az erényekről. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 103-122.

Laurinyecz Mihály: Eucharisztia és Karitász: A szentmise a szegények szolgálatában, különös tekintettel az akadályozottsággal élőkre. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 367-381.

Michelini, Giulio; Kránitz, Mihály (fordító): Együtt Jézussal, együtt Péterrel: Lelkigyakorlatos beszédek Ferenc pápának. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 160 p.

*

Puskás Attila: A Trentói zsinat tanítása az Eucharisztiáról. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 184-205.

Puskás Attila: Előszó. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 7-11.

Puskás Attila: Hans Urs von Balthasar filozófiai gondolkodásának sajátosságai: Kísérlet egy keresztény teológiai metafizika felvázolására. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 325-340.

Puskás Attila: Karl Barth és a római katolikus teológia. In: Fazakas Sándor (szerk.): Válság és kegyelem: Karl Barth teológiájának hatása és jelentősége ma. Debrecen, Magyarország: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete (2021) 204 p. pp. 49-77.

Puskás Attila: Mysterium fidei és sacramentum caritatis. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 142-154.

*

Puskás Attila: Szent II. János Pál pápa tanítása az Eucharisztiáról az Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 206-226.

Puskás Attila: Törekvések az eucharisztikus jelenlét újraértelmezésére a 20. századi teológiában. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 227-253.

Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 301 p.

Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021), 394 p.

*

Szuromi Szabolcs Anzelm: A globális fenntarthatóság és az erények. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 290-298.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az Eucharisztia-tisztelet kánonjogi szabályozása. In: Puskás Attila; Laurinyecz Mihály (szerk.): Élet az élet kenyeréből: Az Eucharisztia teológiája kurzus előadásai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, 2018–2019. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 394 p. pp. 382-394.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Az igazság keresése és elfogadása mint egyházfegyelmi alapelv az I. Vatikáni Zsinat Dei Filius kezdetű konstitúciója fényében. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 288-301.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Fundamental Role of Psalms in Continous Jewish and Christian Liturgical Tradition, up to the Systematic Development of the Liturgy of Hours. In: Fröhlich Ida; Dávid Nóra; Langer, Gerhard (szerk.): You who live in the shelter of the Most High (Ps. 91:1): The Use of Psalms in Jewish and Christian Traditions. Wien, Ausztria: Vienna University Press (2021) pp. 83-94.

Szuromi Szabolcs Anzelm: Liturgical Discipline at the Early Councils and their Effect on the Canonical Collections up to the Decretum Gratiani. In: Benyik György (szerk.): Sacrifice and Ritual from Abraham to Christ: 31th International Biblical Conference Szeged 24-26 August, 2020. Szeged, Magyarország: JATEPress (2021) 444 p. pp. 397-410.

*

Vincze Krisztián: A keresztény bölcselet kompetenciája az ateizmus és a ratio fidei tükrében. In: Puskás Attila; Gárdonyi Máté (szerk.): Minden dolog kezdete és végső célja: Istentani kérdések egykor és ma. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 301 p. pp. 112-127.

Vincze Krisztián: Bernhard Welte és a 20. század „talán legnagyobb keresője”: Heidegger katolikus recepciójának egy töredéke. In: Hidas Zoltán; Jani Anna (szerk.): Hit és gondolkodás: Tanulmányok Mezei Balázs köszöntésére. Budapest, Magyarország: L'Harmattan (Paris) (2021) 424 p. pp. 341-353.

Vincze Krisztián: Előszó. In: Pályi Gyula; Berzeviczy Klára; Frenyó Zoltán (szerk.): Aquinói Szent Tamás magyar rokonai. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (2021) 151 p. pp. 7-7.

Vincze Krisztián: Kereszténység és evolúció. Mihelics Vid Teilhard de Chardin-értelmezésének elemei. In: Frenyó Zoltán (szerk.): Eszmék és tények: A Mihelics Vid halálának 50. évfordulójára rendezett Emlékkonferencia előadásai & Mihelics Vid írásai. Budapest, Magyarország: Barankovics István Alapítvány, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Gondolat Kiadó (2020) pp. 203-211.

Információs Technológiai és Bionikai Kar

Csercsik Dávid: Heuristics for combinatorial auction-based channel allocation approaches in multiconnective wireless environments. In: Drobne, Samo; Stirn, Lidija Zadnik; Kljajić, Borštnar Mirjana; Povh, Janez; Žerovnik, Janez (szerk.): Proceedings of the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia: SOR'21 in Slovenia. Ljubljana, Szlovénia: Slovenian Society Informatika (2021) 706 p. pp. 68-73.

Csutak Balázs; Polcz Péter; Szederkényi Gábor: Computation of COVID-19 epidemiological data in Hungary using dynamic model inversion. In: Szakál Anikó (szerk.): 15th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2021. Budapest, Magyarország: Óbudai Egyetem, IEEE (2021) 539 p. pp. 91-96.

Hangos Katalin; Lipták György; Szederkényi Gábor: Structural reduction of CRNs with linear sub-CRNs. In: IFAC - IFAC (szerk.): 3rd IFAC Conference on Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems, Preprints. New York (NY), Amerikai Egyesült Államok: International Federation of Automatic Control (IFAC) (2021) pp. 1-6.

Hatvani, Janka; Michetti, Jérôme; Basarab, Adrian; Gyöngy Miklós; Kouame, Denis: Single Image Super-Resolution Of Noisy 3d Dental Ct Images Using Tucker Decomposition. In: IEEE (szerk.): 18th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2021. Piscataway (NJ), Amerikai Egyesült Államok: IEEE Computer Society (2021) pp. 1673- 1676.

Ibiyev, Kamran; Novák Attila: Using Zero-Shot Transfer to Initialize azWikiNER, a Gold Standard Named Entity Corpus for the Azerbaijani Language. In: Ekštein, Kamil; Pártl, František; Konopík, Miloslav (szerk.): Text, Speech, and Dialogue: 24th International Conference, TSD 2021, Olomouc, Czech Republic, September 6–9, 2021. Proceedings Cham, Svájc: Springer Nature Switzerland AG (2021) 591 p. pp. 305-317.

*

Ibrahim, Yahya; Nagy Balázs; Benedek Csaba: A GAN-based Blind Inpainting Method for Masonry Wall Images. In: IEEE - IEEE (szerk.): 2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Piscataway (NJ), Amerikai Egyesült Államok: IEEE (2021) pp. 3178-3185.

Kahla, Mram; Yang Győző Zijian; Novák Attila: Cross-lingual Fine-tuning for Abstractive Arabic Text Summarization. In: Angelova, Galia; Kunilovskaya, Maria; Mitkov, Ruslan; Nikolova-Koleva, Ivelina (szerk.): Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing 2021: Deep Learning for Natural Language Processing Methods and Applications. Sumen, Bulgária: Incoma Ltd (2021) pp. 655-663.

Kamalakkannan, Kamalavasan; Mudalige, Gihan R.; Reguly, Istvan Z.; Fahmy, Suhaib A.: High-Level FPGA Accelerator Design for Structured-Mesh-Based Explicit Numerical Solvers. Portland (OR), Amerikai Egyesült Államok: IEEE (2021).

Tegze Dávid; Kovács Ferenc; Hosszú Gábor: Special Purpose Network Simulator for Transport Protocol Analysis. In: Anqiang, Huang; Xiaopu, Shang; Shi, Xianliang; Bohács Gábor; Shifeng, Liu (szerk.): LISS 2020 Springer. Singapore (2021) pp. 447-460.

Tóth Loránd Lehel; Hosszú Gábor; Kovács Ferenc: Deciphering Historical Inscriptions Using Machine Learning Methods. In: Anqiang, Huang; Xiaopu, Shang; Shi, Xianliang; Bohács Gábor; Shifeng, Liu (szerk.): LISS 2020 Springer. Singapore (2021) pp. 419-435.

Üveges Bálint Áron; Kovács Ferenc: Phonography-based Measurement of Fetal Heart Rate and Fetal Breathing Movements. In: 2021 IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI) (IEEE BHI 2021).

Jog- és Államtudományi Kar

Andrási Dorottya: „Mint nemzet a nemzettel”: Az 1868-as nemzetiségi törvény és a magyar-horvát kiegyezés. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 213-226.

Balogh Zsolt: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos összefüggései. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 497-508.

Balogh-Békesi Nóra: Gondolatok a bírói hatalom legitimációjának egyes kérdéseiről. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 483-495.

*

Bándi Gyula: A jövő nemzedékek jogai és a teremtett világ. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 155-164.

Bándi Gyula: Constitutionality Test in Hungary - the Precautionary Principle. In: Kars, de Graaf; Bert, Marseille; Sacha, Prechal; Rob, Widdershoven; Heinrich, Winter (szerk.): Grens-overstijgende rechts-beoefening: Liber amicorum Jan Jans Zutphen, Hollandia: Uitgeverij Paris (2021) 336 p. pp. 15-21.

Bándi Gyula: Rationale and Means of Public Participation. In: Cordonier Segger, Marie-Claire; Szabó, Marcel; R. Harrington, Alexandra (szerk.): Intergenerational Justice in Sustainable Development Treaty Implementation. Cambridge, Egyesült Királyság / Anglia: Cambridge University Press (2021) pp. 239- 253.

Bándi Gyula: Rights of Future Generations and the Creation. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 355-364.

Bándi Gyula: Teremtésvédelem és emberi jogok. In: Badacsonyi, Zoltán (szerk.): Betű és Lélek.: Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából. Budapest, Magyarország: Petrecz Sándor Alapítvány Kiadó (2021) 364 p. pp. 314- 337.

Bándi Gyula: The Protection of Creation and Human Rights. In: Koltay András (szerk.): Christianity and Human Rights: Perspectives from Hungary. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 383 p. pp. 227-249.

*

Békés Balázs: Az általános forgalmi adó In: Halász Zsolt (szerk.): Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) 208 p. pp. 15-101.

Benda Vivien: Towards Sustainable and Inclusive Cities: Discrimination Against Vulnerable and Marginalized Groups: A Review of a Hidden Barrier to Sustainable Urbanization. In: Bisello Adriano; Borsboom-van Beurden, Judith; Vettorato Daniele; Haarstad, Håvard (szerk.): Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions: - Results of SSPCR 2019. Cham, Svájc: Springer Nature Switzerland AG (2021) pp. 469-478.

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna: A Weimári Alkotmány tanulságai. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 439-444.

Benjáminné Dr. Szigeti Magdolna: Amiért a német újraegyesítés majdnem meghiúsult- a Stasi akták. In: Peres Zsuzsanna; Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 1 085 p. pp. 1003-1013.

Berkes Lilla: Cases. Hungary. In: della Cananea, Giacinto; Caranta, Roberto (szerk.): Tort Liability of Public Authorities in European Laws. London, Egyesült Királyság / Anglia: Oxford University Press (2021) 400 p. pp. 108 – 110.

Berkes Lilla: Public Authority Liability in Hungary. Constitutional Principles and Judicial Remedies. In: della Cananea, Giacinto; Caranta, Roberto (szerk.): Tort Liability of Public Authorities in European Laws. London, Egyesült Királyság / Anglia: Oxford University Press (2021) 400 p. pp. 55-60.

*

Burián László: A károkozás és a kár bekövetkezése helyén alapuló joghatóság a jogi személy személyhez fűződő jogainak interneten történt megsértése esetén. In: Vékás Lajos; Osztovits András; Nemessányi Zoltán (szerk.): Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) 460 p. pp. 42-54.

Burián László: The Homeward Trend in the Old and New Hungarian PIL Code. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 43-55.

Csehi Zoltán: A bizalmi vagyonkezelési szerződés. In: Csehi Zoltán; Tőkey Balázs; Bodzási Balázs (szerk.): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről kommentárja. Budapest, Magyarország: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (2021) 2 498 p. pp. 1888-1916.

Csehi Zoltán; Kovács Krisztián; Roden Gábor: Az európai magánjog forrásai. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021).

*

Csink Lóránt: A bíráskodás általános kérdései. In: Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 226 p. pp. 15-21.

Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021), 226 p.

El Beheiri Nadja: Zlinszky János világnézete, a római jog és az Egyház szociális gondolkodása. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 29-47.

El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021), 548 p.

Erdődy János: A lex Laetoria az oktatás tükrében. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 171-186.

Erdődy János: Lex Laetoria a Drusilla-per egyik papiruszának tükrében. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 93-103.

*

Frivaldszky János: Az isteni természetjog tartalmának alakulása a hatalom, a szolgaság és a magántulajon középkorban történő igazolása érdekében – Észrevételek Piero Bellini elemzései nyomán. In: Pongrácz Alex (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére. Ut vocatio scientia. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 546 p. pp. 95-111.

Frivaldszky János: Legal Personality and the Right to Life and Dignity in Contemporary Catholic Natural Law Philosophy. In: Koltay András (szerk.): Christianity and Human Rights: Perspectives from Hungary. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 383 p. pp. 251-302.

Gerencsér Balázs Szabolcs: A művelődéshez való jog. In: Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) pp. 1-13.

Gerencsér Balázs; Jakab Hajnalka; Varga Ádám: Az ügyészség szervezete és működése. In: Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 226 p. pp. 175-206., 32 p.

Gerencsér Balázs; Jakab Hajnalka; Varga Ádám; Varga Zs. András: Az ügyészség feladatainak rendszere. In: Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 226 p. pp. 137-173., 37 p.

*

Gyeney Laura: Az Unió nemi esélyegyenlőséggel és a nemzedékek közötti szolidaritással kapcsolatos szakpolitikájának kihívásai a szabad mozgás kontextusában. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 157-180.

Gyimesi Júlia: Animal Magnetism and Its Psychological Implications in Hungary. In: Winter, Franz; Pokorny Lukas (szerk.): The Occult Nineteenth Century Springer. International Publishing (2021) pp.

Gyimesi Júlia: Animális magnetizmus Magyarországon. In: Pál Eszter (szerk.): A tudomány keretei. Budapest, Magyarország: Martin Opitz Kiadó (2021) 216 p. pp. 177-196.

Gyulai-Schmidt Andrea: Koncessziós beszerzési eljárás. In: Dezső Attila (szerk.): Nagykommentár a közbeszerzési törvényhez. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) pp. 971-1012.

Gyulavári Tamás: A platform munka irritációi. (Esettanulmány a jogi szabályozás lehetőségeiről). In: Gyekiczky Tamás (szerk.): Határtér: Digitális kihívások a jogban. Budapest, Magyarország: Patrocinium Kiadó (2021) 242 p. pp. 119-157.

Gyulavári Tamás: A platform munka minősítésének és szabályozásának néhány kérdése. In: Gyekiczky Tamás (szerk.): Határtér: Digitális kihívások a jogban. Budapest, Magyarország: Patrocinium Kiadó (2021) 242 p. pp. 119-157.

Gyulavári Tamás: A platform munkavégzők kollektív jogai: az uniós jog szerepe. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 181-200.

*

Halász Zsolt (szerk.): Adótan és adóeljárás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021), 204 p.

Halász Zsolt (szerk.): Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021), 208 p.

Halász Zsolt lt: Az adórendszer és elemei. In: Halász Zsolt (szerk.): Adótan és adóeljárás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) pp. 43-109.

Halász Zsolt: A jövedéki adó. In: Halász Zsolt (szerk.): Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) 208 p. pp. 103-154.

Halász Zsolt: A vámjog és az Európai Unió kereskedelempolitikai kapcsolatrendszere. In: Halász Zsolt (szerk.): Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) 208 p. pp. 155-195.

Halász Zsolt: Chapter 8 - Legal Risks and Challenges Related to Virtual Currencies. In: Boitan, Iustina Alina; Marchewka-Bartkowiak, Kamilla (szerk.): Fostering Innovation and Competitiveness With FinTech, RegTech, and SupTech. Hershey (PA), Amerikai Egyesült Államok: IGI Global (2021) pp. 142-160.

Halász Zsolt: Forgalmi adók a helyi adók rendszerében. In: Halász Zsolt (szerk.): Forgalmi adók és a vámjogi szabályozás. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer (2021) 208 p. pp. 197-208.

Halász Zsolt: Virtuális pénzek és a jog érvényesülése. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 201-209.

*

Halmos Szilvia: Minden relatív? Az összehasonlítás szerepe az egyenlő bánásmód munkajogi követelményében. In: Pál Lajos (szerk.): Az egyenlő bánásmód szabályozásáról: a Magyar Munkajogi Társaság 2020. február 5-ei vitaülésén elhangzott előadások, hozzászólások. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2020) 212 p.

Harsági Viktória: A dízelbotrány margójára. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 211-229.

Harsági Viktória: Framing the Structure of the Court Systems from a Case Management Perspective: Lessons from Hungary. In: Chan, Peter C. H; van Rhee, C.H. (szerk.): Civil Case Management in the TwentyFirst Century: Court Structures Still Matter. Singapore, Szingapúr: Springer (2021) pp. 153-167.

Horváth E. Írisz: Képzelt per egy magyar jogesetről: Az ún. lőrinci azbesztperek. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 239-257.

Jakab András; Könczöl Miklós; Menyhárd Attila; Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021).

Jany János: A világ jogrendszerei: civilizációelmélet és jogtudomány. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021).

Kártyás Gábor A munkajogi védelem arányossága - elemzés a fizetett szabadsághoz való jog kapcsán. In: Pál Lajos; Petrovic, Zoltán (szerk.): Visegrád 18.0 A XVIII.: Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer Hungary (2021) 232 p. pp. 170-185.

Kártyás Gábor; Kovács Szabolcs; Takács Gábor: Magyarázat az Fftv.-ről. Budapest, Magyarország: Wolters Kluwer Hungary Kft. (2021).

*

Koltay András: Köszöntő Tamás András professzor születésnapjára. In: Peres Zsuzsanna; Pál Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére. Semper ad perfectum. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 735 p. pp. 15-17.

Koltay András: Máthé Gábor köszöntése. In: Peres Zsuzsanna; Bathó Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére: Labor est etiam ipse voluptas. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 1 085 p. pp. 19-20.

Koltay András: Médiaszabályozás az online platformok korában: Ami eddig történt, és ami előttünk áll. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020 - 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest, Magyarország: Matthias Corvinus Collegium (2021) 1 067 p. pp. 457-477.

Koltay András: New Media and Freedom of Expression: Rethinking the Constitutional Foundations of the Public Sphere. Oxford, Egyesült Királyság / Anglia: Hart Publishing (2021), 260 p.

Koltay András: Permanens polgárháború: napjaink képrombolói és az egyenlőség, szabadság, identitás, demokrácia kérdései. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 267-279.

Koltay András: Welcoming thoughts by Rector András Koltay. In: Ujházi Lóránd; Boér Zoltán; Kaló József; Petruska Ferenc (szerk.): Budapest Report on Christian Persecution 2020. Vác, Magyarország: Mondat Kft. (2021) 435 p. pp. 11-14.

*

Kovács Krisztián: Az Európai Magánjog Forrásai. In: Csehi Zoltán; Kovác Krisztián; Roden Gábor: Az európai magánjog forrásai. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021).

Könczöl Miklós: Epiktétosz a politikai hatalomról. In: Pongrácz Alex (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 65 éves Cs. Kiss Lajos tiszteletére. Ut vocatio scientia. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 546 p. pp. 243-252.

Könczöl Miklós: Politikai tudás és történeti magyarázat a De re publica II. könyvében. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 161-169.

Kurunczi Gábor: Gyülekezéshez és egyesüléshez való jog. In: Csink Lóránt (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Budapest, Magyarország: Novissima Kiadó (2021) 400 p. pp. 80-92.

Kurunczi Gábor: Választójog. In: Csink Lóránt (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Budapest, Magyarország: Novissima Kiadó (2021) 400 p. pp. 275-287.

Kurunczi Gábor; Pogácsás, Anett; Varga, Ádám (szerk.): „Vis unita fortior”: Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021).

*

Liktor Zoltán Attila: Rex et Regnum: La relación entre el rey y el reino – diferencias y semejanzas entre el reinado de Carlos I en Castilla y Fernando I en Hungría desde el aspecto jurídico. Valladolid, Spanyolország: -- (2021), 25 p.

Pogácsás Anett: Ajánlás. In: Ujhelyi Dávid A paródiakivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 266 p.

Pünkösty András: Egy új digitális etika megalapozásának egyes szempontjai - big data, algoritmusos döntéshozatal és a személy az adatalapú társadalomban. In: Török Bernát; Ződi Zsolt (szerk.): A mesterséges intelligencia szabályozási kihívásai: Tanulmányok a mesterséges intelligencia és a jog határterületeiről. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 553 p. pp. 43-65.

Raffai Katalin: Az Európai Unió nemzetközi magánjoga a Brexit után. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó (2021).

*

Szabó István: A magyar közjog jellegzetességei az első világháborút követően. In: Štenpien; Erik (szerk.): 100 rokov Trianonskej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí. Košice, Szlovákia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2021) 340 p. pp. 263-275.

Szabó István: A tradicionális államforma. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 419-426.

Szabó István: Választójog az 1920-as évek elejének Magyarországán In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 411-420.

Szabó Péter: Észrevételek a CCEO’90 II. titulusához. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 431-443.

Szabó Sarolta: Az elévülési időre alkalmazandó jog és az imperatív szabály értelmezése a Róma II R. alapján. In: Vékás Lajos; Osztovits András; Nemessányi Zoltán (szerk.): Nemzetközi magánjogi rendeletek az Európai Unió Bírósága gyakorlatában. Budapest, Magyarország: HVG-ORAC (2021) 460 p. pp. 337-349.

Szlifka Gábor: Okos adózás, okos adóigazgatás – Minden, ami okos, de mit is jelent pontosan? In: Csaba Zágon; Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás”. Budapest, Magyarország: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat (2021) 268 p. pp. 181-194.

Tattay Levente; Pogácsás Anett; Ujhelyi Dávid: Szellemi alkotások joga. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021).

*

Varga Ádám: A gyermekek és a szülők jogai. In: Csink Lóránt (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Budapest, Magyarország: Novissima Kiadó (2021) 400 p. pp. 200-213.

Varga Ádám: Az ügyészek és ügyészségi alkalmazottak jogállása. In: In: Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 226 p. pp. 207-222.

Varga Ádám: Gondolatok a helyi demokráciáról. In: El Beheiri Nadja; Szabó István (szerk.): Viginti quinque annis: II. Emlékkonferencia Zlinszky János tiszteletére, a PPKE JÁK 25. tanévében. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 548 p. pp. 525-543.

Varga Ádám: Honvédelmi kötelezettség. In: In: Csink Lóránt (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Budapest, Magyarország: Novissima Kiadó (2021) 400 p. pp. 378-388.

Varga Ádám: Kiutasítás és menedékjog. In: Csink Lóránt (szerk.): Alapjogi kommentár az alkotmánybírósági gyakorlat alapján. Budapest, Magyarország: Novissima Kiadó (2021) 400 p. pp. 172-184.

Varga Ádám; Varga Zs. András: Az ügyészség helye az államszervezetben, az ügyészi szervezet és tevékenység modelljei. In: In: Csink Lóránt; Varga Ádám (szerk.): Bírósági-ügyészségi szervezet és igazgatás. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) 226 p. pp. 129-135.

Varga Csaba: Comparative Law and Multicultural Legal Classes: Challenge or Opportunity? In: Senegacnik, Alexandre; Fernández Arroyo, Diego P.; Boele-Woelki, Katharina (szerk.): General Reports of the XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law - Rapports généraux du XXème Congrès général de l'Académie internationale de droit comparé. Springer International Publishing (2021) pp. 1-22.

*

Varga Zs. András: A világ értelmes tervszerűsége mint a jog és a társadalmi rend alapja. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 71-79.

Varga Zs. András: Anomáliák a jogi paradigmánkban. In: Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox generationum futurarum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest, Magyarország: Pázmány Press (2021) pp. 503-511.

Varga Zs. András: Az Alkotmánybíróság európai uniós jogot érintő néhány döntése. In: Peres Zsuzsanna; Pál Gábor (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Tamás András tiszteletére. Semper ad perfectum. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 735 p. pp. 729-735.

Varga Zs. András: Az alkotmányos önazonosság doktrínájához vezető út. In: Kruzslicz Péter; Sulyok Márton; Szalai Anikó (szerk.): Liber Amicorum László Trócsányi: Tanulmánykötet Trócsányi László 65. születésnapja alkalmából – Studies commemorating the 65th birthday of László Trócsányi - Mélanges offert à László Trócsányi pour ses 65 ans. Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete (SZTE ÁJK NRTI) (2021) 677 p. pp. 253-260.

Varga Zs. András: Előszó. In: Polt Péter Törvény és igazság: Válogatott beszédek, tanulmányok dokumentumok a modern ügyészségről. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 442 p. pp. 9-10.

*

Varga Zs. András: Ezer év jogfejlődése - A 2012-es magyar Alaptörvény. In: Mernyei Ákos; Orbán Balázs (szerk.): Magyarország 2020 - 50 tanulmány az elmúlt 10 évről. Budapest, Magyarország: MCC (2021) 1 067 p. pp. 965-982.

Varga Zs. András: Marriage and Family as Christian and European Values. In: Koltay András (szerk.): Christianity and Human Rights: Perspectives from Hungary. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 383 p. pp. 303-321.

Varga Zs. András: Planned reasonableness of the world as the basis of law and social order. In: Vizi E. Szilveszter; Kabai Sára Réka; Kenéz Gabriella; Moravcsik-Nagy Flóra; Nagy, Alexandra Hortenzia (szerk.): Hit, tudomány és társadalom: Tanulmányok az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére = Faith, Science and Community: = Studies in Honor of the 52th International Eucharistic Congress. Budapest, Magyarország: Szent István Társulat (2021) 507 p. pp. 301-309.

Varga Zs. András: Rechtsstaat als universales oder nationales Ideal. In: In: Orbán Balázs; Szalai Zoltán (szerk.): Der ungarische Staat: Ein interdisziplinärer Überblick. Berlin, Németország: Springer (2021) 511 p. pp. 245-258.

Varga Zs. András: Szabálytalan köszöntés Balázs István professzor úr 65. születésnapjára. In: Árva Zsuzsanna; Barta Attila (szerk.): Évtizedek a magyar közigazgatás szolgálatában: Ünnepi tanulmányok Balázs István Professzor 65. születésnapjára [elektronikus kiadás]. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar (2021) 518 p. pp. 23-23.

Varga Zs. András: Törvényjavaslatok indokolása - az Alaptörvény hetedik módosításának 8. cikkéről. In: Karácsony András; Téglási András; Tóth J. Zoltán (szerk.): Philosophus trium scientiarum. Tanulmányok a 70 éves Pokol Béla tiszteletére. Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2021) 388 p. pp. 367-375.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása