Pázmány könyvtár: 2021. június
Pázmány könyvtár: 2021. június

A Pázmány oktatási, kutatási és tudományos tevékenységének egyik fontos fokmérője, hogy az adott esztendőben oktatóink és hallgatóink szerzői, illetve szerkesztői közreműködésével milyen kiadványok születtek. E szemléletet kiterjesztve indítottuk el sorozatunkat, a Pázmány könyvtárat, amelyet tovább…

Pázmány könyvtár: interjú Bérces Lászlóval és Viktorral
Pázmány könyvtár: interjú Bérces Lászlóval és Viktorral
a Bírósági ügyvitel c. egyetemi tankönyv szerzőivel

Bérces László és Bérces Viktor elsődleges célja a jogász, illetőleg igazságügyi igazgatási szakos hallgatók ismereteinek bővítése a bírósági eljárások során felmerülő ügyviteli kérdések tekintetében. Mivel a témába illeszkedő monográfiák, illetőleg tankönyvek száma csekélynek mondható, ezért a…

Pázmány könyvtár: interjú Guitman Barnabással
Pázmány könyvtár: interjú Guitman Barnabással
a Die frühneuzeitliche Stadtvernetzung am Beispiel der oberungarischen königlichen Freistadt Bartfeld (Bardejov) c. tanulmány szerzőjével

Még áprilisban látott napvilágot Guitman Barnabás, egyetmünk adjunktusának és az MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport tagjának német nyelvű írása egy, a reimsi egyetemi kiadó gondozásában megjelent, nemzetközi összefogással készült várostörténeti…

Pázmány könyvtár: interjú Domokos Györggyel
Pázmány könyvtár: interjú Domokos Györggyel
a Vestigia III. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenötéves háború idejéről c. tanulmánykötet társszerkesztőjével

Egyetemünk egyik termékeny kutatóbázisa a Vestigia Kutatócsoport, amely 2010-ben kezdte meg működését az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával, azzal a céllal, hogy itáliai könyvtárakban és levéltárakban 14-16. századi magyar vonatkozású forrásokat tárjanak fel. Három tanulmánykötet, egy…

Pázmány könyvtár: interjú Horváth Kornéliával
Pázmány könyvtár: interjú Horváth Kornéliával
A modern magyar líra/próza világirodalmi kontextusban c. kötet társszekesztőjével

Világirodalmi horizontból rátekinteni és újat mondani egy korszak magyar irodalmáról, lírájáról és prózájáról – ez volt a célja annak a 2017-es, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán megrendezett négynapos konferenciasorozatnak, melynek résztvevői nagynevű…

Pázmány könyvtár: interjú Osztroluczky Saroltával
Pázmány könyvtár: interjú Osztroluczky Saroltával
A mindenség ernyőjére kivetítve c. könyv szerkesztőjével

Ottlik Géza remekműve, az Iskola a határon 1959 őszén jelent meg először. E fontos esemény hatvanadik évfordulója jó alkalomnak tűnt arra – bár egy klasszikus újraolvasására sosem kell külön indok –, hogy új kérdésirányokból kerülhessünk ismét párbeszédbe Ottlik Iskolájával. A mindenség ernyőjére…

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása