Beszélgetés Gereben Ferenc olvasásszociológussal, Egyetemünk volt oktatójával
Beszélgetés Gereben Ferenc olvasásszociológussal, Egyetemünk volt oktatójával

img_20210529_151038_resized_20210529_065427793.jpg

Egyetemünk Szociológiai Intézetének volt oktatójával, Gereben Ferenccel, a „Pázmány - szociológia” kialakulásáról, a hallgatókról, az olvasás helyzetéről és a nyugdíjas évek tevékeny szépségéről beszélgettünk.

Milyen emlékei vannak a Pázmányon eltöltött évekről? Van olyan, amelyre szívesen emlékszik vissza?

A kilencvenes évek második felében kapcsolódtam be a Pázmány BTK szociológiai tanszékének oktatómunkájába, és nyugalomba ...

Pázmány Alumni: interjú Szegheő Csabával, a BTK egykori hallgatójával
Pázmány Alumni: interjú Szegheő Csabával, a BTK egykori hallgatójával

pazmany_alumni_sablon_1.png

A gamifikáció szerepéről, beépíthetőségéről, a tanári pálya kihívásairól, szépségéről és az egyetemi évekről beszélgettünk Szegheő Csaba angol-média tanárral, a  Caerusia” gamifikációs rendszer kidolgozójával, aki nem mellesleg szabadidejében képregény fordítással és harcművészettel is foglalkozik. 

Filmelmélet-filmtörténet alapszakos végzettséggel került média és angol szakpárra a Pázmányra. Mi vonzotta a tanári pálya felé? ...

Az online oktatás mesterei: interjú Kurunczi Gáborral
Az online oktatás mesterei: interjú Kurunczi Gáborral

az_online_oktatas_mesterei_sablon_7.png

Bár a pandémia miatt sokáig a személyes kapcsolattartás hiányával kellett együtt élnünk, a kényszerű módszertanváltás egy új elemekkel kibővült eszközrendszert eredményezett, amely tovább növelheti az egyetemi képzés sikereit, vallja Kurunczi Gábor, intézményünk oktatója.

Mióta és milyen tárgyakat tanít a Pázmányon? Tapasztalatai alapján milyen képességekkel kell rendelkeznie egy XXI. századi oktatónak?

2012 februárja óra tanítok a JÁK-on ...

Pázmány könyvtár: interjú Bérces Lászlóval és Viktorral
Pázmány könyvtár: interjú Bérces Lászlóval és Viktorral

pazmany_konyvtar_berces_laszlo_es_viktor.png

Bérces László és Bérces Viktor elsődleges célja a jogász, illetőleg igazságügyi igazgatási szakos hallgatók ismereteinek bővítése a bírósági eljárások során felmerülő ügyviteli kérdések tekintetében.  Mivel a témába illeszkedő monográfiák, illetőleg tankönyvek száma csekélynek mondható, ezért a szerzők bíznak abban, hogy e munka hiánypótló jellegűnek bizonyul az egyetemi felsőoktatásban, a tantárgyi előadások, a szemináriumi ...

Pázmány Aumni: Beszélgetés Rudan Jánossal, az ITK egykori hallgatójával
Pázmány Aumni: Beszélgetés Rudan Jánossal, az ITK egykori hallgatójával

pazmany_alumni_rudan_janos.png

Rudan János tudományos és műszaki érdeklődése családi gyökerű, de tanárai és barátai hatására döntött az informatikai irány mellett. Osztatlan és doktori tanulmányait is a Pázmányon folytatta, oktatói, hallgatótársai  sokrétű tudás megszerzéséhez segítették hozzá. Három szemesztert töltött rangos külföldi egyetemeken, Leuvenben és Delftben, később pedig vendégkutatóként Bostonban szerzett értékes tapasztalatokat az önvezető autók ...

Az online oktatás mesterei: interjú dr. Tornai Kálmánnal
Az online oktatás mesterei: interjú dr. Tornai Kálmánnal

az_online_oktatas_mesterei_sablon_5.png

Az informatika világa folyamatos megújulást, tanulást és alkalmazkodást igényel, vallja Tornai Kálmán, akivel az elmúlt időszak adta lehetőségekről, a hallgatók segítéséről és a jövőbeli reményekről beszélgettünk.

Mióta és milyen tárgyakat tanít a Pázmányon? A tapasztalati alapján milyen képességekkel kell rendelkeznie egy XXI. századi oktatónak?

Oktatási múltam számos formát öltött az elmúlt években, ugyanis az ITK-n – immár ...

„Trianon és az Egyház” – konferencia
„Trianon és az Egyház” – konferencia

trianon_es_az_egyhaz_2021_1.jpg

Az I. világháborút lezáró békediktátumra emlékezett 2021. június 23-án a „Trianon és az Egyház” című konferencia. A tudományos fórumot a pandémia miatt a centenáriumot követően egy év halasztással rendezte meg az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport. Helyszínül Rev. Martos Levente Balázs rektornak köszönhetően a Seminarium Centrale földszinti aulája szolgált. Az intézményt régi hagyomány köti az egyháztörténeti, kiváltképpen ...

Pázmány könyvtár: interjú Guitman Barnabással
Pázmány könyvtár: interjú Guitman Barnabással

pazmany_konyvtar_sablon_3.png

Még áprilisban látott napvilágot Guitman Barnabás, egyetmünk adjunktusának és  az MTA BTK Lendület  Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport tagjának  német nyelvű írása egy, a reimsi egyetemi kiadó gondozásában megjelent, nemzetközi összefogással készült várostörténeti tanulmánykötetben. A Habsburg uralkodók által kormányzott országok várostörténetére fókuszáló kiadványban egyetemünk oktatója Bártfa város példáján ...

Pázmány könyvtár: interjú Gájer László atyával
Pázmány könyvtár: interjú Gájer László atyával

pazmany_konyvtar_sablon.png

Június 24 -én online bemutattá k a Hittudományi Kar gondozásában megjelent A k özép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében című k ötetet, amely a Kar és a Vatikáni Joseph Ratzinger - XVI. Benedek Alapítvány szervezésében 2019 októberében Budapesten tartott konferencia anyagát tartalmazza. A kiadványt Erdő Péter bíboros, Federico Lombardi SJ, az Alapítvány elnö ke , valamit Kránitz Mihály, ...

Egy család lettünk: Soós-Vass Nóra és Soós Zoltán
Egy család lettünk: Soós-Vass Nóra és Soós Zoltán

egy_csalad_lettunk_sablon_masolata.png

Vass Nóra angol-kommunikáció, Soós Zoltán történelem-kommunikáció szakon folytatta tanulmányait a BTK-n. A  Szent Lujza kollégiumban való megismerkedésük után a rengeteg közös beszélgetés mélyítette barátságukat szerelemmé. 2005-ben házasodtak össze, egy évig még Piliscsabán maradtak, majd Győrbe költöztek. 2017 óta Erdélyben, Csíkszeredában éltek, jelenleg Csíkdelnén bérelnek házat három gyermekükkel, Hubával, Dömével és Csepkével.

...

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

süti beállítások módosítása